Słowniczek
Courses & Webinars
Wydarzenia ekonomiczne
Moduły

Język handlowy

Naucz się płynnie posługiwać językiem traderów
A
AAA
Najwyższy rating obligacji. Obligacje o ratingu AAA są uważane za bezpieczne i charakteryzują się niskim ryzykiem niewypłacalności.
Actionary Waves
Zgodnie z teorią fal Elliotta są to fale, które zmierzają w tym samym kierunku, co fala o jeden stopień większa.
Adaptacyjna średnia krocząca
Opracowany przez Perry'ego Kaufmana w 1998 roku. Metoda obliczania średniej ruchomej uwzględniająca zmienność i związane z nią gwałtowne zmiany cen.
Afgańczyk (AFN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Afganistanu - afgańską. "AF" to kod kraju, a "N" oznacza "Afgańczyka". Nominał afgański to 100 pul.
Afiliant
Osoba, który promuje NAGA w swojej sieci internetowej i otrzymuje zachętę finansową za swoje polecenia.
Airdrop
Gdy projekt przekazuje darmowe zasoby cyfrowe swoim użytkownikom (w ramach tzw "spadku z nieba").
Akcja cenowa
Odnosi się do ruchu ceny danego instrumentu finansowego w danym okresie. Jest on obserwowany przez wielu traderów w celu identyfikacji panującego trendu i potencjalnych setupów handlowych.
Akcje
Instrument finansowy lub aktywo, które wskazuje na częściową własność spółki przez jego posiadacza.
Akcje świeckie
Zazwyczaj są to akcje o długoterminowych perspektywach, które są zgodne z kierunkiem wzrostu i zysków, niezależnie od kierunku rozwoju gospodarki.
Akcje wartościowe
Akcje notowane poniżej ich wartości wewnętrznej.
Akcje z prawem głosu
The shares of a corporation that give the right to the holder to vote on important matters.
Akcje zwykłe
Akcje zwykłe, znane również jako akcje z prawem głosu. Akcjonariusze zwykli są właścicielami części spółki, otrzymują część zysków spółki w formie dywidendy, gdy spółka zdecyduje o podziale zysków między akcjonariuszy, oraz mają prawo głosu podczas WZA.
Akcjonariusz
An individual or an institution owning one or more shares of a company.
Aktywa
Pozycje materialne lub niematerialne, które mogą przynieść w przyszłości korzyści ekonomiczne.
Aktywa pod zarządzaniem (AUM)
Łączna wartość rynkowa aktywów zarządzanych w imieniu klientów.
Aktywne inwestowanie (Aktywne zarządzanie)
Strategia zarządzania portfelem, w której rynek jest aktywnie monitorowany w celu zidentyfikowania potencjalnych możliwości handlowych, a jej celem jest osiągnięcie lepszych wyników od określonego indeksu lub benchmarku.
Akumulacja/Dystrybucja
Opracowany przez Marca Chaikina. Wskaźnik analizy technicznej, który wykorzystuje Wolumen do oceny trendów cenowych. Wzrost wartości instrumentu finansowego oznacza jego akumulację. Gdy instrument finansowy wykazuje tendencję spadkową, oznacza to dystrybucję. Wolumen jest dodawany/odejmowany do łącznej sumy na podstawie relacji między ceną zamknięcia a zakresem między szczytem i dołkiem. Im bliżej ceny zamknięcia znajduje się szczyt, tym więcej wolumenu jest dodawane. Im bliżej kursu zamknięcia od dołka, tym więcej wolumenu jest odejmowane. Jeśli kurs zamknięcia znajduje się w środku punktów wyznaczających Szczyt i Dołek, nic się nie dzieje. Metoda Akumulacji/Dystrybucji opiera się na założeniu, że im więcej wolumenu towarzyszy trendowi, tym jest on "zdrowszy".
Alfa
Jest to miara tego, o ile lepiej lub gorzej dana inwestycja wypada na tle rynku lub benchmarku (np. S&P 500).
Algorytm genetyczny
Metoda optymalizacji parametrów strategii transakcyjnej. Inspiracją dla tej koncepcji była teoria ewolucji naturalnej Karola Darwina. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania algorytm genetyczny nadal korzysta z wkładów dodatnich, a przestaje korzystać z wkładów ujemnych. Zaletą jest krótszy czas potrzebny na znalezienie bardziej optymalnego rozwiązania problemu; w tym przypadku jest to najlepszy zestaw parametrów strategii inwestycyjnej.
Aligator (Aligator Williamsa)
Opracowany przez dr Billa Williamsa w 1995 wskaźnik analizy technicznej, który łączy trzy średnie ruchome. Niebieska linia, będąca 13-okresową wygładzoną średnią kroczącą przesuniętą w przyszłość o 8 słupków, nazywana jest "Szczęką aligatora". Czerwona linia, która jest 8-okresową wygładzoną średnią kroczącą i przesuwa się w przyszłość o 5 słupków, nazywana jest "Zębami Aligatora". Zielona linia reprezentuje "Usta Aligatora" i jest 5-okresową wygładzoną średnią kroczącą, która przesuwa się w przyszłość o 3 słupki. Podczas trendu te trzy linie są otwarte, natomiast podczas ruchu bocznego są one splecione.
Alokacja aktywów
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego pomiędzy różne klasy aktywów, takie jak akcje, obligacje i środki pieniężne, w zależności od tolerancji na ryzyko i horyzontu czasowego danej osoby.
Altcoin
Inne kryptowaluty oprócz Bitcoina.
Analityk techniczny (Technik)
Osoby stosujące podejście analizy technicznej.
Analiza fundamentalna
Badanie czynników ekonomicznych, politycznych i środowiskowych, które wpływają na ceny na rynkach finansowych.
Analiza ilościowa
Podejście finansowe oparte na modelowaniu matematycznym i statystycznym. Analitycy ilościowi zbierają, analizują i oceniają dane liczbowe w celu określenia możliwych wyników dla danego instrumentu finansowego.
Analiza jakościowa
Subiektywne wyceny, niewymierne czynniki, takie jak nastroje traderów, nastroje rynkowe, intuicja, psychologia i doświadczenie, służące do identyfikacji potencjalnych możliwości inwestycyjnych na rynku.
Analiza międzyrynkowa
Podejście rynkowe, które pokazuje istniejącą korelację między różnymi klasami aktywów. Niektóre rynki wykazują korelację dodatnią, co oznacza, że poruszają się w tym samym kierunku, podczas gdy inne wykazują korelację odwrotną, co oznacza, że gdy jeden rynek rośnie, drugi spada.
Analiza oscylatora
Analiza oscylatora jest najbardziej przydatna w następujących trzech sytuacjach: - Odczyty sięgają powyżej ekstremalnie wysokiego poziomu, co sugeruje, że rynek osiągnął zbyt wysoki poziom cen i w najbliższym czasie może nastąpić korekta lub odwrócenie trendu w dół. Podobnie, odczyty poniżej skrajnie niskiego obszaru oscylatora sugerują, że ceny osiągnęły zbyt niskie poziomy i można oczekiwać zbliżającej się korekty wzrostowej. - Przecięcie powyżej poziomu punktu środkowego oznacza kierunek wzrostowy, natomiast przecięcie poniżej punktu środkowego oznacza kierunek spadkowy. - Dywergencja między oscylatorem a ceną oznacza ostrzeżenie o zbliżającej się korekcie lub odwróceniu trendu.
Analiza szeregów czasowych
Badanie danych dotyczących cen aktywów w przeszłości w celu przewidzenia przyszłego kierunku cen.
Analiza techniczna
Badanie ceny, wolumenu i otwartego zainteresowania w celu zidentyfikowania początku nowego trendu we wczesnych fazach rozwoju.
Animator rynku (Market maker)
Trader, który jest gotów kupić lub sprzedać aktywa na własne konto, aby wspomóc handel i zwiększyć płynność.
Apetyt na ryzyko
Stopień lub zakres, w jakim trader jest skłonny do narażenia się na ryzyko podczas prowadzenia transakcji.
Aprecjacja
Wzrost ceny instrumentu finansowego w pewnym okresie.
Arbitraż
Jednoczesne kupno i sprzedaż instrumentu finansowego na różnych giełdach w celu wykorzystania niedoskonałości cenowych. Na przykład kupno akcji spółki ABC po cenie 10 USD i jednoczesna sprzedaż akcji spółki ABC po cenie 15 USD na innej giełdzie.
Ariary malgaski (MGA)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Madagaskaru - ariarę malgaską. "MG" to kod kraju, a "A" oznacza "Ariarę". Nominał ariary malgaskiej wynosi 5 Iraimbilanja.
Ask
Cena zakupu instrumentu finansowego.
Atak 51%
Znany również jako atak większościowy, występuje wtedy, gdy grupa górników przejmuje kontrolę nad ponad 50% mocy obliczeniowej sieci. W rezultacie atakujący uzyskują możliwość dokonywania oszustw, takich jak podwójne wydatki.
Atak Brute Force
Metoda kryptograficzna służąca do odszyfrowywania zaszyfrowanych danych, takich jak hasła. Wykorzystuje wszystkie możliwe kombinacje metodą "prób i błędów", aż do osiągnięcia sukcesu.
Atak Wektor 76
Potencjalne ryzyko podwójnego wydawania pieniędzy w sieci Bitcoin. Łączy on w sobie ataki Race'a i Finneya.
Atak wyścigowy
Sytuacja, w której atakujący w złośliwy sposób tworzy jednocześnie dwie transakcje za te same środki z zamiarem podwójnego wydania.
Atak Zaćmienie
Odnosi się do ataku polegającego na złośliwej ingerencji w węzły sieci w celu przesłonięcia uczestnikom widoku sieci peer-to-peer i przekazania im nieprawidłowych danych. Celem jest wywołanie ogólnych zakłóceń, które mogą utorować drogę bardziej wyrafinowanym atakom i oszustwom, takim jak podwójne wydatki.
Aussie
Pseudonim używany do określenia dolara australijskiego, znany również jako AUD.
Autokopia
Autokopia to innowacyjna funkcja oferowana przez NAGA, która umożliwia Ci odzwierciedlanie aktywności handlowej innych traderów. Wystarczy, że wybierzesz wybranego tradera, a jego działania i wyniki będą odzwierciedlane na Twoim własnym koncie.
Auto-Scroll
Ikona/polecenie MT4 na pasku narzędzi wykresu, które automatycznie przesuwa wykres w lewo, gdy zaczyna formować się nowa świeca.
Average True Range (ATR)
Wskaźnik analizy technicznej opracowany przez Wellesa Wildera. Jest to 14-okresowa średnia krocząca z przedziałów rzeczywistych. Prawdziwy Zasięg (True Range) jest obliczany jako największa odległość pomiędzy: Bieżącym szczytem do Bieżącego dołka, Poprzednim zamknięciem do Bieżącego szczytu oraz Poprzednim zamknięciem do Bieżącego dołka. Average True Range mierzy zmienność. Wilder postrzegał wysoki odczyt ATR jako charakterystyczny dla dołków po wyprzedaży. Podobnie, niskie odczyty ATR są charakterystyczne dla ruchów bocznych na szczytach lub dołach.
Awatar
Graficzna reprezentacja osoby w świecie cyfrowym, takim jak platforma mediów społecznościowych, Internet, forum lub metawersum. Awatar może mieć postać 2D lub 3D, w zależności od platformy.
Awesome Oscillator (AO)
Awesome Oscillator (AO), zaprojektowany przez dr Billa Williamsa, jest wskaźnikiem technicznym, którego zadaniem jest określenie, czy na rynku dominują siły bycze czy niedźwiedzie. Oblicza się go, znajdując różnicę między 5- i 34-okresową prostą średnią kroczącą, którą stosuje się do cen środkowych słupków (H-L) / 2. Kiedy AO przesuwa się powyżej linii zerowej, pojawiają się okazje do kupna, a kiedy AO przesuwa się poniżej linii zerowej, pojawiają się odpowiednio okazje do sprzedaży.
B
Baby Bond
Papiery wartościowe o stałym dochodzie o wartości nominalnej poniżej 1000 USD.
Back Month
Termin wygaśnięcia kontraktów terminowych i opcji, który jest najbardziej odległy.
Backtesting
Ocena strategii handlowych lub EA, jak się je popularnie nazywa, na podstawie danych historycznych.
Bagholder
Trader, który zostaje z dużą ilością kryptowalut, mimo że ich wartość drastycznie spadła.
Baht (THB)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Tajlandii - baht. "TH" to kod kraju, a "B" oznacza "bahta". Nominał bahta to 100 satang.
Balboa Panamski (PAB)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Panamy - Balboa panamską. "PA" to kod kraju, a "B" oznacza "Balboa". Nominał banknotu Balboa wynosi 100 centésimos.
Bańka gospodarcza
Wzrost ceny instrumentu finansowego do poziomu, który nie ma oparcia w jego podstawach.
Bank Anglii (BOE)
Bank centralny Zjednoczonego Królestwa.
Bank Centralny
Niezależna instytucja finansowa, która odpowiada za politykę monetarną państwa, reguluje system bankowości komercyjnej oraz świadczy usługi finansowe i prowadzi badania. Celem Banku Centralnego jest zapewnienie atrakcyjności waluty krajowej w handlu międzynarodowym, utrzymanie zatrudnienia na wysokim poziomie, ustalanie stóp procentowych i zapobieganie inflacji.
Bank Japonii (BOJ)
Bank centralny Japonii.
Bank Kanady (BOC)
Bank centralny Kanady.
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)
Założony w 1930 roku, z siedzibą w Bazylei (Szwajcaria), obejmuje banki centralne i inne porównywalne instytucje. Wspiera globalną stabilność monetarną i finansową poprzez współpracę międzynarodową.
Barometr styczniowy
W 1972 roku Yale Hirsch powiedział: "Tak jak Standard & Poor's radzi sobie w styczniu, taki cały rok". Kierunek notowań indeksu S&P 500 w styczniu określi kierunek rynku na resztę roku.
Baza
Formacja analizy technicznej występująca zazwyczaj pod koniec trendu spadkowego, w której podaż zrównuje się z popytem. Jest ona również nazywana fazą konsolidacji.
Bazowa sprzedaż detaliczna
Miesięczny raport ekonomiczny, wydawany przez US Census Bureau, który mierzy zmianę w wydatkach na sprzedaż detaliczną, z wyłączeniem samochodów.
Bazowy indeks cen konsumpcyjnych
Wskaźnik ekonomiczny publikowany co miesiąc przez Bureau of Labor Statistics, który mierzy średnią zmianę cen koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, z wyłączeniem żywności i energii. Jest to narzędzie, które służy do identyfikacji okresów inflacji. Wysoka wartość jest korzystna dla waluty, a niska - niekorzystna.
BBB
Rating obligacji, które kwalifikują się do inwestycji.
Beczka (Barrel)
Jednostka objętości, odpowiadająca 42 galonom, używana do pomiaru ciekłych węglowodorów.
Belt Hold (byczy)
Długi biały korpus świecy, na końcu trendu spadkowego, z krótkim górnym cieniem i bez dolnego cienia.
Belt Hold (niedźwiedzi)
Długi czarny korpus świecy na końcu trendu wzrostowego, z krótkim dolnym cieniem i bez górnego cienia.
Benchmark
Zwykle jest to indeks, taki jak S&P 500 lub Dow Jones Industrial Average, w stosunku do którego można mierzyć wyniki portfela.
Beneish M-score
Model matematyczny służący do sprawdzania prawdopodobieństwa, że raportowane zyski danej firmy zostały zmanipulowane.
Beta
Miara oczekiwanego zwrotu z pojedynczej akcji w stosunku do całego rynku akcji lub indeksu S&P 500. Na przykład, wynik 1,20 oznacza oczekiwaną stopę zwrotu o 20% wyższą niż cały rynek. Z drugiej strony, wynik 0,70 sugeruje, że oczekiwana stopa zwrotu wynosi -30%.
Beżowa Księga Fed
Raport o bieżących i przyszłych warunkach gospodarczych, który jest publikowany osiem razy w roku dzięki zebraniu informacji z każdego okręgu Rezerwy Federalnej, a także od dyrektorów banków i ekspertów rynkowych.
Bezpieczna przystań
Aktywo finansowe, które ma tendencję do utrzymywania lub zwiększania swojej wartości w czasach niepewności rynkowej.
Bezwzględny spadek
Różnica między początkową wpłatą a najniższym punktem, jaki osiągnęło saldo kapitału.
Białe linie po bokach (kontynuacja bycza)
Formacja świecowa japońska z trzema liniami byczej kontynuacji. W trakcie trendu wzrostowego po świecy byczej następują dwie świece bycze o podobnej wielkości korpusu i względnie takiej samej cenie otwarcia. Te dwie bycze świece tworzą wyższą lukę, gdzie ich dołki są wyższe niż górne poziomy pierwszej świecy.
Białe linie po bokach (kontynuacja niedźwiedzia)
Formacja świecowa japońska z trzema liniami niedźwiedziej kontynuacji. W trakcie trendu spadkowego po świecy niedźwiedziej następują dwie świece bycze o podobnej wielkości korpusu i względnie tej samej cenie otwarcia. Te dwie bycze świece tworzą lukę spadkową, w której ich maksima są niższe od niżu pierwszej świecy.
Biały Rycerz
Trader, który przejmuje firmę za zgodą jej zarządu, aby zapobiec wrogiemu przejęciu.
Bilans handlowy
Różnica wartości między eksportem a importem danego kraju w danym okresie. Deficyt handlowy ma miejsce, gdy import przewyższa eksport, natomiast nadwyżka handlowa występuje, gdy eksport przewyższa import.
Bilet
Bilet Zlecenia to unikatowy numer przypisany do każdego Zlecenia.
Birr etiopski (ETB)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Etiopii - birr etiopski. "ET" to kod kraju, a "B" oznacza "Birr". Nominał birra etiopskiego wynosi 100 santim.
Bitcoin (BTC)
Zdecentralizowana kryptowaluta i elektroniczny system płatności gotówkowych typu peer-to-peer, opracowany w 2008 r. i wprowadzony w 2009 r. przez Satoshi'ego Nakamoto. Bitcoin nie opiera się na żadnym organie centralnym (np. banku) w zakresie weryfikacji transakcji lub emisji waluty. Do weryfikacji transakcji wykorzystuje się górników, którzy otrzymują wynagrodzenie w postaci emisji nowych monet dla tych, którzy jako pierwsi rozwiążą matematyczną/obliczeniową zagadkę opartą na SHA256. Nagroda jest zmniejszana o połowę co cztery lata. Wszystkie transakcje są zapisywane w blockchainie - globalnej księdze publicznej.
Bitcoin Cash
Kryptowaluta opracowana w 2017 r. przez grupę programistów, którzy przeprowadzili hard forka w blockchainie bitcoina, aby uzyskać szybsze transakcje, niższe opłaty i skalowalność.
Bitcoin Core
Oprogramowanie do obsługi bitcoinów, które obejmuje portfel i funkcje zatwierdzania transakcji.
Blockchain
Zdecentralizowana księga cyfrowa, która zapisuje transakcje w blokach i łączy je kryptograficznie, aby zapobiec ich modyfikacjom. Jest on udostępniany i rozprowadzany do wszystkich komputerów w sieci. Na przykład Bitcoin i Ethereum.
Block Explorer
Narzędzie online, które analizuje dowolny konkretny blockchain w celu dostarczenia jego użytkownikom wszystkich niezbędnych informacji na temat historii transakcji, adresów publicznych, transakcji kryptowalutowych i wielu innych.
Blok
Grupa transakcji kryptowalutowych. Bloki są tworzone i dodawane do łańcucha bloków (blockchaina) przez zwycięskiego górnika, który otrzymuje nagrodę w postaci pewnej liczby bitcoinów.
Blok Genesis
Pierwszy w historii blok utworzony i zapisany w blockchainie.
Blok kandydat
Tymczasowo utworzony blok, który węzeł próbuje wydobyć. Jeśli się powiedzie, górnik otrzyma nagrodę za blok, a blok zostanie dodany do łańcucha bloków.
Blok wyprzedzający
Formacja odwrócenia trendu składająca się z trzech kolejnych białych świec, z których każda otwiera się poniżej poprzedniego zamknięcia i zamyka się powyżej niego. Pierwsze dwie świece to długie białe korpusy z bardzo małymi cieniami lub bez cieni, podczas gdy trzecia świeca wykazuje oznaki słabości w postaci mniejszego korpusu lub dłuższych cieni. Oznacza to niezdolność kupujących do działania, ponieważ może im brakować sił.
Blowoff
Dzień odwrócenia trendu (np. sesji, świecy) na szczycie trendu wzrostowego. Szybki wzrost ceny przy dużym wolumenie podczas ruchu w górę. Świeca odnotowuje nowe maksimum, po którym następuje niższe zamknięcie. Znany również jako dzień kulminacji kupna i odwrócenia trendu.
Blowout
Dzień odwrócenia trendu (np. sesji, świecy) na dnie trendu spadkowego. Gwałtowny spadek ceny przy dużym wolumenie podczas ruchu spadkowego. Świeca odnotowuje nowy niż, po którym następuje wyższe zamknięcie. Znany również jako dzień kulminacji sprzedaży i odwrócenia trendu spadkowego.
Bolivar wenezuelski (VEF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Boliwara Wenezuelskiego, czyli boliwara wenezuelskiego. "VE" to kod kraju, a "F" to skrót od "Boliwara". Nominał boliwara wenezuelskiego to 100 boliwarów.
Boliviano (BOB)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Boliwii (Wielonarodowego Państwa Boliwii) - boliviano. "BO" to kod kraju, a "B" to skrót od "Boliviano". Nominał dirhama boliwijskiego wynosi 100 centów (lub centavos).
Bośniacka Wymienna Marka (BAM)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Bośni i Hercegowiny; bośniacka marka wymienialna. "BA" to kod kraju, a "M" oznacza "Zamienną Markę". Nominał bośniackiej marki zamiennej wynosi 100 fenigów (lub Pfenigów).
Bot
Zautomatyzowane oprogramowanie działające w Internecie, które jest zaprogramowane do wykonywania określonych zadań, takich jak czaty, skanowanie treści, a nawet przeprowadzanie szkodliwych działań, takich jak manipulacja treściami i łamanie haseł.
Brak dealing desku
Kategoria brokerów forex, którzy bezpośrednio przekazują transakcje klientów na platformę międzybankową w celu realizacji ich przez dostawców płynności.
Broker
Firma zajmująca się wyceną instrumentów finansowych na żywo i umożliwiająca realizację transakcji w imieniu traderów, zazwyczaj za opłatą.
Broker ECN
Broker, który promuje wymianę produktów finansowych poza tradycyjnymi giełdami papierów wartościowych, zapewniając swoim klientom bezpośredni dostęp do dostawców płynności za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej (ECN). Brokerzy ECN zazwyczaj pobierają koszty transakcyjne.
Buck
Dolar amerykański w slangu.
Bundesbank
Bank centralny Republiki Federalnej Niemiec.
Buszel
Jednostka objętości używana do pomiaru produktów rolnych, takich jak ziarno. Jest to odpowiednik 8 galonów lub 2 219,36 cali sześciennych (36 375,31 cm sześciennych).
Buy limit
Zlecenie kupna złożone poniżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie zostanie uruchomione, gdy cena Ask spadnie do określonego poziomu.
Buy stop
Zlecenie kupna złożone powyżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie zostanie uruchomione, gdy cena Ask zrówna się z określonym poziomem cenowym.
Buy Stop Limit
Zlecenie kupna z limitem ceny (Stop Limit) jest składane, gdy cena Ask osiągnie określony poziom cenowy (Cena) powyżej bieżącej ceny rynkowej.
Byczy
Oczekiwanie, że dany instrument finansowy lub ogólnie rynek zyska na wartości.
Byk
Kupujący, który oczekuje, że cena na rynku będzie rosła.
Rubel białoruski (BYN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Białorusi - rubla białoruskiego. "BY" to kod kraju, a "N" oznacza rubla. Nominał rubla białoruskiego wynosi 100 kopiejek.
C
Cable
Pseudonim używany dla pary walutowej GBPUSD i funta brytyjskiego. Nazwa pochodzi od transatlantyckiego kabla telekomunikacyjnego między Londynem a Nowym Jorkiem.
Cabo Verde Escudo (CVE)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Cabo Verde - Escudo Cabo Verde. "CV" to kod kraju, a "E" oznacza "Escudo". Nominał escudo z Cabo Verde to 100 escudo.
Carry Trade
Pożyczanie waluty o niskiej stopie procentowej i inwestowanie w walutę, która przynosi wyższe odsetki.
Cash rate
Miesięczny (z wyjątkiem stycznia) raport wydawany przez Reserve Bank of Australia, który pokazuje stopę procentową, jaką banki centralne pobierają od banków komercyjnych za udzielane kredyty.
Cedi ghańskie (GHS)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Ghany - cedi ghańskie. "GH" to kod kraju, a "S" oznacza "cedi". Nominał cedi ghańskiego to 100 pesewas.
Cena limit
Dokładna cena przy składaniu przez tradera zlecenia z limitem ceny.
Cena na otwarciu
Pierwsza cena, po której instrument finansowy jest sprzedawany w określonym przedziale czasu (tj. w ramach czasowych).
Cena Offer
Cena, jaką trader zapłaci za zakup instrumentu finansowego.
Cena realizacji
Cena, po której zlecenie zostało zrealizowane.
Cena rynkowa na zamknięciu
Ostatnia cena aktywa notowana w ciągu dnia handlowego.
Cena rynkowa (Stawka rynkowa)
Najnowsza cena aktywa.
Cena spot
Bieżąca cena rynkowa instrumentu finansowego.
Cena spot Forex
Bezpośredni kurs wymiany, po którym można kupić lub sprzedać daną parę walutową. Jest to przeciwieństwo kursu terminowego.
Cena sprzedaży
Cena sprzedaży lub cena kupna to cena, po której trader jest skłonny sprzedać dany instrument finansowy.
Cena zamknięcia
Cena ostatniego obrotu w określonym przedziale czasowym.
Centrum Historii
Przechowuje dane historyczne, w tym ceny otwarcia, szczyty, dołki, ceny zamknięcia, wolumen oraz odpowiadającą im datę i godzinę. Dostęp do danych historycznych jest oparty na operacjach dodawania, edycji, usuwania, importu i eksportu. Dodatkowo, dane historyczne mogą być pobierane bezpośrednio z serwera MetaQuotes. Ilość przechowywanych danych jest bezpośrednio związana z określonym przedziałem czasowym.
Certyfikat depozytowy (CD)
Certyfikat inwestycji o niskim ryzyku, o stałej stopie procentowej i terminie zapadalności. Zazwyczaj oferowane przez banki, w których klient zgadza się na przechowywanie pewnej kwoty środków na koncie przez określony czas w zamian za wyższe oprocentowanie w porównaniu z kontem oszczędnościowym.
CFA Franc BCEAO (XOF)
Kod alfabetyczny oznaczający oficjalną walutę krajów Afryki Zachodniej: Beninu, Burkina Faso, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gwinei Bissau, Mali, Nigru, Senegalu i Togo; zachodnioafrykański franka CFA. "XO" to kod kraju, a "F" oznacza "franka". Nominał franka CFA Afryki Zachodniej wynosi 100 centymów.
CFA Franc BEAC (XAF)
Kod alfabetyczny oznaczający oficjalną walutę sześciu niepodległych państw Afryki Środkowej: Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Czadu, Republiki Konga, Gwinei Równikowej i Gabonu; franka CFA. "XA" to kod kraju, a "F" oznacza "franka". Nominał franka CFA wynosi 100 franków.
CFP Franc (XPF)
Kod alfabetyczny oznaczający oficjalną walutę Polinezji Francuskiej, Nowej Kaledonii, Wallis i Futuny; franka CFP. "XP" to kod kraju, a "F" oznacza "franka". Nominał franka CFP wynosi 100 franków.
Chartist
Trader, którego głównym narzędziem do analizy i prognozowania jest wykres cenowy i formacje wykresów.
Chicago Board of Trade (Chicagowska Izba Handlowa)
Założona w 1848 roku, jest pierwszą giełdą kontraktów terminowych na zboże w Stanach Zjednoczonych, która z czasem stała się jednym z największych rynków kontraktów terminowych na świecie. W 2007 r. CBOT połączył się z CME Group, w wyniku czego CBOT wprowadził do swojej oferty pakiet produktów związanych ze stopami procentowymi, produktami rolnymi i indeksami giełdowymi.
Chicago Board Options Exchange (CBOE)
Założona w 1973 r. przez CBOT, jest pierwszą giełdą, na której notowane są standaryzowane, giełdowe opcje na akcje. CBOE oferuje obrót różnorodnymi produktami, w tym opcjami, kontraktami terminowymi, akcjami amerykańskimi i europejskimi, produktami giełdowymi, globalnymi instrumentami walutowymi oraz produktami zmienności wielu aktywów.
Chicago PMI
Miesięczne badanie publikowane przez ISM-Chicago, Inc., w którym 200 menedżerów ds. zakupów proszonych jest o wyrażenie opinii na temat względnego poziomu warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Respondenci dzielą się swoimi opiniami na temat zatrudnienia, produkcji, nowych zamówień, cen, dostaw od dostawców i zapasów. Odczyt powyżej 50 świadczy o dobrej kondycji gospodarki, natomiast odczyt poniżej 50 oznacza jej kurczenie się.
Cień
Pionowa linia, która rozciąga się powyżej i poniżej korpusu (od otwarcia do zamknięcia) świecy japońskiej. Cień określa zakres między szczytem i dołkiem w określonym okresie. Znany również jako knot.
Colon El Salvador (SVC)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Salwadoru; jest to "Kolon Salwadoru". "SV" to kod kraju, a "C" oznacza "Kolona". Nominał salwadorskiej monety Kolon to 100 centavos.
Colon Kostaryka (CRC)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Kostaryki - Colon Kostarykański. "CR" to kod kraju, a "C" to skrót od "Colon". Nominał kostarykańskiej monety Colon to 100 centimos.
Cross (para krzyżowa)
Kurs wymiany pomiędzy dwiema walutami, w którym nie występuje dolar amerykański.
Cykl handlowy
Cykl handlowy składa się z: Cyklu Alfa (2 tygodnie) i Cyklu Beta (2 tygodnie) w sumie 4 tygodnie.
Cykl Juglara
Clement Juglar zidentyfikował 9-letni cykl gospodarczy, popularnie zwany w Analizie Technicznej Cyklem Juglara. W cyklu tym Juglar wyróżnił cztery fazy: obfitości (rozwoju), kryzysu, likwidacji i recesji.
Cykl Kondratieffa
Odkryty przez Nikołaja D. Kondratieffa, jest to długi cykl aktywności gospodarczej, trwający około 54 lat. Zidentyfikowano ją w wielu towarach rolnych i stopach procentowych. Znane również jako Fale K.
Cykl koniunkturalny
Różne fazy rozwoju i kurczenia się gospodarki. Są to cztery etapy: - Rozwój - Szczyt - Kurczenie się - Dno
Cykl księżycowy
Teoria głosi, że rynki towarowe mają tendencję do tworzenia cyklu handlowego co cztery tygodnie, czyli co 28 dni. Możliwą przyczyną tego stanu rzeczy jest cykl księżycowy.
Cykl pośredni
W teorii cyklu jest to cykl dominujący, który trwa od dziewięciu do dwudziestu sześciu tygodni.
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)
CySEC jest cypryjskim finansowym organem regulacyjnym, zarządzającym lokalnym sektorem usług inwestycyjnych i nadzorującym transakcje na rynku zbywalnych papierów wartościowych.
Czarna skrzynka
Zautomatyzowana strategia transakcyjna, której logika i funkcjonalność są utrzymywane w tajemnicy.
D
Dalasi (GMD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Gambii - dalasi. "GM" to kod kraju, a "D" oznacza "Dalasi". Nominał dalasi wynosi 100 banknotów.
Dane o liczbie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym USA (NFP)
Jeden z najważniejszych wskaźników ekonomicznych, który pokazuje zmiany w zatrudnieniu z wyłączeniem sektora rolniczego. Raport Non-Farm Payrolls (NFP) - czyli dane o liczbie nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym w USA - jest publikowany w pierwszy piątek każdego miesiąca przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (Bureau of Labor Statistics). Liczba nowych miejsc pracy tworzonych co miesiąc stanowi dobry znak dla wzrostu gospodarki USA i jest aktywnie monitorowana przez bank centralny w celu odpowiedniego dostosowania polityki stóp procentowych.
Dapps
Zdecentralizowane aplikacje działające na blockchainach, takich jak Ethereum. Są one kontrolowane przez użytkowników i nie są regulowane przez żaden organ centralny. Dostęp jest oparty na krypto tokenach, natomiast generowanie nowych tokenów opiera się na mechanizmie konsensusu, takim jak proof of stake. Można ich używać do różnych celów, w tym do gier, finansów, mediów społecznościowych i wielu innych.
Dash
Kryptowaluta o otwartym kodzie źródłowym, rozwidlona z protokołu Litecoin. Została ona uruchomiona w 2014 r., a jej autorem jest Evan Duffield. Jest to altcoin, który służy do wysyłania i odbierania płatności. Maksymalna liczba monet Dash, które mogą zostać wyemitowane, wynosi 18 921 005.
Data i zakres cen
Narzędzie w NAGA Web Trader, które łączy informacje z narzędzi Zakres dat i Zakres cen. Aby zastosować to narzędzie na wykresie cenowym, wystarczy wybrać odpowiednie narzędzie z menu Pozycje. Potrzebne są dwa punkty. Kliknij w pierwszy punkt na wykresie cenowym, aby zaznaczyć początek zakresu, a następnie przeciągnij go ukośnie w górę lub w dół, aby zaznaczyć koniec danego zakresu. Oś X jest podświetlona, aby wyświetlić zakres dat, natomiast oś Y wyświetla zakres cen. Ponadto liczba kresek między tymi dwoma punktami jest obliczana jako czas, który upłynął. Różnica cen między dwoma punktami jest szacowana w postaci ceny aktywów, zmiany procentowej i wreszcie w punktach.
Data wygaśnięcia praw
Data, po której właściciel akcji nie ma prawa do zakupu dodatkowych akcji po określonej cenie, jest nazywana ceną wykonania.
DAX
Niemiecki Indeks Giełdowy (Deutscher Aktien Index) obejmujący 40 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Jest on wykorzystywany do oceny kondycji giełdy i gospodarki niemieckiej.
Day Trade
Handel, który nie jest otwarty przez całą noc. Jest on raczej otwierany i zamykany w ciągu tego samego dnia.
Decentraland
Wirtualny świat 3D w metaverse, zbudowany na blockchainie Ethereum, który jest zarządzany przez swoją "społeczność". Użytkownicy mogą kupować ziemię, brać udział w wydarzeniach 3D i zarabiać na swoich dziełach za pomocą NFT i kryptowaluty (MANA).
Deep web
Ukryta część światowej sieci WWW zawierająca witryny, które nie są indeksowane w standardowych wyszukiwarkach, takich jak Google czy Yahoo. Jest ona dostępna wyłącznie za pośrednictwem wyspecjalizowanej przeglądarki internetowej.
Deflacja
Spadek cen towarów i usług spowodowany zmniejszeniem popytu i podaży pieniądza.
Deliberacja
Formacja odwrócenia trendu składająca się z trzech białych korpusów na zakończenie trendu wzrostowego, z których każdy zamyka się wyżej niż poprzedni. Pierwsze dwie świece mają długi, biały, prawdziwy korpus, natomiast trzecia ma korpus krótszy. Trzecia świeca to Spinning Top lub Doji, która znajduje się powyżej drugiej świecy, wskazując na brak zdecydowania lub słabość byków do pociągnięcia cen wyżej. Pojawienie się tej formacji w trendzie wzrostowym sygnalizuje potencjalne niedźwiedzie odwrócenie trendu.
Denar (MKD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii - denara. "MK" to kod kraju, a "D" oznacza denara. Denar ma nominał 100 denisów.
Depozyt zabezpieczający
Depozyt zabezpieczający to kwota wymagana do utrzymania otwartej pozycji.
Deprecjacja
Spadek wartości aktywa w czasie.
Depresja
Długotrwałe pogorszenie koniunktury gospodarczej, w którym PKB spada o ponad 10%.
Dinar algierski (DZD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Algierii - dinar algierski. "DZ" to kod kraju, a "D" oznacza "dinar". Nominał dinara algierskiego wynosi 100 centymów.
Dinar bahrański (BHD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Bahrajnu - dinara bahrajńskiego. "BH" to kod kraju, a "D" oznacza "dinara". Dinar bahrański ma nominał 1000 filsów.
Dinar iracki (IQD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Iraku - dinara irackiego. "IQ" to kod kraju, a "D" oznacza "dinar". Nominał dinara irackiego wynosi 1000 filsów.
Dinar kuwejcki (KWD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Kuwejtu - dinara kuwejckiego. "KW" to kod kraju, a "D" oznacza dinara. Nominał dinara kuwejckiego wynosi 1000 filsów.
Dinar libijski (LYD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Libii - dinara libijskiego. "LY" to kod kraju, a "D" oznacza dinara. Nominał dinara libijskiego wynosi 100 dirhamów.
Dinar serbski (RSD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Serbii - dinara serbskiego. "RS" to kod kraju, a "D" oznacza dinara. Nominał dinara serbskiego wynosi 100 parseków.
Dinar tunezyjski (TND)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Tunezji - dinara tunezyjskiego. "TN" to kod kraju, a "D" oznacza dinara. Nominał dinara tunezyjskiego wynosi 1000 milimów.
Diorama
Model 3D określonego miejsca lub sceny. Przykładami dioram mogą być muzea, parki, pola bitew itp.
Dirham marokański (MAD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Maroka - dirhama marokańskiego. "MA" to kod kraju, a "D" oznacza "Dirhama". Nominał dirhama marokańskiego wynosi 100 santimatów.
Dirham ZEA (AED)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Zjednoczonych Emiratów Arabskich - dirham ZEA. "AE" to kod kraju, a "D" oznacza "Dirhama". Nominał dirhama z ZEA wynosi 100 filsów.
Długa pozycja
Kupno instrumentu finansowego, gdy traderzy przewidują, że cena tego instrumentu wzrośnie.
Długi biały korpus
Japońska formacja świecowa, która często pojawia się w rejonie wsparcia. Rozpoznaje się ją po długim, białym, prawdziwym ciele z niewielkimi lub żadnymi cieniami. Jest to sygnał potencjalnego odwrócenia trendu byka.
Długi czarny korpus
Japońska formacja świecowa, która często pojawia się w obszarze oporu. Można ją rozpoznać po długim, prawdziwie czarnym ciele z niewielką ilością cienia lub bez cienia. Jest to sygnał potencjalnego niedźwiedziego odwrócenia trendu.
Dno
Formacja na wykresie cenowym, w której ruch w dół (trend spadkowy lub korekta) jest przerywany ruchem w górę, ponieważ kupujący przewyższają sprzedających.
Dno patelni
Japońska formacja świecowa sygnalizująca odwrócenie trendu byka. Tworzy się ona podczas trendu spadkowego, kiedy małe korpusy tworzą zaokrąglone dno. Po niższych dołkach następują wyższe dołki i w końcu luka powyżej, najlepiej z długim białym korpusem, dopełniająca formację.
Dobra (STD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Wysp Świętego Tomasza i Książęcej - Dobra. "ST" to kod kraju, a "D" oznacza "Dobra". Nominał Dobrej wynosi 100 centymów.
Dobra trwałe
Dobra konsumpcyjne, które nie zużywają się szybko i nie muszą być często kupowane. Na przykład lodówki, komputery, telewizory itp.
Dogecoin
Kryptowaluta typu open-source stworzona przez Billy'ego Markusa i Jacksona Palmera. Został rozwidlony z Litecoina i wprowadzony na rynek w 2013 roku. Jest on uważany za altcoina, którego logo przedstawia wizerunek psa Shiba Inu.
Doji
Japońska formacja świecowa składająca się z jednej świecy o równych lub prawie równych cenach otwarcia i zamknięcia. Sygnalizuje brak zdecydowania na rynku.
Dolar amerykański (USD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Samoa Amerykańskiego, Bonaire, Sint Eustatius i Saba, Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiego, Ekwadoru, Salwadoru, Guamu, Haiti, Wysp Marshalla, Sfederowanych Stanów Mikronezji, Marianów Północnych, Palau, Panamy, Puerto Rico, Timoru Wschodniego, Wysp Turks i Caicos, United States Minor Outlying, Brytyjskich Wysp Dziewiczych oraz Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych; dolar amerykański. "US" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara amerykańskiego wynosi 100 centów.
Dolar australijski (AUD)
Kod alfabetyczny oznaczający oficjalną walutę Australii, Wyspy Bożego Narodzenia, Wysp Kokosowych (Keelinga), Kiribati, Nauru, Wyspy Norfolk i Tuvalu - dolar australijski. "AU" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara australijskiego wynosi 100 centów.
Dolar bahamski (BSD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Bahamów - dolara bahamskiego. "BS" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara bahamskiego wynosi 100 centów.
Dolar Barbadosu (BBD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Barbadosu - dolara Barbadosu. "BB" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara Barbadosu wynosi 100 centów.
Dolar Belize (BZD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Belize - dolara belizeńskiego. "BZ" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara belizeńskiego wynosi 100 centów.
Dolar bermudzki (BMD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Bermudów - dolara bermudzkiego. "BM" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara bermudzkiego wynosi 100 centów.
Dolar Brunei (BND)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Państwa Brunei Darussalam - dolara brunei. "BN" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Denominacja dolara brunei wynosi 100 centów (lub sen).
Dolar fidżyjski (FJD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Fidżi - dolara fidżyjskiego. "FJ" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara fidżyjskiego wynosi 100 centów.
Dolar gujański (GYD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Gujany - dolara gujańskiego. "GY" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara gujańskiego wynosi 100 centów.
Dolar Hongkongu (HKD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Hongkongu - dolara hongkońskiego. "HK" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara hongkońskiego wynosi 100 centów.
Dolar jamajski (JMD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Jamajki - dolara jamajskiego. "JM" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara jamajskiego wynosi 100 centów.
Dolar Kajmanów (KYD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Kajmanów - dolara kajmańskiego. "KY" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara kajmańskiego wynosi 100 centów.
Dolar kanadyjski (CAD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Kanady - dolara kanadyjskiego. "CA" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara kanadyjskiego wynosi 100 centów.
Dolar liberyjski (LRD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Liberii - dolara liberyjskiego. "LR" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara liberyjskiego wynosi 100 centów.
Dolar Namibii (NAD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Namibii - dolara namibijskiego. "NA" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara namibijskiego wynosi 100 centów.
Dolar nowozelandzki (NZD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Nowej Zelandii - dolara nowozelandzkiego. "NZ" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara nowozelandzkiego". Nominał dolara nowozelandzkiego wynosi 100 centów.
Dolar singapurski (SGD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Singapuru - dolara singapurskiego. "SG" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara singapurskiego wynosi 100 centów.
Dolar Surinamu (SRD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę Surinamu - dolara Surinamu. "SR" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara surinamskiego wynosi 100 centów.
Dolar Trynidadu i Tobago (TTD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Trynidadu i Tobago - dolara Trynidadu i Tobago. "TT" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara Trynidadu i Tobago wynosi 100 centów.
Dolar wschodniokaraibski (XCD)
Kod alfabetyczny oznaczający oficjalną walutę Organizacji Państw Wschodnich Karaibów: Anguilla, Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny; Dolara Wschodnich Karaibów. "XC" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara wschodniokaraibskiego wynosi 100 centów.
Dolar Wysp Salomona (SBD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Wysp Salomona - dolara Wysp Salomona. "SB" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał dolara Wysp Salomona wynosi 100 centów.
Dolar zimbabweński (ZWL)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Zimbabwe - dolara zimbabweńskiego. "ZW" to kod kraju, a "L" oznacza "dolara". Nominał dolara Zimbabwe wynosi 100 centów.
Dołek
Najniższa cena zarejestrowana podczas sesji/ram czasowych dla danego instrumentu finansowego.
Dołek w całym okresie (ATL)
Najniższa cena osiągnięta w danym okresie.
Dolna luka Tasuki
Japońska formacja świecowa składająca się z trzech świec. Pierwsza świeca jest długa z czarnym korpusem, który tworzy się podczas trendu spadkowego. Druga świeca jest również długa z czarnym korpusem, który znajduje się poniżej pierwszej, potwierdzając tym samym kierunek spadkowy. Trzecia świeca ma biały korpus, który otwiera się w obrębie korpusu drugiej świecy i zamyka się w luce utworzonej między dwiema pierwszymi świecami. Formacja ta wskazuje na możliwą niedźwiedzią kontynuację.
Dolna luka trzy metody
Japońska formacja świecowa składająca się z trzech świec. Pierwsza świeca jest długa z czarnym korpusem, który tworzy się podczas trendu spadkowego. Druga świeca jest również długa z czarnym korpusem, który znajduje się poniżej pierwszej świecy, potwierdzając tym samym kierunek spadkowy. Trzecia świeca ma biały korpus, który otwiera się wewnątrz korpusu drugiej świecy i wypełnia lukę powstałą między dwiema pierwszymi świecami. Formacja ta wskazuje na możliwą niedźwiedzią kontynuację.
Dong (VND)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Wietnamu - donga. "VN" to kod kraju, a "D" oznacza "Donga". Nominał donga to 100 dongów.
Dow Jones Industrial Average (DJIA)
Indeks giełdowy śledzący wyniki 30 największych spółek notowanych na giełdzie NYSE.
Dram ormiański (AMD)
Kod alfabetyczny oznaczający kod waluty krajowej Armenii - drama ormiańskiego. "AM" to kod kraju, a "D" oznacza "Dram". Nominał drama ormiańskiego wynosi 100 lumów.
Drzewo Merkle'a
Binarne drzewo hashujące lub drzewo hashów, używane do porządkowania dużych ilości danych.
Dwie wrony
Niedźwiedzia formacja odwrócenia trendu składająca się z trzech świec, która tworzy się w pobliżu obszaru oporu lub na szczycie trendu wzrostowego. Pierwsza świeca to byczy długi korpus potwierdzający kierunek rynku. Druga to mała niedźwiedzia świeca z dodatnią luką, która ostatecznie zamyka się niżej, ale wyżej niż poprzednia biała świeca. Trzecia świeca tej formacji to długi czarny korpus, który potwierdza niedźwiedzie odwrócenie, ponieważ otwiera się w obrębie rzeczywistego korpusu małej świecy i zamyka w obrębie korpusu długiego białego korpusu.
Dywergencja
Rozbieżność co do kierunku pomiędzy ceną a oscylatorem. Zwykle jest to wczesna oznaka potencjalnego odwrócenia dominującego trendu. Dywergencja jest sygnalizowana w trendzie wzrostowym, kiedy cena rejestruje wyższe szczyty, podczas gdy oscylator pokazuje niższe szczyty. Podobnie w trendzie spadkowym, dywergencja jest zauważalna, gdy cena rejestruje niższe dołki, podczas gdy oscylator pokazuje wyższe dołki.
Dywidenda
Część zysków spółki wypłacana jej akcjonariuszom.
Dywidenda na koniec roku
Dywidenda na koniec roku, która jest zwykle wynikiem wyższych niż oczekiwano zysków.
Działanie pod kreską
Termin używany do opisania firmy, która kontynuuje działalność, tracąc pieniądze.
Dźwignia
Możliwość kontrolowania większej ilości kapitału niż została zdeponowana. Na przykład, jeśli trader wpłaci 1000 USD przy dźwigni 1:100, jego moc handlowa zostanie pomnożona przez 100, a zatem będzie on kontrolował 100000 USD. Dźwignia finansowa to nóż o dwóch ostrzach, ponieważ może pomnażać zyski, ale jednocześnie może też pomnażać straty.
E
EBITDA
Miernik wyników finansowych firmy. Oznacza on zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji.
Efekt stycznia
Tendencja do wzrostu cen akcji w styczniu.
Ekspozycja
Kwota pieniędzy, przy której inwestycja jest narażona na ryzyko.
E-portfel
Konto internetowe służące do łączenia bankowości osobistej z kryptowalutami. E-portfele mogą również oferować inne usługi, w zależności od dostawcy.
Equivolume
Opracowana przez Richarda W. Arms'a Jr. technika wykresów cenowych, która łączy dane dotyczące cen i wolumenu w jeden, łatwy do interpretacji, wizualny sposób poprzez rysowanie pól. Pola te składają się z trzech elementów: szczytu, dołka i wolumenu. Szeroka ramka oznacza "większy" wolumen, a cienka ramka - "mniejszy" wolumen. Szerokość pola zależy od wolumenu dla danego okresu.
ERC-20
Jest to skrót od "Ethereum Request for Comment 20", czyli technicznego standardu dla tokenów emitowanych na blockchainie Ethereum. Służy on do określania funkcji wszystkich tokenów tworzonych na blockchainie Ethereum i pełni rolę zbioru wytycznych dotyczących realizacji ich funkcji. ERC-20 ułatwia transfer tokenów pomiędzy różnymi kontami, gromadzi dane o aktualnym saldzie tokenów na danym koncie, a także o całkowitej podaży tokenów w sieci. Dokonuje również przeglądu i zatwierdza wnioski o wydatki składane przez konta stron trzecich.
ERC721
Techniczny standard tworzenia niezbywalnych tokenów (NFT) natywnych dla blockchaina Ethereum. Chociaż standard jest taki sam dla wszystkich NFT, każda NFT jest wyjątkowa i może mieć różną wartość w zależności od wieku, rzadkości występowania itp. ERC721 ułatwia realizację funkcji NFT, w tym gromadzenie danych dotyczących konta, własności, salda i dostaw. Ponadto umożliwia ona przeniesienie własności NFT z jednego posiadacza na drugiego.
Erytrejska Nakfa (ERN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Erytrei - nakfa erytrejska. "ER" to kod kraju, a "N" to skrót od "Nakfa". Nominał nakfy wynosi 100 centów.
Eter
Natywna kryptowaluta platformy Ethereum.
Ethereum (ETH)
Zdecentralizowany blockchain o otwartym kodzie źródłowym, podobny do Bitcoina, który może być wykorzystywany do tworzenia i rozpowszechniania inteligentnych kontraktów w sieci peer-to-peer bez udziału pośredników. Ethereum zostało wymyślone w 2013 r. przez programistę Vitalika Buterina, a następnie udostępnione w lipcu 2015 r. Eter jest przyznawany górnikom podczas weryfikacji transakcji.
Euro (EUR)
Kod alfabetyczny oznaczający oficjalną walutę Unii Europejskiej - euro. Nominał euro wynosi 100 centów.
Europejski Bank Centralny (EBC)
Jeden z najważniejszych banków centralnych na świecie, odpowiedzialny za prowadzenie polityki monetarnej w strefie euro. EBC został utworzony w 1998 r. jako bank obsługujący walutę euro. Jego siedziba mieści się we Frankfurcie nad Menem.
Ex-dividend Date (Dzień ustalenia prawa do dywidendy)
W dniu ustalenia prawa do dywidendy lub po tym dniu akcjonariusz nie otrzyma następnej dywidendy.
Expert Advisor (EA)
Expert Advisors (EA), w skrócie eksperci, to programy komputerowe napisane w języku MQL4/5, które mogą wykonywać polecenia handlowe automatycznie i bez żadnej ingerencji człowieka. Typowe zadania obejmują analizę i obliczenia, a następnie operacje handlowe (kupno/sprzedaż) oraz zarządzanie transakcjami (take profit, stop kroczący itp.).
Fundusze Exchange Traded Funds (ETF)
Exchange Traded Fund (ETF) to rodzaj wspólnego papieru wartościowego, który działa podobnie jak fundusz inwestycyjny, umożliwiając kilku traderom gromadzenie środków w ramach wspólnego programu obejmującego wiele aktywów inwestycyjnych. Fundusze ETF to koszyki instrumentów finansowych obejmujące akcje, obligacje, metale szlachetne i inne aktywa. Naśladują one wyniki indeksu bazowego, podczas gdy aktywnie zarządzane ETF-y starają się je przewyższyć. Na przykład fundusz ETF, który śledzi wyniki indeksu Dow Jones Industrial Average, będzie składał się z tych samych akcji trzydziestu dużych spółek notowanych na giełdzie NYSE, w tych samych proporcjach. Fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdzie tak samo jak akcje, zazwyczaj za pośrednictwem brokerów lub internetowych platform transakcyjnych. traderzy uważają je za atrakcyjne, ponieważ fundusze te śledzą znane na całym świecie indeksy, takie jak S&P 500, oferują niskie koszty operacyjne, handlują na marży i oferują możliwość czerpania zysków zarówno z rynków wzrostowych, jak i spadkowych.
F
Fala
Powtarzające się wzorce cenowe na rynkach finansowych. Fale impulsowe poruszają się zgodnie z kierunkiem trendu, podczas gdy fale korekcyjne poruszają się wbrew trendowi. Fale są częścią Teorii Fal Elliotta.
Fala Kitchina
Odkryta przez Josepha Kitchina. Popularny 40-miesięczny cykl aktywności gospodarczej. Kitchin potwierdził, że cykl ten jest obecny na rynkach akcji.
Fala korekcyjna
Ruch cen wbrew panującemu trendowi. Na przykład w teorii fal Elliotta fale 2, 4 i A-B-C.
Fale impulsowe
Fale w Teorii Elliotta, które poruszają się zgodnie z kierunkiem panującego trendu. Są to fale oznaczone symbolami 1, 3 i 5.
Farma górnicza
Duży zbiór wydajnych komputerów, zazwyczaj umieszczonych w magazynie, przeznaczonych do wydobywania kryptowalut.
Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC)
Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) to komitet w Stanach Zjednoczonych Ameryki, odpowiedzialny za prowadzenie lub ustalanie polityki monetarnej kraju.
Fill or Kill
Polityka realizacji zleceń, zgodnie z którą zlecenie musi zostać zrealizowane po określonej cenie i przy określonym wolumenie, w przeciwnym razie nie zostanie zrealizowane (zostanie "zabite").
Filtr czasowy
Naruszenie linii trendu może być filtrowane przez jedno lub więcej zamknięć w odpowiednim kierunku. Dodatkowo, zamknięcie piątkowe jest również popularne na rynku akcji.
Filtrowanie (Świece)
Proces łączenia innych narzędzi analizy technicznej, takich jak poziomy wykupienia/wysprzedaży oscylatorów, w celu ignorowania formacji o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia i koncentrowania się na bardziej obiecujących formacjach odwrócenia trendu świecowego.
Finanse behawioralne
Badanie psychologii uczestników rynku. Twierdzi, że podejmowanie decyzji na rynkach nie jest racjonalne, co jest sprzeczne z Hipotezą Efektywnego Rynku.
Finanse zdecentralizowane (DeFi)
Zdecentralizowany ekosystem narzędzi i usług finansowych zbudowany na sieciach blockchain, eliminujący potrzebę istnienia centralnego regulatora. Należą do nich m.in. DAO, flash loans i smart contracts.
Flaga
Formacja wykresu cenowego, która powoduje tymczasową przerwę na rynku z powodu konsolidacji. Składa się ona z gwałtownego ruchu cen, czyli masztu, po którym następuje kanał nachylony w kierunku przeciwnym do trendu. Wybicie z kanału przy dużym wolumenie spowoduje osiągnięcie minimalnej ceny docelowej równej masztowi prognozowanemu w punkcie wybicia.
Flappening
Termin opisujący moment, w którym Litecoin (LTC) prześcignął Bitcoina Cash (BCH) pod względem kapitalizacji rynkowej.
Flippening
Termin opisujący hipotetyczny moment, w którym Ethereum (ETH) prześcignie Bitcoina (BTC) pod względem kapitalizacji rynkowej.
Florin arubański (AWG)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Aruby - florena arubańskiego. "AW" to kod kraju, a "G" to skrót od "Florin". Nominał florena arubańskiego wynosi 100 centów.
Forint (HUF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Węgier - forint. "HU" to kod kraju, a "F" to skrót od forinta. Nominał forinta to 100 filler.
Formacja Engulfing (bycza)
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe odwrócenie trendu byka. Formacja ta jest tworzona przez dwie świece podczas trendu spadkowego lub na obszarze wsparcia. Formacja Engulfing (bycza) jest tworzona przez małą niedźwiedzią świecę, po której następuje duża bycza świeca. Korpus świecy byczej całkowicie obejmuje (pochłania) korpus małej świecy niedźwiedziej.
Formacja Engulfing (niedźwiedzia)
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe niedźwiedzie odwrócenie trendu. Formacja ta jest tworzona przez dwie świece podczas trendu wzrostowego lub w obszarze oporu. Formacja Engulfing (niedźwiedzia) jest tworzona przez małą byczą świecę, po której następuje duża niedźwiedzia świeca. Korpus świecy niedźwiedziej całkowicie obejmuje (pochłania) korpus małej świecy byczej.
Formacja poszerzająca
Niedźwiedzia formacja odwrócenia trendu w analizie technicznej. Formacja rozszerzenia lub trójkąt rozszerzający się pojawia się zazwyczaj na głównych szczytach. Składa się z trzech kolejno wyższych szczytów i dwóch kolejno niższych dołków. Naruszenie dolnej krawędzi po drugim dnie stanowi dopełnienie schematu. Jest ona również znana jako góra megafonu.
Formacja zwrotu
Formacja cenowa ostrzegająca przed potencjalną zmianą kierunku, zarówno wzrostową, jak i spadkową. Formacja odwrócenia trendu może mieć postać formacji świecowej, takiej jak Byczy Engulfing, lub formacji wykresu, takiej jak Głowa i Ramiona.
Fraktale (Fraktal Williamsa)
Wskaźnik fraktalny to narzędzie techniczne opracowane przez Billa Williamsa. Służy do identyfikacji szczytów i dołków na wykresie cenowym. Istnieją dwa rodzaje fraktali: Fraktal wzrostowy i fraktal spadkowy. Fraktal wzrostowy składa się z pięciu słupków (lub świec), w których najwyższy szczyt jest poprzedzony dwoma niższymi szczytami po lewej stronie, a następnie dwoma niższymi szczytami po prawej stronie. I odwrotnie, fraktal spadkowy składa się z pięciu słupków, w których najniższy dołek poprzedzają dwa wyższe dołki po lewej stronie, a po nim następują dwa wyższe dołki po prawej stronie.
Fraktalna adaptacyjna średnia krocząca (Fractal Adaptive Moving Average)
Wskaźnik techniczny opracowany przez Johna Ehlersa. Bardzo dokładnie monitoruje zmiany cen i odpowiednio dostosowuje okres obserwacji. Szybko reaguje na wahania cen, ale nie zmienia się podczas rynków bocznych. Formuła opiera się na metodzie wykładniczej średniej kroczącej (Exponential Moving Average) wraz z filtrem obliczonym na podstawie fraktala bieżącej ceny.
Frank Burundi (BIF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Burundi - franka burundyjskiego. "BI" to kod kraju, a "F" oznacza "Franka". Nominał franka burundyjskiego wynosi 100 centymów.
Frank Dżibuti (DJF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Dżibuti - frank dżibuti. "DJ" to kod kraju, a "F" oznacza "Franka". Nominał franka Dżibuti wynosi 100 centymów.
Frank gwinejski (GNF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Gwinei - frank gwinejski. "GN" to kod kraju, a "F" oznacza "Franc". Nominał franka gwinejskiego wynosi 100 centymów.
Frank Komorów (KMF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Komorów - frank komorski. "KM" to kod kraju, a "F" to skrót od "Franc". Nominał franka komorskiego wynosił 100 centymów.
Frank kongijski (CDF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Demokratycznej Republiki Konga, frank kongijski. "CD" to kod kraju, a "F" to skrót od "Franc". Nominał franka kongijskiego wynosi 100 centymów.
Frank rwandyjski (RWF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Rwandy - franka rwandyjskiego. "RW" to kod kraju, a "F" to skrót od "Franka". Nominał franka rwandyjskiego wynosi 100 franków.
Frank szwajcarski (CHF)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Szwajcarii - frank szwajcarski. "CH" to kod kraju, a "F" to skrót od "Franc". Nominał franka szwajcarskiego to 100 rappenów.
Fraza zasiania
Zwana również frazą mnemotechniczną, jest zbiorem słów, które umożliwiają dostęp do portfela kryptowalutowego.
FUD
Skrót ten oznacza "strach, niepewność i zwątpienie". Jest to taktyczna metoda rozpowszechniania negatywnych informacji o danej kryptowalucie, powodująca spadek jej wartości.
Fulcrum
Formacja odwrócenia trendu występująca na wykresach punktowych. Wygląda ona podobnie do formacji podwójnego szczytu i podwójnego dna. Polega on na cofnięciu się do obszaru "zatoru", po którym następuje ruch w przeciwnym kierunku.
Fundusze hedgingowe
Alternatywne fundusze inwestycyjne, które wykorzystują nietradycyjne strategie inwestycyjne w celu generowania wysokich zysków dla swoich traderów. Fundusze hedgingowe inwestują w różne aktywa finansowe w celu zarządzania ryzykiem.
Fundusze otwarte
Fundusze, które umożliwiają nabywanie i umarzanie jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie. Nowi traderzy mogą nabywać jednostki funduszu w dowolnym czasie, a jednostki mogą być umarzane według uznania.
Funt egipski (EGP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Egiptu - funta egipskiego. "EG" to kod kraju, a "P" oznacza funta. Nominał funta egipskiego wynosi 100 piastrów i 1000 milimów.
Funt falklandzki (FKP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Wysp Falklandzkich (Malwinów) - funt falklandzki. "FK" to kod kraju, a "P" oznacza funta. Nominał funta falklandzkiego wynosi 100 pensów.
Funt gibraltarski (GIP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Gibraltaru - funt gibraltarski. "GI" to kod kraju, a "P" oznacza funta. Nominał funta gibraltarskiego wynosi 100 pensów.
Funt libański (LBP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Libanu - funta libańskiego. "LB" to kod kraju, a "P" oznacza funta. Nominał funta libańskiego to 100 piastrów.
Funt południowosudański (SSP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Sudanu Południowego - funta południowosudańskiego. "SS" to kod kraju, a "P" oznacza funta. Nominał funta południowosudańskiego to 100 piastrów.
Funt sudański (SDG)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Sudanu - funta sudańskiego. "SD" to kod kraju, a "G" oznacza funta. Nominał funta sudańskiego to 100 piastrów.
Funt Świętej Heleny (SHP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Świętej Heleny - funt Świętej Heleny. "SH" to kod kraju, a "P" oznacza funta. Nominał funta świętej Heleny wynosi 100 pensów.
Funt syryjski (SYP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Syryjskiej Republiki Arabskiej - funta syryjskiego. "SY" to kod kraju, a "P" oznacza funta. Nominał funta syryjskiego wynosi 100 piastrów.
Funt szterling (GBP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Guernsey i Wyspy Man; funt szterling. "GB" to kod kraju, a "P" oznacza funta szterlinga. Nominał funta szterlinga wynosi 100 pensów.
G
Gaz
Koszt realizacji inteligentnych kontraktów na blockchainie Ethereum.
GHPR
Metryka efektywności służąca do oceny skuteczności strategii transakcyjnej. Średnia geometryczna transakcji, wyrażona jako zmiana procentowa, pokazuje, ile razy średnio zmienił się kapitał po każdej transakcji. Dodatnia wartość GHPR wskazuje na zwycięską lub zyskowną strategię, podczas gdy wartość ujemna wskazuje na strategię przegrywającą.
Giełda Handlowa w Chicago (Chicago Mercantile Exchange (CME)
Jedna z największych giełd kontraktów terminowych i opcji.
Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE)
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych została założona w 1792 roku. Jest to największa na świecie giełda papierów wartościowych, której kapitalizacja rynkowa wynosi ponad 26,2 bln USD (2021 r.). Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard and Poor's 500 (S&P 500) oraz NYSE Composite to indeksy giełdy NYSE.
Giełda towarowa (COMEX)
Osoba prawna, która egzekwuje zasady i procedury dotyczące obrotu kontraktami towarowymi. Ponieważ towary są częścią rynku scentralizowanego, termin ten odnosi się również do fizycznego ośrodka, w którym odbywa się handel.
Giełda zdecentralizowana (DEX)
Giełda kryptowalut, która ułatwia handel w zdecentralizowanej sieci peer-to-peer bez potrzeby korzystania z pośredników. Użytkownicy dokonują transakcji bezpośrednio ze swoich portfeli, zamiast polegać na centralnym organie.
Głębokość rynku
Lista oczekujących zleceń kupna i sprzedaży, aktualizowana w czasie rzeczywistym przez platformę transakcyjną.
Głowa i ramiona
Jedna z najbardziej popularnych formacji odwrócenia trendu w analizie technicznej. Warunkiem koniecznym dla tej niedźwiedziej formacji odwrócenia trendu jest istnienie ugruntowanego trendu wzrostowego. Po lewym ramieniu, wierzchołku zgodnym z trendem, następuje korekta w przeciwnym kierunku, co stanowi sygnał ostrzegawczy. Następnie ceny osiągają wyższe maksima, tworząc wierzchołek formacji, ale przy mniejszym niż zwykle wolumenie. Po głowie następuje korekta, która przesuwa się poniżej szczytu lewego ramienia, sygnalizując słabość kupujących do utrzymania trendu wzrostowego. Następnie, trzeci wierzchołek formacji, prawe ramię, formuje się przy mniejszym wolumenie i również nie przekracza poprzedniego wierzchołka, ostrzegając przed słabością. W końcu ceny przebijają się poniżej linii dekoltu (linii łączącej dwa dna) przy dużym wolumenie, sygnalizując koniec trendu wzrostowego i początek nowego trendu w przeciwnym kierunku.
Gołąb domowy
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe odwrócenie trendu byka. Formacja ta jest tworzona przez dwie czarne świece. Długa czarna świeca, po której następuje krótszy czarny korpus. Mała czarna świeca powinna zostać całkowicie pochłonięta przez dużą czarną świecę. Sygnalizuje to słabość, mniejszą zmienność i stwarza warunki do ewentualnego odwrócenia trendu byków. Idealnym miejscem do formowania się tej formacji świecowej jest koniec trendu spadkowego lub poziom wsparcia.
Gołębi
Termin używany do opisania tonu wypowiedzi członków Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), którzy preferują obniżanie stóp procentowych, zachęcanie do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego poprzez zwiększanie podaży pieniądza w gospodarce.
Good Til Canceled (GTC)
Rodzaj zlecenia oczekującego, które może zostać złożone przez tradera. Skrót ten oznacza "Good 'Til Canceled" (Dobre do czasu anulowania) i oznacza, że zlecenie oczekujące pozostanie w mocy do czasu jego anulowania przez tradera lub wypełnienia.
Górna luka Tasuki
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwą kontynuację zwyżki. Podczas trendu wzrostowego tworzą ją dwie białe i jedna czarna świeca. Pierwsza świeca, która ma długi biały korpus rzeczywisty, formuje się w kierunku trendu wzrostowego. Druga biała świeca formuje się po oknie wzrostowym. Trzecia świeca, której korpus jest czarny, otwiera się w obrębie poprzedniego korpusu i zamyka się poniżej poprzedniego dołka w oknie wzrostowym.
Górnictwo
Proces weryfikacji transakcji na blockchainie i dodawania bloków danych do blockchaina. Odbywa się to za pomocą potężnych komputerów zwanych węzłami, które rozwiązują złożone zagadki matematyczne. W ten sposób "wydobywane" są również nowe kryptowaluty i wprowadzane do obiegu.
Gourde (HTG)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Haiti - Gourde. "HT" to kod kraju, a "G" to skrót od "Gourde". Nominał monety Gourte wynosi 100 centymów.
Grupa CME
Największa na świecie giełda instrumentów pochodnych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Guarani (PYG)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Paragwaju; Guarani. "PY" to kod kraju, a "G" to skrót od "Guarani". Nominał w języku guarani to 100 céntimos.
Gwei
Nominał eteru (ETH) używany do wyceny gazu na blockchainie Ethereum. 1 eter jest równoważny 109 gwei.
Gwiazda Doji
Bycza japońska formacja świecowa składająca się z dwóch świec. W trakcie trendu spadkowego po długiej czarnej świecy następuje Doji, z luką poniżej. Słabość sprzedających w dążeniu do znacznego obniżenia cen sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu w górę.
Gwiazda poranna
Japońska świecowa formacja odwrócenia hossy utworzona podczas trendu spadkowego. Składa się z trzech świec. Pierwszą z nich jest długi czarny korpus uformowany zgodnie z kierunkiem trendu spadkowego. Druga świeca to mała świeca, która obniża się, sygnalizując słabość sprzedających, co powoduje spadek cen. Trzecia świeca to długi biały korpus, który zamyka się powyżej środka pierwszego długiego czarnego korpusu, sygnalizując tym samym zamiar kupujących do podniesienia cen.
Gwiazda wieczorna
Niedźwiedzia formacja świecowa odwrócenia trendu, która tworzy się na szczycie trendu wzrostowego lub w pobliżu obszaru oporu. Składa się z trzech japońskich świec. Pierwsza świeca, długi biały korpus, formuje się zgodnie z kierunkiem trendu, potwierdzając presję kupujących. Następnie niewielka część każdego z tych kolorów znajduje się wyżej. Ostatecznie, niedźwiedzia świeca zamyka się poniżej połowy pierwszej świecy, wskazując na potencjalny spadek.
Gwiazda wieczorna Doji
Formacja trzech świec japońskich, która sygnalizuje możliwe niedźwiedzie odwrócenie trendu. Tworzy się podczas trendu wzrostowego lub w pobliżu obszaru oporu. Długa bycza świeca potwierdza kierunek panującego trendu, po czym następuje świeca Doji z luką wzrostową. Następnie trzecia świeca opada niżej i ostatecznie zamyka się w obrębie rzeczywistego korpusu pierwszej świecy.
H
Hałas
Nieregularne wahania cen.
Halifax HPI
Indeks cen Halifax jest najstarszym w Wielkiej Brytanii indeksem cen domów, który jest śledzony przez uczestników rynku. Od 1983 r. indeks pokazuje zmiany cen domów w danym miesiącu w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej.
Handel
Czynność polegająca na kupnie i sprzedaży instrumentu finansowego drogą elektroniczną lub ustną.
Handel algorytmiczny
Zestaw szczegółowych reguł, zaprogramowanych w oprogramowaniu komputerowym, służących do realizacji zleceń kupna i sprzedaży oraz zarządzania otwartymi pozycjami w oparciu o precyzyjne zasady uwzględniające cenę, czas i wolumen. Zaletami są szybkość i dyscyplina.
Handel dyskrecjonalny
Styl inwestowania oparty na intuicji, doświadczeniu i osobistej ocenie. Kontrola emocjonalna ma kluczowe znaczenie dla sukcesu w inwestowaniu tą metodą.
Handel o dużej częstotliwości
Handel algorytmiczny oparty na dużej liczbie transakcji o wysokim wolumenie i dużej szybkości.
Handel w ciągu dnia (Intraday trading)
Zamykanie pozycji handlowych przed końcem dnia handlowego, znane również jako Day Trading.
Handel w kontrze
Styl inwestycyjny oparty na przekonaniu, że jeśli większość uczestników rynku jest zgodna co do kierunku rozwoju rynku, to prawdopodobnie nie mają racji. Na przykład, trader handlujący "w kontrze" kupuje, gdy większość traderów ma krótkie pozycje, a sprzedaje, gdy inni mają długie pozycje.
Harami (bycze)
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe odwrócenie trendu byka. Harami to japońskie słowo oznaczające ciążę, ponieważ kształt świecy może przypominać wizerunek kobiety w ciąży. Formacja ta jest tworzona przez dwie świece składające się z długiej świecy o czarnym korpusie, po której następuje mała świeca w dowolnym kolorze. Silny trend spadkowy, po którym następuje mała świeca, sygnalizuje niepewność i niezdecydowanie rynku. Można to zinterpretować jako utratę impetu trendu spadkowego i zbliżające się odwrócenie trendu byczego.
Harami (niedźwiedzie)
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe niedźwiedzie odwrócenie trendu. Harami to japońskie słowo oznaczające ciążę, ponieważ kształt świecy może przypominać wizerunek kobiety w ciąży. Formacja ta jest tworzona przez dwie świece składające się z długiej świecy o białym korpusie, po której następuje mała świeca w dowolnym kolorze. Silny trend wzrostowy, po którym następuje mała świeca, sygnalizuje niepewność i niezdecydowanie rynku. Może to być interpretowane jako utrata impetu trendu wzrostowego i zbliżające się odwrócenie trendu w kierunku niedźwiedzia.
Hard Cap (kapitalizacja)
Maksymalna liczba tokenów, które można sprzedać w ramach ICO.
Harmoniczność
Zasada harmoniczności w cyklach czasowych mówi, że sąsiadujące ze sobą fale są powiązane ze sobą małą liczbą całkowitą, którą zwykle jest liczba dwa. Na przykład, cykl 20-dniowy będzie miał natychmiastowy cykl krótszy o 10 dni i natychmiastowy cykl dłuższy o 40 dni.
Hash
Wynik generowany podczas przetwarzania danych przez funkcję haszującą. Funkcja haszująca zazwyczaj przekształca wartość wejściową na liczbę szesnastkową. Znany również jako wartość skrótu, kod skrótu lub skrót.
Hedge (zabezpieczenie)
Inwestycja dokonana w celu ograniczenia ryzyka. Przykładem hedgingu może być dywersyfikacja portfela, co oznacza inwestowanie w różne niepowiązane ze sobą aktywa finansowe, tak aby w przypadku niekorzystnej zmiany cen ryzyko było dobrze podzielone między te aktywa. Traderzy i inwestorzy czasami określają hedging jako działanie polegające na obraniu kierunku przeciwnego do aktualnej inwestycji w okresach niepewności, w celu zrównoważenia ekspozycji rynkowej.
Heiken Ashi
Typ wykresu do analizy technicznej, który odfiltrowuje szumy, dzięki czemu trendy, konsolidacje i odwrócenia są łatwiejsze do zidentyfikowania i śledzenia. Identyfikacja: - trendu wzrostowego jest definiowana przez białe świece - trendu spadkowego jest definiowana przez czarne świece Podobnie, identyfikacja silnego: - trendu wzrostowego jest definiowana przez długie białe korpusy bez dolnego cienia - trendu spadkowego jest definiowana przez długie czarne korpusy bez górnego cienia Odwrócenia są identyfikowane przez: - zmianę koloru - Doji po trendzie Konsolidacje są identyfikowane przez: - Serię Doji W świecach Heiken Ashi stosowane są następujące zmodyfikowane ceny: haZamknięcie = (Otwarcie + Szczyt + Zamknięcie + Dołek) / 4 haOtwarcie = (Poprzednie haOtwarcie + Poprzednie haZamknięcie) / 2 haSzczyt = Max (Szczyt, haOtwarcie, haZamknięcie) haDołek = Min (Dołek, haOtwarcie, haZamknięcie)
Hipoteza rynku efektywnego
Zgodnie z tą zasadą rynek uwzględnia wszystkie dostępne informacje i prawidłowo kształtuje ceny. W związku z tym nie ma tu miejsca na żadną strategię inwestycyjną oprócz strategii "kup i trzymaj".
Historia konta
Informacje o wszystkich operacjach handlowych przeprowadzonych na koncie na platformie MT4.
HODL
Skrót od "hold on for dear life", który pochodzi od literówki oznaczającej "trzymać" (hodl). Opisuje sytuację, w której ktoś nie chce sprzedać swojej kryptowaluty pomimo jej niedawnego spadku lub ogólnej zmienności. Literówka stała się swoistym memem i obecnie jest często używana w znaczeniu "trzymać" w świecie kryptowalut.
Hrywna (UAH)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Ukrainy - hrywnę. "UA" to kod kraju, a "H" oznacza hrywnę. Nominał hrywny wynosi 100 kopijników.
Huśtawka (swing) bezawaryjna
W trakcie trendu wzrostowego, definiowanego przez następujące po sobie wyższe szczyty i dołki, naruszenie ostatniego dołka sygnalizuje odwrócenie trendu, znane jako Huśtawka Bezawaryjna (Non-Failure Swing), który wskazuje na potencjalny sygnał sprzedaży. I vice versa, w trakcie trendu spadkowego, naruszenie ostatniego szczytu oznacza odwrócenie trendu Non-Failure Swing, co wskazuje na potencjalny sygnał kupna.
I
Ichimoku Kinko Hyo (Wykresy chmury Ichimoku)
Wskaźnik Ichimoku Kinko Hyo, opracowany przez Goichi Hosodę, japońskiego dziennikarza prasowego we wczesnych latach 40-tych, został upubliczniony w 1968 r., kiedy opublikował on swoją książkę. Jest to system analizy technicznej służący do określania kierunku rynku za pomocą "jednego spojrzenia na wykres" oraz dostarczania sygnałów kupna i sprzedaży bez konieczności stosowania innych wskaźników. Składa się on z następujących sześciu elementów: 1. Tenkan-sen (Szczyt + dołek) / 2 dla ostatnich 9 okresów 2. Kijun-sen (Szczyt + dołek) / 2 dla ostatnich 26 okresów 3. Senkou Span A (Tenkan-sen + kijun-sen) / 2 przewidywane 26 okresów naprzód 4. Senkou Span B (Szczyt + dołek) / 2 dla ostatnich 52 okresów, przewidywane 26 okresów naprzód 5. Przęsło Chikou Dzisiejsze zamknięcie wykreślone 26 okresów wstecz 6. Chmura (lub Kumo) Obszar pomiędzy Senkou Span A i Senkou Span B
Identyczne trzy wrony
Świecowa formacja odwrócenia trendu składająca się z trzech długich czarnych korpusów. Pierwsza świeca pojawia się na końcu trendu wzrostowego, ostrzegając przed potencjalną słabością kupujących do utrzymania kierunku wzrostowego. Druga i trzecia czarna świeca otwierają się na poziomie lub w pobliżu poprzedniego zamknięcia. Ponadto oba zamknięcia są niższe od poprzedniego zamknięcia. Pojawienie się tej formacji w trendzie wzrostowym sygnalizuje niedźwiedzie odwrócenie trendu.
Indeks
Pula instrumentów finansowych, która śledzi wyniki grupy akcji, sektora lub ogólnie rynku akcji.
Indeks Aroona
Opracowany przez Tushara Chande. Wskaźnik analizy technicznej służący do określania zmiany kierunku instrumentu finansowego i mierzenia siły trendu na rynku podlegającym trendowi. Składa się on z dwóch linii: Aroon Up i Aroon Down (odpowiednio górnej i dolnej). Obliczenia Aroon Up są następujące: n - (okresy od najwyższego szczytu w "n+1" okresach) * 100 / n. Podobnie oblicza się wskaźnik Aroon Down: n - (okresy od najniższego dołka w "n+1 okresach") * 100 /n. Wskaźnik Aroona interpretuje się w następujący sposób: gdy Aroon Up znajduje się w przedziale od 70 do 100, sygnalizowany jest trend wzrostowy. Podobnie, odczyt pomiędzy 0 a 30 dla wskaźnika Aroon Down oznacza trend spadkowy. Jeżeli te dwie linie przesuwają się równolegle do siebie, może nastąpić konsolidacja. Wybicie z konsolidacji jest oczekiwane, gdy obie linie przetną się lub osiągną skrajne poziomy, takie jak 0 i 100. Przewidywanie trendów na rynkach jest sygnalizowane przez przecięcie się tych dwóch linii. Kiedy Aroon Up przetnie się powyżej Aroon Down, prawdopodobne jest wystąpienie trendu wzrostowego. Z drugiej strony, jeśli wskaźnik Aroon Down przecina się poniżej wskaźnika Aroon Up, należy spodziewać się trendu spadkowego.
Indeks broni
Opracowany przez Richarda W. Arms'a, Jr. wskaźnik analizy technicznej, który pokazuje stosunek rosnących lub malejących cen akcji i odpowiadającego im wolumenu. Oblicza się go jako iloraz liczby akcji z rosnącymi cenami i liczby akcji z malejącymi cenami w celu określenia wskaźnika wzrostu/spadku. Następnie oblicza się wskaźnik wzrostu/spadku jako iloraz wolumenu akcji z rosnącymi cenami i wolumenu akcji z malejącymi cenami. Ostatnim krokiem jest podzielenie współczynnika wzrostu/spadku przez współczynnik potencjału do wzrostu/spadku. Indeks Broni jest uważany za byczy, gdy znajduje się poniżej 1,0, a za niedźwiedzi powyżej 1,0. Znany również jako TRIN lub MKDS.
Indeks dolara amerykańskiego
Indeks publikowany przez ICE (International Exchange, Inc.), który pokazuje wartość dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka innych walut, takich jak euro, jen japoński, funt szterling, dolar kanadyjski, korona szwedzka i frank szwajcarski. Wzrost tego indeksu jest oznaką siły dolara amerykańskiego.
Indeks Hang Seng (HSI)
Indeks ważony kapitalizacją w wolnym obrocie, składający się z 50 akcji blue-chipów. Są to spółki o dużej kapitalizacji rynkowej, znajdujące się w obrocie na giełdzie w Hongkongu. Indeks ten jest uważany za punkt odniesienia dla wyników rynku akcji.
Indeks Jensena
Określa, czy zarządzający inwestycją osiąga lepsze wyniki niż indeks rynkowy, wykorzystując model wyceny aktywów kapitałowych.
Indeks kanału towarowego (Commodity Channel Index)
Nieograniczony oscylator opracowany przez Donada Lamberta. Pokazuje znormalizowaną różnicę między ceną typową a średnią. Sygnały transakcyjne są zazwyczaj generowane, gdy wskaźnik przekroczy pewien próg, zazwyczaj -100 i +100. Progi te można jednak dostosować, aby skompensować zmienność.
Indeks Nasdaq Composite
Indeks giełdowy, który obejmuje dużą liczbę akcji technologicznych i jest notowany na giełdzie Nasdaq Stock Exchange.
Indeks S&P500 Composite
Indeks Standard and Poor's 500 jest uważany za punkt odniesienia (benchmark) dla wyników amerykańskiego rynku akcji. Jest to ważony kapitalizacją rynkową indeks 500 największych amerykańskich spółek.
Indeks ujemnego wolumenu (NVI)
Opracował go Paul L. Dysart Jr, a w latach 70. ubiegłego wieku odkrył ją Norman Forsback. Indeks "NVI" jest przydatny do identyfikacji głównych trendów rynkowych i możliwych krótkoterminowych odwróceń trendów. Indeks NVI jest obliczany, gdy dzisiejszy wolumen obrotu jest mniejszy od wolumenu obrotu z dnia wczorajszego. Indeks NVI oblicza się według poniższego wzoru. NVI = PNVI + (((TCP - YCP)/YCP) *PNVI) PNVI = Poprzedni NVI TCP = dzisiejsza cena zamknięcia YCP = wczorajsza cena zamknięcia
Inflacja
Długotrwały wzrost cen koszyka dóbr i usług w określonym czasie, który prowadzi do spadku siły nabywczej waluty. Jest ona aktywnie monitorowana przez banki centralne, które mogą decydować o podwyższeniu lub obniżeniu stóp procentowych w zależności od poziomu inflacji.
InitIal Coin Offering (Pierwsza oferta monety (ICO)
Metoda zbierania środków przy użyciu kryptowalut. Chociaż często porównuje się je do IPO, w tym przypadku traderzy nie kupują żadnych udziałów w firmie, lecz otrzymują monety związane z projektem z nadzieją, że projekt się powiedzie, a wartość monety wzrośnie.
Inside Day
Formacja składająca się z dwóch słupków, która powstaje, gdy zakres słupka znajduje się w zakresie poprzedniego słupka.
Inteligentne pieniądze
Dotyczy to traderów instytucjonalnych, dużych funduszy i banków.
Inteligentny kontrakt
Zautomatyzowana, cyfrowa i samowykonalna umowa, która działa w zdecentralizowanej sieci wykorzystującej technologię blockchain. Inteligentne kontrakty są kodowane z wykorzystaniem logiki if-this-then-that.
Interoperacyjność
Możliwość wymiany lub przeniesienia aktywa lub informacji z jednego blockchaina na drugi, dzięki czemu stają się one kompatybilne.
Interwencja banku centralnego
Bank centralny może czasami interweniować na rynku walutowym, sprzedając lub kupując swoją walutę, gdy rzeczywisty kurs wymiany jest przewartościowany, co zagraża jej konkurencyjności. Z kolei niedowartościowanie kursu walutowego prowadzi do niezrównoważonego wzrostu gospodarczego i inflacji. Inne powody to odpowiednia płynność, gromadzenie rezerw i kontrolowana zmienność kursów walutowych.
Inwentaryzacje przedsiębiorstw
Całkowita wartość w dolarach amerykańskich niesprzedanych towarów będących w posiadaniu producentów, hurtowników i detalistów w porównaniu z analogiczną wartością z poprzedniego miesiąca. Publikowane co miesiąc przez Census Bureau.
Inwestor indywidualny
Traderzy nieinstytucjonalni, którzy na własną rękę zajmują się rynkami finansowymi. Traderzy detaliczni dysponują mniejszym kapitałem w porównaniu z traderami instytucjonalnymi i korzystają z usług biur maklerskich do realizacji swoich transakcji.
ISM Manufacturing PMI (PMI dla sektora przemysłu)
Wskaźnik ekonomiczny opracowany na podstawie ankiety Instytutu Zarządzania Podażą (ISM) przeprowadzonej wśród kierowników ds. zakupów z ponad 400 firm produkcyjnych. Pytania dotyczące badania obejmują nowe Zlecenia, eksport, import, produkcję, zapasy, zatrudnienie itp. Wzrost czytelnictwa może mieć pozytywny wpływ na gospodarkę, natomiast spadek czytelnictwa może mieć wpływ negatywny. Poziom 50 jest wyznacznikiem dobrego czytania.
ISM Non-Manufacturing PMI (PMI dla sektora usług)
Wskaźnik ekonomiczny opracowany na podstawie ankiety Instytutu Zarządzania Podażą (ISM) przeprowadzonej wśród kierowników ds. zakupów z około 300 firm usługowych. Pytania dotyczące badania obejmują zatrudnienie, nowe Zlecenia, produkcję, ceny itp. Wskaźnik ISM Non- Manufacturing PMI jest również znany jako PMI dla sektora usług.
J
Dinar jordański (JOD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Jordanii - dinara jordańskiego. "JO" to kod kraju, a "D" oznacza dinara. Nominał dinara jordańskiego wynosi 100 qirsz.
Jakość podstawowa
Określa minimalną akceptowalną jakość towarów będących przedmiotem dostawy w kontrakcie terminowym.
Jaskółka ukrywająca
Jaskółka ukrywająca to czteroliniowa japońska formacja świecowa, która wskazuje na niedźwiedzie odwrócenie trendu. Najpierw formuje się czarna świeca marubozu w trendzie spadkowym, a następnie druga czarna świeca marubozu, która otwiera się w obrębie korpusu poprzedniej świecy i zamyka się poniżej poprzedniej ceny zamknięcia. Trzecia świeca ma mniejszy korpus, który wypada poniżej poprzedniej ceny zamknięcia, tworząc nowy dołek, ale ma również długi górny cień, który rozciąga się na poprzedni korpus. Czwarta świeca jest długą czarną świecą, która obejmuje zasięg trzeciej świecy (łącznie z korpusem i cieniem), dzięki czemu odnotowuje nowy dołek.
Jastrzębie
Nastawienie decydentów, którzy opowiadają się za podnoszeniem stóp procentowych w celu kontrolowania inflacji.
Jn japoński (JPY)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Japonii - jena japońskiego. "JP" to kod kraju, a "Y" oznacza jena. Denominacja jena japońskiego wynosi 100 sen.
Joseph Effect
Koncepcja ta zakłada, że ruchy cen są bardziej przewidywalne niż przypadkowe. Wywodzi się ona ze Starego Testamentu, gdzie Józef, interpretując sen faraona, przepowiedział siedem lat obfitości, po których nastąpiło siedem lat głodu.
Juan chiński renminbi (CNY)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Chińskiej Republiki Ludowej - chińskiego juana renminbi. "CN" to kod kraju, a "Y" oznacza "juana". Nominał chińskiego juana renminbi wynosi 10 jiao i 100 fen.
K
Ekonomia keynesowska
Teoria ekonomiczna przypisywana brytyjskiemu ekonomiście Johnowi Maynardowi Keynesowi, który twierdził, że interwencja rządu jest konieczna, aby zapewnić wzrost i stabilność gospodarki.
Kanał Donchiana
Narzędzie do analizy technicznej opracowane przez Richarda Donchiana. Kanał jest rysowany pomiędzy najwyższą i najniższą ceną z ostatnich n okresów. Służy do oceny zmienności, możliwych poziomów wsparcia i oporu, a także poziomów wybicia.
Kanał Fibonacciego
Narzędzie analizy technicznej używane do wyznaczania potencjalnych poziomów wsparcia i oporu po wybiciu się cen z kanału. Dokładniej rzecz biorąc, podczas trendu wzrostowego poniżej kanału rysowane są linie równoległe równe współczynnikom Fibonacciego na poziomie 61,8%, 100%, 161,8%, 261,8% i 423,6% szerokości kanału. Zgodnie z tą teorią, gdy ceny przebiją się poniżej kanału, znajdą wsparcie na jednej z linii równoległych. Podobnie jest podczas trendu spadkowego. Tym razem linie równoległe są narysowane powyżej kanału, aby zapewnić potencjalny opór, gdy ceny wybiją się ponad kanał.
Kanał odchylenia standardowego
Narzędzie analizy technicznej składające się z linii regresji i dwóch równoległych linii wykreślonych w określonej liczbie odchyleń standardowych powyżej i poniżej linii regresji.
Kanał regresji liniowej
Trójliniowy wskaźnik techniczny służący do identyfikacji i analizy trendów. Składa się on z linii środkowej wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów lub metodą najlepszego dopasowania. Linia środkowa jest również nazywana linią trendu regresji liniowej. Dwie dodatkowe linie równoległe do linii trendu, Górna Linia Kanału i Dolna Linia Kanału, wskazują maksymalne odchylenie ceny zamknięcia od linii trendu.
Kanał trendu spadkowego
Narzędzie analizy technicznej stosowane w trendzie spadkowym. Kanał ten określa się, rysując linię trendu (podstawową) łączącą szczyty trendu spadkowego oraz równoległą linię trendu (zwrot lub kanał) łączącą dna. Linie te mogą działać jako wsparcie i opór. Podstawowa linia trendu może być wykorzystywana do otwierania potencjalnych zleceń sprzedaży, natomiast linia zwrotu może być wykorzystywana jako potencjalny poziom zysku.
Kanał trendu wznoszącego
Analiza techniczna polegająca na wykreśleniu linii trendu wzrostowego (Basic Uptrend Line) łączącej dwa pierwsze dołki, a następnie narysowaniu linii równoległej (Channel or Return Line) przechodzącej przez pierwszy szczyt. Zgodnie z tą teorią, cena znajdzie wsparcie na linii podstawowej i opór na linii zwrotnej. Przebicie poniżej podstawowej linii trendu wzrostowego jest oznaką odwrócenia trendu, natomiast przebicie powyżej linii kanału wskazuje na przyspieszenie istniejącego trendu.
Kanały
Narzędzie techniczne służące do analizowania i prognozowania przyszłych ruchów cen na podstawie danych historycznych i bieżących. Składa się on z dwóch równoległych linii, linii podstawowej i linii powrotu/kanału, które działają jako potencjalne poziomy wsparcia i oporu. Gdy cena osiągnie dolną linię, można spodziewać się rajdu do górnej linii równoległej. W związku z tym może pojawić się potencjalne zlecenie kupna. Podobnie, gdy cena osiągnie górną linię równoległą, oczekuje się spadku ceny i potencjalnej transakcji Sell. Po wybiciu z kanału oczekuje się, że cena przesunie się przynajmniej o odległość równą szerokości kanału.
Kanały Keltnera
Opracowane przez Chestera Keltnera, są analizą techniczną linii. Kanały Keltnera są rysowane na podstawie średniej rzeczywistego zasięgu (ATR) oraz 20-okresowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA). Górna linia jest tworzona poprzez dodanie dwóch ATR powyżej EMA (20), natomiast dolna linia jest rysowana poprzez odjęcie dwóch ATR od EMA (20). Wskaźnik ATR jest obliczany dla dziesięciu okresów. Sygnał kupna jest generowany, kiedy cena zamyka się powyżej górnej linii. I odwrotnie, sygnał sprzedaży jest generowany, gdy cena zamyka się poniżej dolnej linii.
Kanał z liniami o równej odległości
Narzędzie techniczne stosowane na wykresie cenowym do wykrywania rynków z trendem wzrostowym lub spadkowym. Tworzą ją dwie równoległe linie trendu o równej odległości od siebie.
Kangury
Potoczna nazwa akcji australijskich.
Kapitał własny
Odnosi się do własności aktywów finansowych.
Kapitulacja
Kiedy duża część traderów/traderów sprzedaje swoje aktywa z obawy, że cena nie wróci do normy w najbliższej przyszłości. Zjawisko to występuje zazwyczaj podczas długotrwałych spadków i panicznej sprzedaży.
Kąt rozłączny
Narzędzie techniczne w NAGA Web Trader do rysowania formacji Megafonu lub Poszerzenia. Aby go narysować, wystarczy wybrać narzędzie Kąt rozłączny z menu Linia, a następnie kliknąć w pierwszy wierzchołek, przeciągnąć narzędzie w prawo, aby przejść przez drugi, i kliknąć w trzeci wierzchołek. W końcu przeciągnij narzędzie w dół, aby objąć dwa kolejne dna.
Kierunki trendów
Istnieją trzy kierunki: ● Wzrost określony przez kolejne wyższe szczyty i wyższe dołki ● Spadek określony przez kolejno niższe szczyty i niższe dołki ● Boczny, określony przez równe (w przybliżeniu) szczyty i równe (w przybliżeniu) dołki.
Kina (PGK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Papui Nowej Gwinei - Kinę. "PG" to kod kraju, a "K" oznacza "Kina". Nominał Kina wynosi 100 toea.
Kiwi
Pseudonim dolara nowozelandzkiego (NZD). Kiwi jest również ptakiem bezlotnym i narodowym symbolem Nowej Zelandii.
Klasa aktywów
Klasa aktywów finansowych to zbiór lub grupa "wehikułów" inwestycyjnych, zwanych również instrumentami finansowymi, które mają podobne cechy, zachowania, procesy zakupu i wykupu oraz, oczywiście, odpowiednie regulacje prawne. Ogólnie rzecz biorąc, wyróżnia się trzy do pięciu klas aktywów: - Akcje/udziały - Obligacje/ papiery wartościowe o stałym dochodzie - Rynek pieniężny i ekwiwalenty środków pieniężnych - Nieruchomości - Instrumenty pochodne
Klasyfikacja cykli czasowych
Istnieją 4 główne kategorie: ● Długoterminowe (2 lub więcej lat) ● Sezonowe (1 rok) ● Pierwotne lub średnie (od 9 do 26 tygodni) ● Handel (4 tygodnie)
Klasyfikacje trendów
Trendy rynkowe można podzielić na trzy kategorie: ● Główne ● Średnioterminowe ● Krótkoterminowe Zgodnie z teorią Dow trend główny trwa dłużej niż rok, trend średnioterminowy trwa od trzech tygodni do kilku miesięcy, natomiast trend krótkoterminowy trwa krócej niż trzy tygodnie.
Klimat biznesowy
Miesięczny wskaźnik ekonomiczny oparty na ankiecie dotyczącej bieżących warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz oczekiwań firm na najbliższe sześć miesięcy.
Klimat koniunktury Ifo w Niemczech
Raport, który przedstawia niemieckie środowisko biznesowe i przewidywane perspektywy biznesowe na okres sześciu miesięcy. Im wyższy odczyt, tym lepiej dla gospodarki i odwrotnie. Raport jest publikowany co miesiąc.
Klin
Formacja cenowa podobna do trójkąta symetrycznego, której dwa boki zbiegają się do wierzchołka. Klin zwyżkujący skłania się przeciwko trendowi i jest uważany za niedźwiedzi. Spadający klin jest nachylony w kierunku przeciwnym do trendu i jest uważany za byczy.
Klucz prywatny
Określona kombinacja znaków alfanumerycznych, która działa jak hasło i umożliwia użytkownikom dostęp do swoich środków kryptowalutowych, ich transfer oraz zarządzanie nimi w inny sposób. Klucz prywatny jest dostępny tylko dla jego użytkownika.
Klucz publiczny
Kod kryptograficzny, który umożliwia użytkownikom otrzymywanie kryptowalut na swoje konta. Służy on do weryfikacji podpisu cyfrowego, który potwierdza własność klucza prywatnego.
Kod miesięcy kontraktów
Zdefiniowane przez grupę CME w następujący sposób: Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kod szybkiej odpowiedzi (Kod QR)
Znany również jako kod szybkiej odpowiedzi. Dwuwymiarowa tablica czarnych i białych kwadratów, podobna do kodów kreskowych. Przechowuje on dane dotyczące adresów URL, adresów portfeli i innych informacji, które mogą być odczytywane przez urządzenia cyfrowe i smartfony.
Komisja Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (Commodities Futures Trading Commission (CFTC)
Niezależny organ regulacyjny w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, który reguluje amerykańskie rynki instrumentów pochodnych, na które składają się kontrakty terminowe, opcje, swapy itp. Została utworzona w 1974 roku.
Konferencja prasowa FOMC
Konferencja prasowa po ogłoszeniu decyzji w sprawie stóp procentowych, którą przedstawia przewodniczący Fed. Podczas konferencji prasowej przewodniczący odczytuje publicznie oświadczenie FOMC dotyczące polityki pieniężnej i prognoz gospodarczych. Na koniec odbywa się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której dziennikarze otrzymują odpowiedzi na swoje pytania. Podczas konferencji, która odbywa się cztery razy w roku, nierzadko obserwuje się dużą zmienność na rynkach.
Konto demo
Konto treningowe, które zapewnia traderowi możliwość poznania rynków i przećwiczenia handlu za pomocą wirtualnych pieniędzy.
Kontrakt na różnicę kursową (CFD)
Finansowy instrument pochodny, który odzwierciedla ceny aktywów bazowych. Instrument CFD jest kontraktem (lub umową) pomiędzy brokerem a traderem na zapłatę różnicy pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia transakcji. Dzięki temu trader może otworzyć zarówno transakcję kupna, jak i sprzedaży, ponieważ CFD opiera się na spekulacji, czy trader wierzy, że cena instrumentu bazowego wzrośnie czy spadnie.
Kontrakt terminowy (Futures)
Umowa między kupującym a sprzedającym dotycząca przeprowadzenia transakcji w określonym terminie w przyszłości po z góry ustalonej cenie. Jeśli chodzi o towary, ich jakość jest również wcześniej uzgodniona.
Koperta
Koperta jest wskaźnikiem technicznym, który składa się z górnej i dolnej wstęgi. Górna wstęga jest wyznaczana przez prostą średnią kroczącą przesuniętą w górę o stały procent, natomiast dolna wstęga jest tworzona przez przesunięcie średniej kroczącej w dół o ten sam stały procent. Sygnał byczy pojawia się, gdy cena osiągnie dolną wstęgę, natomiast niedźwiedzi - gdy cena osiągnie górną wstęgę. Górna i dolna wstęga oznaczają również ceny skrajne.
Kopnięcie (bycze)
Formacja świecowa, która wskazuje na bycze odwrócenie trendu i zawiera dwie świece: czarną Marubozu i białą Marubozu. Formacja ta formuje się podczas silnego spadku ceny, potwierdzając decyzję sprzedających o przesunięciu rynku niżej, na co wskazuje obecność czarnej Marubozu. Druga świeca to długi biały korpus z niewielkimi lub nieistniejącymi cieniami, zazwyczaj białe Marubozu, które wybija się w górę wyżej niż poprzednia świeca, kończąc tym samym trend spadkowy i sygnalizując początek zwyżki.
Kopnięcie (niedźwiedzie)
Formacja świecowa, która wskazuje na niedźwiedzie odwrócenie trendu i zawiera dwie świece: czarną Marubozu i białą Marubozu. Formacja ta formuje się podczas silnego wzrostu ceny, potwierdzając decyzję kupujących o przeniesieniu rynku wyżej, na co wskazuje obecność białego Marubozu. Druga świeca to długi czarny korpus z małymi lub nieistniejącymi cieniami, zazwyczaj czarna Marubozu, która opada niżej niż poprzednia świeca, kładąc kres wzrostom i sygnalizując początek spadków.
Korekta płaska
W teorii fal uważa się, że jest to formacja korekcyjna A-B-C przeciwstawiająca się panującemu trendowi. Fala A składa się z 3 podfal, podobnie jak fala B, natomiast fala C zawiera 5 podfal. Płaskie buty występują w trzech odmianach: zwykłe, rozszerzone i do biegania.
Korekta (Zniesienie)
Termin odnoszący się do tymczasowego ruchu cen w przeciwnym kierunku, po którym następuje powrót do ogólnego kierunku trendu.
Korona czeska (CZK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Republiki Czeskiej - koronę czeską. "CZ" to kod kraju, a "K" to skrót od "Koruna". Nominał korony czeskiej wynosi 100 CZK.
Korona duńska (DKK)
Kod alfabetyczny oznaczający oficjalną walutę Danii, Grenlandii i Wysp Owczych - koronę duńską. "DK" to kod kraju, a "K" oznacza koronę. Nominał korony duńskiej to 100 øre.
Korona norweska (NOK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Norwegii - koronę norweską. "NO" to kod kraju, a "K" oznacza koronę norweską. Nominał korony norweskiej to 100 ore.
Korona szwedzka (SEK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Szwecji - koronę szwedzką. "SE" to kod kraju, a "K" oznacza koronę. Nominał korony szwedzkiej wynosi 100 ore.
Korpus prawdziwy
Jest to kolorowa część świecy; prostokątny obszar pomiędzy ceną otwarcia i zamknięcia.
Koszty handlowe
Koszt transakcji na rynkach finansowych. Zazwyczaj obejmuje on spread Bid/Ask, prowizje i poślizgi.
Koszty pracy
Suma wynagrodzeń, podatków od wynagrodzeń oraz świadczeń wypłacanych pracownikom. Można je podzielić na koszty stałe i zmienne.
Krajowe Stowarzyszenie Kontraktów Terminowych (NFA)
Krajowe Stowarzyszenie Kontraktów Terminowych w USA.
Kredyt węglowy
Zbywalne zezwolenie, które pozwala danemu krajowi lub przedsiębiorstwu na emisję jednej tony CO2 lub równoważnika innych gazów cieplarnianych. Wszelkie nadwyżki gazu można sprzedać w celach zarobkowych.
Kredyty bankowe
Wskaźnik ekonomiczny publikowany corocznie, pokazujący niespłacone kredyty w posiadaniu japońskich banków, w tym unii kredytowych.
Krona (Korona (ISK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Islandii - koronę. "IS" to kod kraju, a "K" oznacza koronę. Nominał korony to 100 koron.
Krótka pozycja
Sprzedaż instrumentu finansowego, gdy traderzy przewidują, że cena tego instrumentu spadnie.
Krótka sprzedaż
Sprzedaż instrumentu finansowego w oczekiwaniu, że jego cena spadnie i będzie można go później kupić po niższej cenie.
Krótkoterminowe stopy procentowe
Stopa procentowa, według której instytucje finansowe pożyczają sobie nawzajem pieniądze w krótkim terminie, zazwyczaj codziennie.
Krugerrand
Złote monety 22-karatowe i o wadze 1 uncji trojańskiej, wybite przez Republikę Południowej Afryki w 1967 r. w celu promocji południowoafrykańskiego złota na rynkach.
Kruszec
Czyste złoto lub srebro, zazwyczaj w postaci sztabek, gąsek i płyt.
Kryptowaluty
Cyfrowa waluta zaprojektowana jako środek wymiany, działająca niezależnie od tradycyjnego systemu bankowego. Transakcje w kryptowalutach są przechowywane w rozproszonej, zdecentralizowanej księdze głównej zwanej blockchain.
Krytyka analizy technicznej
Krytycy analizy technicznej twierdzą, że opiera się ona na samospełniającej się przepowiedni i że ceny są przypadkowe, a więc nieprzewidywalne.
Krzyż Harami (byczy)
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe odwrócenie trendu byka. Harami to japońskie słowo oznaczające ciążę, ponieważ kształt świecy może przypominać wizerunek kobiety w ciąży. Formacja ta jest tworzona przez dwie świece składające się z długiej świecy o czarnym korpusie, po której następuje świeca Doji. Silny trend spadkowy, po którym następuje formacja Doji, sygnalizuje niepewność i niezdecydowanie rynku. Może to być interpretowane jako utrata impetu trendu spadkowego i zbliżające się odwrócenie trendu byczego.
Krzyż Harami (niedźwiedzi)
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe niedźwiedzie odwrócenie trendu. Harami to japońskie słowo oznaczające ciążę, ponieważ kształt świecy może przypominać wizerunek kobiety w ciąży. Formacja ta jest tworzona przez dwie świece składające się z długiej świecy o białym korpusie, po której następuje świeca Doji. Silny trend wzrostowy, po którym następuje formacja Doji, sygnalizuje niepewność i niezdecydowanie rynku. Może to być interpretowane jako utrata impetu trendu wzrostowego i zbliżające się odwrócenie trendu w kierunku niedźwiedzia.
Krzyż śmierci
Sygnał analizy technicznej dotyczący potencjalnego odwrócenia trendu w dół, kiedy krótkookresowa średnia krocząca przecina się poniżej długookresowej średniej kroczącej.
Kuna (HRK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę Chorwacji - Kunę. "HR" to kod kraju, a "K" oznacza "Kuna". Nominał kuny to 100 lip.
Kup i trzymaj
Strategia inwestycyjna, w ramach której trader kupuje pewną liczbę instrumentów finansowych i utrzymuje je przez długi okres (zazwyczaj lat), zanim je sprzeda.
Kurs międzybankowy
Stopa procentowa, po której banki zaciągają i pożyczają pieniądze innym bankom.
Kurs wymiany (Kurs)
Kurs, po którym waluta danego kraju może zostać wymieniona na inną walutę. Najprościej rzecz ujmując, jest to liczba jednostek jednej waluty potrzebna do zakupu jednej jednostki innej waluty.
Kwacha malawijska (MWK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Malawi - Kwacha Malawi. "MW" to kod kraju, a "K" to skrót od Kwacha. Nominał Kwacha Malawi to 100 tambali.
Kwacha zambijska (ZMW)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Zambii - Kwachę zambijską. "ZM" to kod kraju, a "W" to skrót od Kwachy. Nominał Kwachy zambijskiej wynosi 100 Ngwee.
Kwanza (AOA)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Angoli - Kwanza. "AO" to kod kraju, a "A" oznacza "Kwanza". Nominał Kwanzy to 100 centymów.
Kwota rollovera (rolowania)
Na rynku forex stopa refinansowania, zwana również stopą swapową lub opłatą swapową, to odsetki netto uzyskane lub naliczone za przetrzymanie pozycji przez noc. Rollover jest zwykle obliczany codziennie, jednak w środy jest ona zwykle mnożony przez trzy, aby uwzględnić weekend.
Kwotowanie
Jest to cena, po której instrument finansowy jest oferowany do kupna lub sprzedaży.
Kwotowanie bezpośrednie
Kurs wymiany pary walutowej w przeliczeniu na walutę obcą. Określa, ile jednostek waluty bazowej potrzeba do zakupu jednej jednostki waluty obcej. Na przykład w Europie euro jest walutą krajową, a dolar amerykański - walutą zagraniczną. Bezpośrednie notowanie wyniosłoby więc USDEUR = 0,87280.
Kyat (MMK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Myanmaru - kiata. "MM" to kod kraju, a "K" oznacza "Kiata". Nominał kiata to 100 pya.
Som kirgiski (KGS)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Kirgistanu - somu kirgiskiego. "KG" to kod kraju, a "S" oznacza "Som". Nominał kirgiskiego somu to 100 tyjyn.
L
Lao Kip (LAK)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - kip. "LA" to kod kraju, a "K" to skrót od "Kip". Nominał kipa laotańskiego to 100 att.
Lari (GEL)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Gruzji - lari. "GE" to kod kraju, a "L" to skrót od "Lari". Nominał lari wynosi 100 tetri.
Lej mołdawski (MDL)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Republiki Mołdawii - leja mołdawskiego. "MD" to kod kraju, a "L" to "Lej". Nominał leja mołdawskiego wynosi 100 bani.
Lej rumuński (RON)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Rumunii - leja rumuńskiego. "RO" to kod kraju, a "N" oznacza "Leja". Nominał leja rumuńskiego wynosi 100 bani.
Lek (ALL)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Albanii - lek. "AL" to kod kraju, a "L" oznacza "Lek". Nominał lek to 100 qindarek.
Lempira (HNL)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Hondurasu - lempirę. "HN" to kod kraju, a "L" to skrót od "Lempira". Nominał lempira wynosi 100 centavos.
Leone (SLL)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Sierra Leone - Leone. "SL" to kod kraju, a "L" to skrót od "Leone". Nominał Leone wynosi 100 centów.
Lew bułgarski (BGN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Bułgarii - lewa bułgarskiego. "BG" to kod kraju, a "N" oznacza "Lewa". Nominał lewa bułgarskiego wynosi 100 stotinek.
Liczba nowych budów
Kluczowy wskaźnik ekonomiczny publikowany co miesiąc przez Departament Handlu USA, który pokazuje liczbę nowych projektów mieszkaniowych.
Liczba osób zgłaszających się po zasiłek - UK
Ważny wskaźnik ekonomiczny, który mierzy liczbę osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii. Jest on publikowany co miesiąc przez brytyjski Urząd Statystyki Krajowej (the Office of National Statistics).
Liczby Fibonacciego (sekwencja)
Leonardo Fibonacci, genialny średniowieczny matematyk, odkrył ciąg liczb, w którym suma dwóch sąsiadujących ze sobą liczb tworzy kolejną liczbę w ciągu. Ciąg Fibonacciego zaczyna się od 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 ... nieskończoności.
Licznik poziomy
W przypadku wykresów punktowo - figuralnych, liczenie poziome jest wykorzystywane do oszacowania celu cenowego po przełamaniu obszaru "zatoru". Policz liczbę kolumn w obszarze zatoru i dokonaj projekcji tej samej liczby pól w kierunku przełamania. Im szerszy jest obszar "zatoru", tym wyższy jest cel cenowy. Licznik poziomy stosuje się do wykresów odwrócenia o szerokości 1 i 3 pól.
Lilangeni (SZL)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Eswatini - lilangeni. "SZ" to kod kraju, a "L" to skrót od "Lilangeni". Nominał banknotu Lilangeni wynosi 100 centów.
Linia Ganna
Narzędzie analizy technicznej opracowane przez W. D. Ganna. Składa się on z linii o kącie 45 stopni. Ceny powyżej wznoszącej się linii 45 stopni sugerują wzrostowy kierunek cen. Ceny poniżej wznoszącej się linii 45 stopni sugerują potencjalną zmianę kierunku cen. Podobnie ceny poniżej opadającej linii 45 stopni sugerują, że rynek zmierza w kierunku spadkowym. Ceny powyżej opadającej linii 45 stopni sugerują możliwość odwrócenia trendu w górę.
Linia podstawowa
Odmiana wykresu liniowego, w której pozioma linia przecina wykres w celu lepszego uwidocznienia wahań cen.
Linia postępu/spadku
Wskaźnik szerokości rynku, który oblicza różnicę pomiędzy akcjami, których wartość wzrosła, a tymi, których wartość spadła. Następnie dodaje je do łącznej sumy: Linia postępu/spadku = poprzednia linia postępu/spadku + (kwestie postępujące - kwestie malejące)
Linia przebijająca
Linia przebijająca to japońska formacja świecowa, która tworzy się podczas trendu spadkowego lub w pobliżu obszaru wsparcia. Składa się ona z niedźwiedziej świecy, po której następuje bycza świeca, która tworzy luki spadkowe i ostatecznie zamyka się powyżej 50% poprzedniego korpusu. Przebicie linii jest byczą formacją odwrócenia trendu.
Linia sinusoidalna
Narzędzie techniczne na NAGA Traderze służące do rysowania równomiernie oddalonych od siebie cykli na wykresie cenowym poprzez wybór koryta i szczytu.
Linia sygnałowa
Odnosi się do 9-okresowej prostej średniej kroczącej (SMA) konwergencji/dywergencji średniej kroczącej (MACD). Może jednak odnosić się również do średniej kroczącej dowolnego innego oscylatora.
Linia trendu
Linia trendu jest narzędziem technicznym stosowanym w analizie technicznej. Stosuje się ją do łączenia kolejnych szczytów w trendzie spadkowym i kolejnych dołków w trendzie wzrostowym. Działają one jako potencjalne obszary wsparcia i oporu. Przełamanie lub naruszenie linii trendu przez cenę jest uważane za potencjalne odwrócenie trendu. Jest ona również wykorzystywana przez wielu traderów do wprowadzania pozycji (długa/krótka).
Linia trendu rosnącego
Linia prosta poprowadzona po przekątnej w prawo, łącząca co najmniej dwa kolejne wyższe dołki.
Linia trendu wzrostowego
Linia łącząca dwa lub więcej dołków w górnym kierunku.
Linia zwrotu
Podczas trendów rynkowych ceny często ograniczają się do dwóch równoległych linii. Dokładniej rzecz ujmując, kanał składa się z dwóch równoległych linii: linii podstawowej i linii kanału lub zwrotu. W trendzie wzrostowym linia zwrotu jest wyznaczana poprzez połączenie szczytów kanału, natomiast w trendzie spadkowym linia zwrotu jest wyznaczana poprzez połączenie dołków kanału.
Linie cyklu
Narzędzie analizy technicznej, które wykreśla na wykresie cenowym równe odległe pionowe linie w celu prognozowania przyszłych punktów zwrotnych (cykli).
Linie kontrataku
W handlu terminowym "linie kontrataku" odnoszą się do wzorca świecowego, który wskazuje na potencjalną odwrócenie kierunku rynku. Ten wzorzec występuje, gdy długa bycza (zielona) świeca jest następowana przez długą niedźwiedzią (czerwoną) świecę, która całkowicie objmuje poprzednią byczą świecę. Sugeruje to, że niedźwiedzie przejęły kontrolę i popychają ceny w dół, a potencjalne odwrócenie trendu może być nieuchronne. Linie kontrataku są uważane za silny wzorzec odwrócenia, i inwestorzy często używają go jako sygnał do zamykania długich pozycji lub otwierania krótkich pozycji. Jednak, jak wszystkie wzorce handlowe, ważne jest uwzględnienie innych wskaźników technicznych i fundamentalnych przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych opartych wyłącznie na liniach kontrataku.
Linie oddzielające (kontynuacja bycza)
Formacja świecowa sygnalizująca kontynuację trendu wzrostowego. Podczas ruchu wzrostowego, po korekcie sygnalizowanej przez długą czarną świecę następuje długi biały korpus, który otwiera się na poziomie poprzedniego otwarcia i ostatecznie zamyka się wyżej.
Linie oddzielające (kontynuacja niedźwiedzia)
Formacja świecowa sygnalizująca kontynuację trendu spadkowego. Podczas ruchu spadkowego, po korekcie sygnalizowanej przez długą białą świecę następuje długi czarny korpus, który otwiera się na poziomie poprzedniego otwarcia i ostatecznie zamyka się niżej.
Linie spotkań (bycze)
Japońska świecowa formacja odwrócenia hossy, która tworzy się podczas trendu spadkowego i składa się z dwóch świec o przeciwstawnych kolorach. Pierwsza z nich to długa czarna świeca potwierdzająca presję sprzedających, podczas gdy druga otwiera się niżej, tworząc okno (lukę), ale ostatecznie zamyka się wyżej na poziomie zamknięcia poprzedniej świecy. Słabość niedźwiedzi w spychaniu cen w dół oznacza potencjalne odwrócenie trendu w górę.
Linie spotkań (niedźwiedzie)
Japońska formacja świecowa odwrócenia trendu wzrostowego, składająca się z dwóch świec o przeciwstawnych kolorach. Pierwsza z nich to długa biała świeca potwierdzająca presję kupujących, podczas gdy druga otwiera się wyżej, tworząc okno wzrostowe (lukę), ale ostatecznie zamyka się niżej, na poziomie zamknięcia poprzedniej świecy. Słabość byków w podciąganiu cen na wyższe poziomy oznacza potencjalne odwrócenie trendu w dół.
Lira turecka (TRY)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Turcji - lirę turecką. "TR" to kod kraju, a "Y" to skrót od "Liry". Nominał liry tureckiej to 100 kuruş.
Litecoin (LTC)
Jest to kryptowaluta typu peer-to-peer stworzona w 2011 roku przez Charlesa Lee. Różni się od Bitcoina, ponieważ szybciej generuje bloki i zamiast SHA-256 do proof-of-work wykorzystuje Scrypt. Limit monet wynosi 84 miliony.
Long Legged Doji
Japońska formacja świecowa z długimi górnymi i dolnymi cieniami. Jego cena otwarcia i zamknięcia są dość równe, co daje w efekcie naprawdę niewielki korpus. Sygnalizuje brak zdecydowania.
Loonie
Pseudonim dolara kanadyjskiego "CAD".
Lot
Reprezentuje wielkość 100000 jednostek waluty bazowej w parze walutowej.
Loti (LSL)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Lesotho - Lesotho Loti. "LS" to kod kraju, a "L" to skrót od "Loti". Nominał loti wynosi 100 lisente.
Luka cenowa
Luka występuje wtedy, gdy pomiędzy dwoma świecami nie występuje żadna akcja cenowa. Występuje, gdy dołek bieżącej świecy jest wyższy niż szczyt poprzedniej świecy lub gdy szczyt bieżącej świecy jest niższy niż dołek poprzedniej świecy.
Luka górna Dwie wrony
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe niedźwiedzie odwrócenie trendu. W trendzie wzrostowym tworzy ją jeden długi biały korpus i dwie czarne świece. Druga świeca, czarna, otwiera się i zamyka powyżej poprzedniego korpusu, który może mieć dowolną wielkość, ale nie może być Doji. Trzecia świeca jest czarna i pochłania poprzednie czarne ciało.
Luka górna Trzy metody
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwą kontynuację zwyżki. W trendzie wzrostowym tworzą ją dwa długie białe korpusy i długa czarna świeca. Druga biała świeca pojawia się po wznoszącym się oknie, które jest wypełnione długim czarnym korpusem.
Luka przełamania
Zakończenie formacji bazy (bazowania) lub wybicia górą jest często sygnalizowane przez lukę spadkową, zazwyczaj o dużym wolumenie. Luki spadkowe sygnalizują początek nowego ruchu kierunkowego. Zazwyczaj luki te nie są uzupełniane.
Luka wyczerpania
Zazwyczaj występuje na końcu istniejącego trendu, który może być byczy lub niedźwiedzi. Oznacza ostatnią próbę osiągnięcia nowego szczytu lub nowego dołka.
Łuki Fibonacciego
Narzędzie analizy technicznej rysowane pomiędzy dwoma ważnymi punktami, zazwyczaj niedawnym szczytem i niedawnym dołem. Te łuki są rysowane w odległości równej współczynnikom Fibonacciego: 38,2%, 50% i 61,8%. Łuki te pełnią rolę potencjalnych poziomów wsparcia i oporu pomiędzy dwoma punktami.
Luzowanie ilościowe (QE)
Program polityki pieniężnej, w ramach którego bank centralny skupuje długoterminowe obligacje rządowe w celu obniżenia stóp procentowych, a tym samym zwiększenia wydatków i inwestycji. Zwykle QE stosuje się, gdy stopy procentowe są bliskie zeru i nie ma możliwości ich dalszego obniżania. Głównym celem jest zwiększenie podaży pieniądza w gospodarce poprzez zastrzyk większej płynności, co ma pobudzić wzrost gospodarczy. Należy jednak pamiętać, że przedłużenie polityki luzowania ilościowego może prowadzić do wysokiej inflacji.
M
Maksymalny spadek
Spadek wartości pozycji lub portfela od szczytu do dna. Jest to różnica wartości między najniższym dołkiem a najwyższym szczytem przed dołkiem.
Manat azerbejdżański (AZN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Azerbejdżanu - manat azerbejdżański. "AZ" to kod kraju, a "N" oznacza "Manat". Nominał manata azerbejdżańskiego to 100 qepik.
Mark-to-Market
Zysk lub strata, jaką wygenerowałaby otwarta pozycja, gdyby została zamknięta po bieżącej cenie rynkowej.
Marubozu
Długa świeca japońska z małymi cieniami lub bez cieni.
Mass Index
Wskaźnik techniczny opracowany przez Donalda Dorsey'a na początku lat 90. Indeks ten jest wskaźnikiem technicznym, który identyfikuje odwrócenie trendu na rynku poprzez pomiar zakresu między poprzednimi wyżami i niżami instrumentu finansowego. Odczyt 25-okresowego wskaźnika masy powyżej 27,0, a następnie spadek poniżej 26,5 jest określany jako "wybrzuszenie odwrócenia", które oznacza potencjalne odwrócenie trendu. Potencjalny sygnał kupna jest uruchamiany, gdy pojawia się "wybrzuszenie odwrócenia", podczas gdy 9-okresowa wykładnicza średnia krocząca cen porusza się w dół. Podobnie, potencjalny sygnał sprzedaży jest uruchamiany, gdy "wybrzuszenie odwrócenia" pojawia się podczas trendu wzrostowego 9-okresowej wykładniczej średniej kroczącej.
Maszt na flagę
Ruch impulsowy, który poprzedza kanał w formacji flagi.
Matching High
Japońska formacja niedźwiedziego odwrócenia trendu, składająca się z dwóch byczych świec uformowanych podczas trendu wzrostowego. Pierwsza świeca jest długa, a druga krótsza. Obie świece mają tę samą cenę zamknięcia i nie mają górnych cieni. Druga świeca otwiera się powyżej poprzedniego otwarcia, ale nie udaje jej się zarejestrować wyższego szczytu. Słabość byków w podciąganiu cen na wyższe poziomy sygnalizuje potencjalne odwrócenie trendu w dół.
Matching Low
Japońska świecowa formacja odwrócenia hossy składająca się z dwóch niedźwiedzich świec uformowanych podczas trendu spadkowego. Pierwsza niedźwiedzia świeca jest długa, podczas gdy druga jest krótsza. Obie świece mają tę samą cenę zamknięcia. Druga świeca otwiera się niżej niż poprzednie otwarcie, ale nie udaje jej się zarejestrować niższego dołka. Słabość niedźwiedzi w dążeniu do obniżenia cen sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu w górę.
Mediana ceny
Oblicza się ją, dodając cenę najwyższą w danym okresie do ceny najniższej w tym samym okresie i dzieląc sumę przez dwa. Mediana ceny = (szczyt + dołek) / 2
Meme Stock (Akcje memowe)
Odnosi się do akcji spółek, które nagle zyskują popularność i gwałtownie rosną pod względem ceny i wolumenu obrotów. Silny wzrost jest zwykle napędzany przez szum informacyjny wśród traderów na portalach społecznościowych i forach.
MetaEditor
Środowisko programistyczne zintegrowane z MT4 i MT5. W MetaEdytorze można programować roboty transakcyjne, wskaźniki i skrypty przy użyciu języka MQL4/MQL5.
Metaverse
Wirtualny świat 3D, w którym uczestnicy mają możliwość interakcji, nawiązywania kontaktów towarzyskich, angażowania się, zabawy, pracy i inwestowania.
Metical Mozambicki (MZN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Mozambiku - metical mozambicki. "MZ to kod kraju, a N to skrót od "metical". Nominał metyki mozambickiej wynosi 100 centavos.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
Organizacja utworzona w 1945 r. w celu promowania globalnej stabilności gospodarczej, ułatwiania handlu międzynarodowego oraz promowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W skład MFW wchodzi około 186 krajów członkowskich.
Miękka waluta
Niestabilna waluta, której ceny ulegają gwałtownym zmianom ze względu na niski popyt, niestabilność polityczną i niepewność gospodarczą.
Miesiąc obowiązywania umowy
Data wygaśnięcia kontraktu terminowego.
Mikrolot
It represents 1 000 units of the base currency in a currency pair.
Minilot
Reprezentuje 10 000 jednostek waluty bazowej w danej parze walutowej.
Minimalna stawka bid
Stopa procentowa, według której banki pożyczają pieniądze od Europejskiego Banku Centralnego, gdy brakuje im płynności. Jest ona również znana jako główna stopa refinansowania.
Młotek
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe odwrócenie trendu byka. Formacja ta jest tworzona przez pojedynczą świecę. Uformowanie się młota na końcu trendu spadkowego sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu w górę. Młot jest formowany, gdy sprzedający spychają ceny w dół, a następnie są one pokonywane przez silny ruch byków. Dlatego też długi dolny knot powinien być 2-3 razy dłuższy od korpusu świecy. Kolor ciała nie jest ważny.
Moc byków
Opracowane przez dr Alexandra Eldera. Oscylator analizy technicznej, który mierzy różnicę między szczytem sesji (świecą) a 13-okresową wykładniczą średnią kroczącą cen zamknięcia. Najlepiej używać go ze wskaźnikiem trendu, takim jak średnia ruchoma. Kiedy wskaźnik trendu wskazuje na spadek, a oscylator Mocy Byków jest powyżej zera, ale spada, oznacza to potencjalny sygnał sprzedaży.
Moc niedźwiedzi
Opracowany przez dr Alexandra Eldera oscylator analizy technicznej, który mierzy różnicę między najniższym kursem sesji (tzn. świeczką) a 13-okresową wykładniczą średnią kroczącą cen zamknięcia. Najlepiej używać go ze wskaźnikiem trendu, takim jak średnia krocząca. Kiedy wskaźnik trendu wskazuje wzrost, a oscylator Mocy Niedźwiedzi jest poniżej zera, ale rośnie, oznacza to potencjalny sygnał kupna.
Model
Metoda reprezentacji danych cenowych z przeszłości do testowania doradców ekspertów. W zakładce testera strategii w MT4 dostępne są trzy metody modelowania, a mianowicie: - Tylko ceny otwarcia (najszybsza metoda analizy właśnie zakończonego słupka) - Punkty kontrolne (wykorzystywane są dane z najbliższego, niższego przedziału czasowego) - Każdy tick (w oparciu o wszystkie dostępne dane z niższych przedziałów czasowych)
Momentum
Jest to tempo zmian obserwowanych w cenie instrumentu finansowego w określonym czasie.
Mooning
Termin, który opisuje, co dzieje się, gdy kryptowaluta przeżywa znaczący trend wzrostowy. Sugeruje to, że cena kryptowalut wznosi się tak wysoko, że zmierza w kierunku "księżyca" ("to the moon").
Motive Wave
Wprowadzona przez Ralpha Nelsona Elliotta w jego popularnej teorii fal, fala ta dzieli się na 5 mniejszych fal, które poruszają się zgodnie z kierunkiem dominującego trendu. Dlatego też w większym stopniu poruszają się zgodnie z kierunkiem trendu. Składa się on z fal 1, 2, 3, 4 i 5.
Moving Average Convergence Divergence (MACD)
Oscylator opracowany przez Geralda Appela. Moving Average Convergence/Divergence (MACD) to oscylator momentum składający się z dwóch średnich kroczących. Szybko zmieniająca się średnia to 12-okresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA), natomiast wolna to 26-okresowa EMA. Przecięcie się EMA wskazuje na zmianę kierunku rynku. 9-okresowa prosta średnia krocząca MACD jest nazywana linią sygnału. Można ją używać w połączeniu z pozostałymi dwiema liniami w celu zapewnienia szybszych sygnałów.
MT4
Platforma transakcyjna, która może być wykorzystywana do handlu kontraktami CFD na rynku forex, indeksach, kryptowalutach i towarach.
MT5
Zaawansowana platforma transakcyjna, która może być wykorzystywana do handlu kontraktami CFD, forex, towarami, akcjami, indeksami i kontraktami terminowymi.
Mvdol (BOV)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę Boliwii - Mvdol. "BO" to kod kraju, a "V" to skrót od "Mvdol". Nominał mvdol wynosi 100 mvdol.
N
Na dekolcie (bycza kontynuacja)
Formacja kontynuacji trendu byka składająca się z dwóch świec, występująca w trendzie wzrostowym. Pierwsza świeca to długi biały korpus, natomiast druga to mały czarny korpus, który otwiera się powyżej poprzedniej świecy i zamyka się na poprzednim szczycie.
Na dekolcie (niedźwiedzia kontynuacja)
Formacja kontynuacji trendu niedźwiedzia składająca się z dwóch świec, występująca podczas trendu spadkowego. Pierwsza świeca to długi czarny korpus, natomiast druga to mały biały korpus, który otwiera się poniżej poprzedniej świecy i zamyka się na poziomie poprzedniego dołka. W języku japońskim znany jest również jako atekubi.
Nadwyżka handlowa
Gdy eksport danego kraju jest większy od importu w określonym czasie.
NAGA Coin
Natywna kryptowaluta NAGA (NGC) umożliwia traderom handel dobrami wirtualnymi i globalnymi aktywami finansowymi bez konieczności posiadania konta bankowego lub pieniędzy fiducjarnych. Działa ona jako token użytkowy, który przyspiesza osiągnięcie poziomu użytkownika VIP, pozwala użytkownikom otrzymywać bonusy i korzystać z obniżonych opłat za kopiowanie handlu i zakłady społecznościowe.
Nagrobek Doji
Formacja świecowa, która wskazuje na potencjalne niedźwiedzie odwrócenie trendu i zawiera jedną świecę z długim górnym knotem, nieistniejącym dolnym knotem oraz ceną otwarcia równą cenie zamknięcia. Formuje się ona na szczycie trendu wzrostowego lub korekty wzrostowej.
Nagroda za blok
Liczba bitcoinów przyznawana pierwszemu górnikowi, który zweryfikuje następny blok transakcji. Nagroda za blok jest zmniejszana o połowę po utworzeniu 210 000 bloków, czyli mniej więcej co cztery lata.
Naira (NGN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Nigerii - Naira. "NG" to kod kraju, a "N" oznacza "Naira". Nominał nairy wynosi 100 kobo.
Nakłady kapitałowe
Środki pieniężne wydane przez organizację na nabycie, utrzymanie, ulepszenie lub modernizację środków trwałych, takich jak grunty, budynki i wyposażenie.
Namecoin
Namecoin, wydany w kwietniu 2011 roku i ograniczony do 21 milionów monet, jest kryptowalutą typu peer-to-peer zapoczątkowaną przez Vincenta Durhama.
Nano
Wprowadzona na rynek w październiku 2015 r. przez Colina LeMahieu, Nano jest zdecentralizowaną kryptowalutą o otwartym kodzie źródłowym. Limit podaży tej cyfrowej waluty typu peer-to-peer wynosi 133 248 297.
Nasdaq
Nasdaq to giełda papierów wartościowych z siedzibą w Nowym Jorku, zajmująca drugie miejsce pod względem kapitalizacji rynkowej akcji będących przedmiotem obrotu. Jego głównym indeksem jest NASDAQ composite oraz ważony indeks NASDAQ-100.
Nastroje
Ogólny konsensus i wspólne poglądy na temat rynku.
Nastroje bycze
Oczekiwanie, że dany instrument finansowy lub rynek, ogólnie rzecz biorąc, zyska na wartości.
Nastroje niedźwiedzie
Oczekiwanie, że instrument finansowy lub ogólnie rynek straci na wartości.
Nawigator
W oknie Nawigator w MT4 znajduje się lista wszystkich rachunków tradera. Wyświetla również Expert Advisors, skrypty i wskaźniki, które można wyświetlać/ukrywać za pomocą klawiszy Ctrl+N.
NEO
Założony przez Da HongFei i Erika Zhanga w 2014 r. jako Antshares (ANS). NEO to zdecentralizowana platforma blockchain o otwartym kodzie źródłowym, której limit podaży wynosi 100 milionów tokenów NEO.
Ngultrum (BTN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Bhutanu - bhutańskie Ngultrum. "BT" to kod kraju, a "N" to skrót od "Ngultrum". Nominał monety Ngultrum wynosi 100 chhertum.
Niderlandzki gulden antylski (ANG)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Curaçao i Sint Maarten (część holenderska); jest to gulden Antyli Holenderskich. "AN" to kod kraju, a "G" to skrót od "Guilder". Nominał guldena w Antylach Holenderskich wynosi 100 centów.
Niechęć do podejmowania ryzyka
Termin używany do określenia tolerancji na niski stopień niepewności. Traderzy o niskiej awersji do ryzyka wolą podejmować inwestycje o niższym ryzyku, oczekując niższych zysków.
Niedźwiedź
Sprzedawca, który spodziewa się, że rynek nadal będzie notować spadki cen.
Niedźwiedzi
Przekonanie, że rynek będzie notował spadki cen.
Niedźwiedzie odwrócenie
Wykres lub formacja świecowa oznaczająca początek trendu spadkowego.
Niemiecki wskaźnik PMI dla przemysłu
Jest to comiesięczny raport, który powstaje na podstawie badania przeprowadzonego wśród kierowników ds. zakupów z ponad 500 firm w Niemczech, z uwzględnieniem 5 wskaźników, takich jak nowe Zlecenia, produkcja, zatrudnienie, zapasy zakupionych artykułów oraz liczba dostaw od dostawców. Odczyt powyżej 50 może potencjalnie wzmocnić krajową walutę.
Niemiecki wskaźnik PMI dla usług
Raport, który pokazuje perspektywy sektora usług w Niemczech, opracowany na podstawie danych z ponad 500 firm. Raport śledzi takie zmienne, jak sprzedaż, ceny, zatrudnienie i zapasy. Odczyt powyżej 50 wskazuje, że sektor usług rozwija się. Raport jest publikowany co miesiąc.
Niemiecki wstępny wskaźnik CPI
Prelim CPI to miesięczne dane pokazujące poziom zmian w cenach towarów i usług nabywanych w niemieckim regionie Unii Europejskiej. Wstępny wskaźnik CPI jest publikowany kilka dni przed ostatecznym wskaźnikiem CPI.
Nieudana huśtawka (swing)
W trakcie trendu wzrostowego ostatni wierzchołek nie udaje się przebić poprzedniego, ponieważ kupujący wykazują oznaki słabości, aby utrzymać kierunek wzrostowy. Następnie cena spada poniżej obecnego dna, sygnalizując tym samym nieudane swingowe odwrócenie trendu w dół. Podobnie, nieudany swing podczas trendu spadkowego powstaje, kiedy ostatni dołek nie jest uformowany poniżej poprzedniego dołka, a ceny zmieniają kierunek powyżej bieżącego szczytu.
Nieufność (Trustless)
Odnosi się do środowiska, w którym nie ma jednej władzy, a uczestnicy nie muszą ufać sobie nawzajem ani stronie trzeciej. Zamiast tego osiągają konsensus, opierając się na systemie takim jak blockchain.
Niewypłacalność
Termin w finansach używany w odniesieniu do niewypełnienia prawnych zobowiązań wynikających z kredytu.
Niezbywalny token (NFT)
Tokeny niezbywalne (NFT) to jednostki danych, które są tokenizowane i przechowywane na blockchainie. Służą one do potwierdzania autentyczności i własności unikatowych przedmiotów. Choć początkowo kojarzono je ze sztuką, mogą odnosić się do wszystkiego w formacie cyfrowym, np. muzyki w formacie mpeg4, gier wideo, filmów sportowych, artykułów, tweetów, biletów na koncerty itp.
Niezmienność
Brak możliwości wprowadzania zmian po sfinalizowaniu projektu. Łańcuchy bloków uważa się za niezmienne, ponieważ uniemożliwiają manipulowanie, naruszanie lub jakąkolwiek zmianę danych zapisanych w blokach.
Nikaraguańska Cordoba Oro (NIO)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Nikaragui - Cordoba Oro. "NI" to kod kraju, a "O" to skrót od "Cordoba Oro". Nominał monety Cordoba Oro wynosi 100 centavos.
Nikkei 225 (JPN225)
Indeks akcji ważony cenami, obejmujący 225 dużych akcji na giełdzie w Tokio.
Nison Steve
Analityk techniczny, Nison Steve jest autorem i mówcą, znanym z tego, że jako pionier w świecie zachodnim stworzył wykresy świecowe. Jest autorem znanej na całym świecie japońskiej techniki wykresów świecowych i posiada tytuł magistra finansów i inwestycji. Uzyskał również tytuł Chartered Market Technician (CMT).
Ni-Vanuatu Vatu (VUV)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Vanuatu; Ni-Vanuatu Vatu. "VU" to kod kraju, a "V" to skrót od "Vatu". Nominał Ni-Vanuatu Vatu wynosi 100 Vatu.
Nonce
Odnosi się do liczby losowej, która może być użyta tylko raz. Jest on zazwyczaj wykorzystywany do weryfikacji w górnictwie blockchain.
Nowa izraelska szekla (ILS)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Izraela - Nowy Szekel Izraelski. "IL" to kod kraju, a "S" to skrót od "Sheqel". Nominał rupii to 100 agor.
Nowy dolar tajwański (TWD)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Tajwanu (prowincja Chin); Nowego Dolara Tajwańskiego. "TW" to kod kraju, a "D" oznacza "dolara". Nominał Nowego Dolara Tajwańskiego wynosi 100 centów.
Nowy Manat Turkmenistanu (TMT)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Turkmenistanu - nowego manata turkmeńskiego. "TM" to kod kraju, a "T" oznacza "Nowego Manata Turkmeńskiego". Nominał turkmeńskiego nowego manata to 100 tennesi.
O
Obligacja zerokuponowa
Rodzaj obligacji, które nie przynoszą odsetek, lecz są oferowane traderom z dyskontem w stosunku do ich wartości nominalnej.
Obligacje
Klasa aktywów, którą często określa się mianem papierów wartościowych o stałym dochodzie, służących do gromadzenia kapitału. Traderzy pożyczają pieniądze emitentowi obligacji (rządowi lub korporacji) z obietnicą, że pożyczkobiorca będzie spłacał odsetki (kupony) i zwróci kapitał (wartość nominalną) w określonym terminie (termin wykupu).
Obligacje śmieciowe
Obligacje, które są uznawane przez agencje ratingowe za obarczone wyższym ryzykiem i charakteryzują się wyższym prawdopodobieństwem niewywiązania się z zobowiązań niż większość obligacji emitowanych przez korporacje i rządy. Są one zazwyczaj emitowane z wyższą stopą zwrotu.
Obserwator rynku
Okno w programach Metatrader 4 i Metatrader 5. Składa się ono z okna Symbole i okna Wykres tickowy. W oknie Symbole wyświetlane są wszystkie dostępne lub wybrane instrumenty finansowe (symbole) wraz z ich cenami Bid i Ask. Mogą być wyświetlane dodatkowe informacje, takie jak rozpiętość cenowa, najwyższa/najniższa cena zarejestrowana w danym dniu oraz godzina ostatniej ceny przychodzącej. W oknie Wykres tickowy wyświetlane są przychodzące ceny Bid/Ask dla wybranego instrumentu finansowego. W tytule okna Obserwatora rynku wyświetlany jest bieżący czas serwera.
Obszar akumulacji
Jest to faza, w której instytucjonalni i inni traderzy wchodzą na rynek z pozycjami kupna. Polega on na ruchu bocznym, często przez dłuższy okres, w którym wolumen jest niski, co stanowi próbę utrzymania cen na atrakcyjnym poziomie.
Odbicie martwego kota
Krótkie odbicie instrumentu finansowego w czasie trendu spadkowego. Wywodzi się ono z przekonania, że nawet martwy kot odbije się, jeśli spadnie z dużej wysokości.
Odchylenie standardowe
Termin statystyczny wyrażający zmienność w zbiorze danych. Jest on oznaczany grecką literą sigma i obliczany w trzech etapach: - Oszacuj średnią z danych. - Znajdź różnicę między każdą daną a średnią, a następnie podnieś każdą różnicę do kwadratu. - Zsumuj wszystkie różnice kwadratowe. - Podziel sumę przez liczbę danych pomniejszoną o 1. - Oblicz pierwiastek kwadratowy z powyższej liczby. 68% danych znajdzie się w zakresie jednego odchylenia standardowego od średniej. W przypadku odchylenia standardowego równego 2 wartość ta wzrasta do 95%, natomiast w przypadku 3 odchylenie standardowe wynosi 99,7%.
Oddalenie
Termin statystyczny określający dyspersję, czyli jak daleko każdy punkt danych w zbiorze jest oddalony od średniej.
Odwrócenie hossy
Wykres lub formacja świecowa oznaczająca początek trendu wzrostowego.
Odwrócenie na szczycie
Wyższy szczyt i niższe zamknięcie przy dużym wolumenie podczas hossy wraz z szerokim zakresem dnia (odległość między szczytem i dołkiem) sygnalizują potencjalne odwrócenie trendu w dół. Znane również jako kulminacja kupna.
Odwrócenie wyspy
Formacja świecowa występująca na końcu zazwyczaj silnego trendu, oddzielona dwiema lukami. Oddziela je luka wyczerpania w kierunku dominującego trendu, sygnalizując potencjalne osłabienie. Po niej następuje również luka zwrotna w przeciwnym kierunku, sygnalizująca koniec utrwalonego trendu i początek nowego trendu w przeciwnym kierunku.
Odwrócona głowa i ramiona
Formacja wykresu wykorzystywana w analizie technicznej, która sygnalizuje możliwe odwrócenie trendu byka. Wykres składa się z 3 dołków i odpowiadających im szczytów. Środkowy dołek nazywany jest głową, a dwa pozostałe - ramionami. Aby ta formacja była ważna, musi się ona uformować na końcu trendu spadkowego, a środkowa głowa/dołek powinna być najniższa.
Odwrócony młotek
Japońska formacja świecowa sygnalizująca możliwe odwrócenie trendu byka. Formacja ta jest tworzona przez pojedynczą świecę. Odwrócony młotek powstaje, gdy kupujący podnoszą cenę, ale zostaje ona pokonana przez silny niedźwiedzi ruch i zamyka się niżej w pobliżu ceny otwarcia. Dlatego też długi górny knot powinien być 2-3 razy większy od korpusu świecy.
Oferty pracy JOLTS
Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) to badanie publikowane w ostatnim dniu roboczym miesiąca przez Bureau of Labor Statistics. Informuje o liczbie ofert pracy (zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin) w danym miesiącu, z wyłączeniem branży rolniczej.
Offer
Cena sprzedaży waluty bazowej pary lub instrumentu finansowego.
Okno
Luka w terminologii świec japońskich.
Okno danych
Okno w platformach transakcyjnych MetaTrader 4 i MetaTrader 5, które wyświetla informacje o konkretnej świecy, takie jak data, cena (OHLC), odpowiadający jej wolumen, wskaźniki i oscylatory.
On Balance Volume (OBV)
Wskaźnik ten, opracowany przez Josepha Granville'a w latach 60. ubiegłego wieku, pokazuje, czy wolumen napływa do instrumentu finansowego, czy z niego odpływa. OBV jest rysowany jako linia krzywa w celu oceny kondycji trendu cenowego. Dywergencja pomiędzy wskaźnikiem a ceną alarmuje o osłabieniu trendu i zbliżającej się korekcie lub odwróceniu trendu. Wolumen równowagi jest obliczany jako skumulowana suma, do której dodaje się wolumen, gdy analizowany instrument finansowy zamyka się powyżej zamknięcia poprzedniej sesji. I odwrotnie, gdy kurs zamknięcia jest niższy od zamknięcia poprzedniej sesji, odejmuje się odpowiedni wolumen.
Opcja Call
Kontrakt, który uprawnia, ale nie zobowiązuje właściciela do zakupu instrumentu finansowego po określonym kursie przed upływem terminu wygaśnięcia.
Opcje
Finansowe kontrakty pochodne, które dają posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do kupna (call) lub sprzedaży (put) bazowego instrumentu finansowego po określonej cenie (strike) przed terminem wygaśnięcia.
Open outcry
Metoda komunikacji na parkiecie giełdowym polegająca na przekazywaniu informacji o zleceniach handlowych za pomocą sygnałów słownych i ręcznych.
Opłata bez swapów
Kwota naliczona/uzyskana za przetrzymanie otwartej pozycji przez noc po okresie "karencji".
Opłata za przeniesienie (Carry over)
Opłata ponoszona za przechowywanie towarów fizycznych.
Opór
Poziom cen, na którym podaż przewyższa popyt, w wyniku czego ceny nie rosną. Rosnąca presja na sprzedaż powoduje spadek cen.
Opóźnienie (Latencja)
Odnosi się do opóźnienia, zwykle w milisekundach, w jakim zlecenie wysłane przez tradera zostanie zrealizowane przez serwer brokera.
Oprocentowanie kuponu
Roczne odsetki, które trader może otrzymać jako dochód z papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu, takich jak obligacje.
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC)
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową została założona w 1960 r. w Bagdadzie (Irak). W jej skład wchodzi trzynaście państw: Algieria, Angola, Gwinea Równikowa, Gabon, Iran, Irak, Kuwejt, Libia, Nigeria, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wenezuela. Misją OPEC jest pomoc w stabilizacji rynków ropy naftowej oraz zapewnienie efektywnych i przystępnych cenowo dostaw ropy naftowej dla konsumentów. Odbywa się to poprzez koordynację działań krajów członkowskich oraz tworzenie sprawiedliwego zwrotu z kapitału dla traderów w branży.
Oscylator
Narzędzie statystyczne oparte na danych historycznych, które wykonuje wahania powyżej i poniżej linii bazowej lub linii równowagi, oznaczające kierunek wzrostu lub spadku rynku. Odczyty powyżej ekstremalnie wysokiego obszaru wskazują na rynek wykupiony, natomiast odczyty poniżej ekstremalnie niskiego obszaru sygnalizują rynek wyprzedany.
Oscylator akceleratora (AC)
Wskaźnik analizy technicznej opracowany przez dr Billa Williamsa. Mierzy przyspieszenie/spowolnienie bieżącego momentum. Przed odwróceniem kursu następuje zmiana momentum poprzedzona wyhamowaniem bieżącego momentum aż do momentu, gdy osiągnie on wartość zerową i zacznie przyspieszać w przeciwnym kierunku. Oblicza się go w następujący sposób: AC = AO-SMA (AO, 5) Sygnał kupna jest generowany, gdy wartość AC jest wyższa od zera, a po czerwonym słupku następują dwa zielone słupki. Jeśli wartość AC jest poniżej zera, wymagane są trzy zielone słupki. Podobnie, sygnał sprzedaży jest generowany, gdy wartość AC jest mniejsza od zera, a po zielonym słupku następują dwa czerwone słupki. Jeśli wartość AC jest większa od zera, wymagane są 3 czerwone słupki.
Oscylator (Ali)Gator
Oscylator analizy technicznej opracowany przez dr Billa Williamsa w celu oceny różnych faz rynku. Składa się on z dwóch histogramów z zielonymi i czerwonymi paskami. Słupki powyżej linii zerowej oznaczają różnicę między zębami i szczęką aligatora. Słupki poniżej linii zerowej oznaczają różnicę między wargami i zębami aligatora. Zielony słupek oznacza, że wartość tego słupka jest wyższa od wartości poprzedniego słupka. Z drugiej strony, czerwony pasek oznacza, że wartość tego słupka jest mniejsza niż wartość poprzedniego słupka. Aligator może znajdować się w czterech różnych stanach: Sen, Przebudzenie, Jedzenie lub Uczucie Pełni. Gdy oba słupki są czerwone, aligator śpi, a dwa zielone słupki oznaczają, że aligator je. Jeden czerwony słupek, a drugi zielony po uśpieniu oznaczają, że Aligator się budzi. Na koniec Aligator czuje się najedzony, gdy po zjedzeniu jeden ze słupków jest czerwony.
Oscylator cenowy oddzielony od trendu (Detrended Price Oscillator(DPO)
Oscylator analizy technicznej opracowany w celu oddzielenia trendu od cen. Odbywa się to poprzez podzielenie cen przez średnią kroczącą, co pozwala wyodrębnić odpowiedni cykl. Wykres wynikowy będzie składał się z punktów oscylujących powyżej i poniżej linii zerowej. Punkty powyżej odpowiadają szczytom cyklu, a punkty poniżej linii zerowej odzwierciedlają jego dołki.
Oscylator Chaikina
Oscylator momentum opracowany przez Marca Chaikina. Wyświetla różnicę między 3- i 10-dniową EMA wskaźnika akumulacji/dystrybucji. Przecięcie powyżej linii zero jest uważane za potencjalny sygnał kupna, natomiast przecięcie poniżej linii zero jest potencjalnym sygnałem sprzedaży.
Oscylator DeMarker
Oscylator analizy technicznej opracowany przez Thomasa DeMarka, służący do określania poziomów wykupienia i wyprzedania na rynku. Odczyt powyżej 0,7 sygnalizuje stan wykupienia, natomiast odczyt poniżej 0,3 stan wyprzedania. Wzór jest obliczany w następujący sposób: DeMax (n) = Szczyt (n) - Szczyt (n-1) pod warunkiem, że różnica jest dodatnia, w przeciwnym razie DeMax = 0. Ponadto DeMin (n) = DeMin (n) - DeMin (n-1), jeśli różnica jest ujemna, w przeciwnym razie DeMin = 0. Wreszcie, DMark (n) = SMA (DeMax, n) / (SMA (DeMax, n) + SMA (DeMin, N)).
Oscylator Klingera
Opracowany przez Stephena J. Klingera. Wskaźnik oparty na wolumenie, używany do identyfikacji długo- i krótkoterminowych trendów przepływu pieniędzy. Porównuje on wolumen wpływający i wypływający z danego aktywa z ruchem cen. Sygnały są generowane w kierunku dominującego trendu poprzez przekroczenie linii zerowej lub linii wyzwalającej. Dodatkowo, dywergencja pomiędzy oscylatorem a ceną generuje sygnały.
Oscylator McClellana
Wskaźnik szerokości rynku opracowany przez Shermana i Mariana McClellana w 1969 r. Stosuje się go do oceny równowagi między akcjami rosnącymi i malejącymi. Oscylator McClellana wykreśla się poprzez obliczenie różnicy wykładniczej średniej kroczącej (EMA) między indeksami rosnącymi (akcje, które zyskały na wartości) i malejącymi (akcje, które straciły na wartości) w okresach, odpowiednio, 19 i 39 lat. Oscylator McClellana = 19-okresowa średnia EMA (postępy - spadki) - 39-okresowa średnia EMA (postępy - spadki). Odczyt powyżej 100 oznacza stan wykupienia, natomiast odczyt poniżej -100 oznacza stan wyprzedania. Sygnał kupna ma miejsce, gdy wskaźnik spada z przedziału od -70 do -100, a następnie przesuwa się w górę. Podobnie, sygnał sprzedaży jest uruchamiany, gdy wskaźnik porusza się powyżej obszaru wykupienia pomiędzy +70 i +100, a następnie spada.
Oscylator momentum
Narzędzie techniczne, które mierzy zmianę ceny instrumentu finansowego w pewnym okresie. Jeżeli momentum przecina linię 100 i nadal rośnie, oznacza to, że odpowiedni instrument finansowy jest byczy i uruchamia się potencjalny sygnał kupna. Z drugiej strony, odczyt poniżej 100 oznacza kierunek spadkowy instrumentu finansowego i potencjalny sygnał sprzedaży. Dywergencja pomiędzy oscylatorem a ceną jest wczesnym sygnałem potencjalnego odwrócenia trendu.
Oscylator stochastyczny
Oscylator analizy technicznej opracowany przez George'a Lane'a. Opiera się na założeniu, że w trendzie wzrostowym ceny mają tendencję do zamykania się w pobliżu szczytu świecy. W trendzie spadkowym mają one tendencję do zamykania się w pobliżu dołka. Oscylator stochastyczny oblicza miejsce zamknięcia świecy w odniesieniu do zakresu cen dla określonej liczby sesji. Jest to oscylator ograniczony, którego wartości mieszczą się w przedziale od 0 do 100. Odczyt powyżej 80 oznacza strefę wykupienia, podczas gdy strefa wyprzedania jest wskazywana poniżej 20. Składa się z 3 parametrów, których wartości domyślne to %K=5, %D=3 i spowolnienie=3. Przecięcie linii %K i %D generuje sygnały kupna/sprzedaży. Stochastic to oscylator momentum, który lepiej sprawdza się na rynku bocznym.
Ostateczny PKB
Wskazuje on roczną zmianę w całkowitej produkcji gospodarki zarówno w sektorze wytwórczym, jak i usługowym. Uwzględnia ona takie dane, jak konsumpcja, inwestycje, wydatki rządowe i eksport. Jest to wskaźnik ekonomiczny, który informuje o tym, czy gospodarka się wzmocniła, czy osłabiła.
Ostateczny wskaźnik CPI
Wskaźnik ekonomiczny publikowany co miesiąc przez Eurostat. Mierzy on zmiany cen koszyka towarów i usług nabywanych przez konsumentów w strefie euro w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim. Wysoki odczyt jest korzystny dla euro.
Ostatni dołek
To pięcioświecowa formacja odwrócenia trendu, która występuje na końcu niedźwiedziego trendu, szczególnie w obszarze wsparcia. Druga z tych świec formuje się, gdy występują trzy kolejne niedźwiedzie świece o długich korpusach, których zamknięcie i otwarcie znajdują się poniżej zamknięcia i otwarcia poprzedniej świecy. Po nich następuje czwarta świeca o niedźwiedzim krótkim korpusie z dłuższym górnym knotem oraz piąta świeca o długim byczym korpusie, która tworzy luki powyżej rzeczywistego korpusu poprzedniej świecy.
Ostatni szczyt
To pięcioświecowa niedźwiedzia formacja odwrócenia trendu, która pojawia się na końcu trendu byczego, zwłaszcza w obszarze oporu. Ostatni szczyt formuje się, gdy występują trzy kolejne bycze świece o długich korpusach, których ceny otwarcia i zamknięcia znajdują się odpowiednio powyżej ceny otwarcia i zamknięcia poprzedniej świecy. Po nich następuje czwarta świeca o byczym krótkim korpusie z długim dolnym knotem, a po niej piąta świeca o długim niedźwiedzim korpusie, która znajduje się poniżej rzeczywistego korpusu poprzedniej świecy.
Oświadczenie FOMC (Oświadczenie Fedu w sprawie polityki pieniężnej)
FOMC odbywa osiem regularnych posiedzeń w ciągu roku, na których omawia warunki finansowe i wydaje oświadczenia dotyczące decyzji w sprawie polityki pieniężnej.
Oświadczenie ws polityki pieniężnej
Poprzez oświadczenia o polityce pieniężnej banki centralne przekazują swoje podejście do przepływu pieniądza i rynków kredytowych. Celem polityki pieniężnej jest zapewnienie pełnego zatrudnienia, stabilności cen i trwałego wzrostu gospodarczego.
Oś X
Linia pozioma na wykresie. Na wykresie cenowym oznacza ona datę/czas.
Oś Y
Linia pionowa na wykresie. Na wykresie cenowym oznacza skalę cen.
Otwarta pozycja
Długa lub krótka pozycja, która nie została jeszcze zamknięta.
Otwarte kontrakty
Kontrakty, które nie zostały zamknięte lub dostarczone.
Otwarte zainteresowanie
Odzwierciedl liczbę kontraktów futures, które nie zostały zamknięte na koniec dnia. Pokazuje, że pieniądze napływają wraz ze wzrostem otwartego zainteresowania, a odpływają wraz z jego spadkiem. Rosnące otwarte zainteresowanie oznacza mocne nastroje i "zdrowy" trend, natomiast malejące otwarte zainteresowanie oznacza słabe nastroje.
Ouguiya (MRO)
Kod alfabetyczny określający walutę krajową Mauretanii - Ouguiya. "MR" to kod kraju, a "O" oznacza "Ouguiya". Nominał monety Ouguiya wynosi 5 khoumów.
Over the Counter (OTC)
Zdecentralizowany rynek, na którym transakcje są przeprowadzane bez udziału centralnej giełdy.
Polecenie transakcyjne
Szczegółowe informacje o zleceniu handlowym.
P
Pa'anga (TOP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Tonga - Pa'anga. "TO" to kod kraju, a "P" oznacza "Pa'anga". Nominał Pa'anga to 1000 seniti.
Pallad (XPD)
Kod alfabetyczny oznaczający pallad.
Papierowy portfel
Fizyczna kartka papieru, która zawiera klucz publiczny i prywatny potrzebne do przeprowadzenia transakcji kryptowalutowej. Jest on drukowany w postaci dwóch kodów QR wraz z ich ciągami alfanumerycznymi.
Papiery wartościowe
Zbywalne aktywa finansowe, do których należą głównie akcje, instrumenty dłużne i hybrydowe (połączenie akcji i instrumentów dłużnych).
Paraboliczny SAR
Opracowany przez Wellesa Wildersa wskaźnik Parabolic Stop and Reverse, znany również jako SAR, PSAR, Parabolic SAR, jest wskaźnikiem technicznym używanym przez traderów do określania kierunku trendu. Wskaźnik składa się z kropek, które podążają za ceną w coraz mniejszej odległości. Najpierw zacznie się oddalać od ceny, a następnie zbliżać w miarę wydłużania się ruchu. W przypadku trendu wzrostowego punkty PSAR będą znajdować się poniżej ceny, a w przypadku trendu spadkowego - powyżej. Kropki PSAR są traktowane jako stop kroczący, który pomaga traderom ocenić, kiedy ruch zostanie wyczerpany. Tradycyjnie strategia ta jest zawsze obecna na rynku, zarówno długim, jak i krótkim, w zależności od PSAR. Wskaźnik ten dobrze sprawdza się w przypadku silnych trendów, ale ma tendencję do generowania wielu fałszywych sygnałów na rynkach zmiennych.
Para walutowa
Połączenie dwóch walut, które tworzy parę handlową. Na przykład euro i dolar amerykański tworzą parę walutową EURUSD.
Pataca (MOP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Makau - pataca. "MO" to kod kraju, a "P" to skrót od "Pataca". Nominał pataki wynosi 100 avosów.
Peer-to-Peer (P2P)
W skrócie P2P to sieć składająca się z dwóch lub więcej komputerów, które łączą się, komunikują i udostępniają sobie zasoby bez potrzeby korzystania ze scentralizowanego serwera.
Peg walutowy
Polityka rządu polegająca na ustaleniu (powiązaniu) kursu waluty lokalnej z kursem innej waluty.
Pęseta (bycza)
Dwuliniowa, bycza, japońska formacja odwrócenia trendu, która tworzy się w pobliżu obszaru wsparcia lub na końcu trendu spadkowego. Pierwsza świeca jest długim czarnym korpusem, formującym się zgodnie z kierunkiem ustalonego trendu, tworząc nowy dołek, podczas gdy druga świeca nie rejestruje nowego dołka, ale za to na takim samym poziomie jak poprzedni. Niezdolność sprzedających do przesunięcia rynku niżej, na co wskazują dołki na tym samym poziomie, sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu w górę.
Pęseta (niedźwiedzia)
Dwuliniowa, niedźwiedzia formacja odwrócenia trendu, tworząca się w pobliżu obszaru oporu lub na szczycie trendu wzrostowego. Pierwsza świeca to długi biały korpus rejestrujący wyższe maksima w kierunku rajdu, po którym następuje niedźwiedzia świeca z relatywnie takim samym szczytem. Zbieżne maksima wskazują, że szczyt może być już ustanowiony i można się spodziewać rychłego odwrócenia trendu.
Peso argentyńskie (ARS)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Argentyny - peso argentyńskie. "AR" to kod kraju, a "S" oznacza "Peso". Nominał peso argentyńskiego wynosi 100 centavos.
Peso chilijskie (CLP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Chile - peso chilijskie. "CL" to kod kraju, a "P" to skrót od "Peso". Nominał peso chilijskiego wynosi 100 centavos.
Peso dominikańskie (DOP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Republiki Dominikańskiej - peso dominikańskie. "DO" to kod kraju, a "P" to skrót od "Peso". Nominał peso dominikańskiego wynosi 100 centavos.
Peso filipińskie (PHP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Filipin - peso filipińskie. "PH" to kod kraju, a "P" to skrót od "Peso". Nominał peso wynosi 100 centymów.
Peso kolumbijskie (COP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Kolumbii - peso kolumbijskie. "CO" to kod kraju, a "P" to skrót od "Peso". Nominał peso kolumbijskiego wynosi 100 peso.
Peso meksykańskie (MXN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Meksyku - peso meksykańskie. "MX" to kod kraju, a "N" to skrót od "Peso". Nominał peso meksykańskiego wynosi 100 centavos.
Peso urugwajskie (UYU)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Urugwaju - Peso urugwajskiego. "UY" to kod kraju, a "U" to skrót od "Peso urugwajskie". Nominał peso urugwajskie wynosi 100 centesimos.
Pięć linii
Wizualny wgląd w akcję cenową. Składają się one z pięciu równoległych linii poziomych między najwyższą i najniższą ceną w danym przedziale cenowym.
Pips
Pips jest standardową jednostką miary zmiany wartości kursu walutowego. Punkt Cenowy, "PIPs", odpowiada czwartej cyfrze po przecinku we wszystkich parach walutowych, z wyjątkiem par walutowych z jenem japońskim i forintem węgierskim, gdzie PIPs odpowiada drugiej cyfrze po przecinku. Na przykład: EURUSD = 1,18735 AUDUSD = 0,80321 USDJPY = 109,925 USDHUF = 292,858
Platforma handlowa
Oprogramowanie, które umożliwia traderom: - Odbieranie danych o cenach aktywów zbywalnych na żywo. - Analizowanie rynku za pomocą wskaźników i narzędzi do tworzenia wykresów. - Otwieranie transakcji. - Zarządzanie transakcjami. - Zamykanie transakcji. - Wyświetlanie zysków i strat. - Wyświetlanie statystyk rachunku i depozytów zabezpieczających. Na przykład NAGA Trader, MT4 i MT5.
Platyna (XPT)
Kod alfabetyczny oznaczający platynę.
Płynność finansowa
Płynność to stała dostępność kupujących i sprzedających na rynku za niemal każdą cenę. Na przykład o rynku walutowym mówi się, że jest bardzo płynny, ponieważ zlecenia handlowe są realizowane niemal natychmiast.
Podaż w obiegu (cyrkulacji)
Globalna potwierdzona liczba monet kryptowalutowych lub tokenów, które są publicznie dostępne i znajdują się w obiegu na rynku.
Podstawa wieży
Japońska formacja świecowa, która tworzy się na obszarze wsparcia lub na końcu trendu spadkowego. Pierwsza świeca to długi czarny korpus, który wskazuje na niedźwiedzie zamiary sprzedających. Po niej następuje seria świec o krótkich korpusach w różnych kolorach. Ostatnia świeca jest długą świecą byczą. Pierwsza i ostatnia długa świeca pełnią rolę filarów wieży, natomiast szereg krótkich świec pomiędzy nimi pełni rolę szczytu wieży. Jest to formacja oznaczająca koniec spadku i możliwe odwrócenie trendu byka.
Podstawowe zlecenia na dobra trwałe
Raport ekonomiczny, który mierzy zmianę całkowitej wartości nowych zamówień na dobra produkcyjne o minimalnym oczekiwanym okresie użytkowania wynoszącym trzy lata, z wyłączeniem sprzętu transportowego. Jest to ważny wskaźnik ekonomiczny dla traderów i osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki gospodarczej.
Podwójna wykładnicza średnia krocząca (DEMA)
Wskaźnik ten, opracowany przez Patricka Mulloya i wprowadzony do użytku w 1994 r., jest wskaźnikiem analizy technicznej, który kładzie większy nacisk na ostatnie ceny, aby zmniejszyć opóźnienie związane ze średnimi kroczącymi. Wzór dla n okresów jest następujący: DEMA(n) = ( 2 * EMA(n)) - (EMA(EMA(n)) )
Podwójne dno
Popularna formacja wykresu w analizie technicznej, która formuje się w trakcie trendu spadkowego, sygnalizując potencjalne odwrócenie trendu w górę. Obecność dna, które nie przesuwa się niżej niż poprzednie dno, oraz ceny przekraczającej ostatni szczyt sygnalizuje koniec trendu spadkowego i wczesną fazę nowego trendu w przeciwnym kierunku.
Podwójne przecięcie (Podwójna średnia krocząca)
System transakcyjny oparty na dwóch średnich kroczących, jednej dla długiego okresu i drugiej dla krótkiego okresu. Kiedy średnia krocząca z krótszego okresu przetnie się powyżej średniej z dłuższego okresu, powstaje potencjalny sygnał kupna. Podobnie, kiedy średnia krocząca krótkiego okresu przecina się poniżej średniej kroczącej długiego okresu, pojawia się potencjalny sygnał sprzedaży.
Podwójne wydanie
Gdy określona liczba monet zostanie wydana więcej niż jeden raz. Dzieje się tak, gdy grupa górników przejmuje kontrolę nad większością węzłów (np. atak 51%) w celu wyłudzenia pieniędzy.
Podwójny szczyt
Popularna formacja wykresu w analizie technicznej, która formuje się w trakcie trendu wzrostowego, sygnalizując potencjalne odwrócenie trendu w dół. Obecność szczytu, który nie wychodzi wyżej niż poprzedni szczyt, oraz spadek kursu poniżej ostatniego dna sygnalizuje koniec trendu wzrostowego i początki nowego trendu w przeciwnym kierunku.
Pokaż drzewo obiektów
Narzędzie dostarczone przez NAGA Trader, dzięki któremu traderzy mogą porządkować obiekty pojawiające się na wykresie cenowym.
Pokolenie wyżu demograficznego
Osoby urodzone między 1946 a 1964 r.
Pokrycie
Zlecenie kupna wykorzystywane do zamknięcia istniejącej pozycji sprzedaży (krótkiej).
Pokrywa ciemnej chmury
Japońska formacja świecowa, która składa się z dwóch świec tworzących się podczas trendu wzrostowego. Długa czarna świeca, która otwiera się powyżej poprzedniego szczytu, ostatecznie zamyka się poniżej połowy poprzedniego długiego białego korpusu, sygnalizując potencjalne odwrócenie trendu w dół.
Polityka realizacji
Okno zlecenia na platformie transakcyjnej MT5, które oferuje następujące warunki: - Fill or Kill - Natychmiast lub Anuluj - Zwrot
Polityka zerowych stóp procentowych (ZIRP)
Polityka pieniężna, w ramach której banki centralne ustalają krótkoterminową stopę procentową na poziomie zbliżonym do zera lub równym zeru w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego.
Półmaszt
Flagi i proporce są formacjami kontynuacji trendu. Obie poprzedzone są gwałtownym ruchem cenowym, zwanym masztem flagowym. Oczekuje się, że cel cenowy po wybiciu z tej formacji będzie równy masztowi; stąd określenie Półmaszt.
Poranna gwiazda Doji
Japońska świecowa formacja odwrócenia hossy utworzona podczas trendu spadkowego. Składa się z trzech świec. Pierwszą z nich jest długi czarny korpus uformowany zgodnie z kierunkiem trendu spadkowego. Drugą formacją jest Doji, która opada niżej, sygnalizując brak zdecydowania i słabość sprzedających. Trzecia świeca to długi biały korpus, który zamyka się powyżej środka pierwszego długiego czarnego korpusu, sygnalizując tym samym zamiar kupujących do podniesienia cen.
Porozumienie z Bretton Woods
Porozumienie zawarte w 1944 r. przez USA i ich sojuszników z okresu II wojny światowej. Uzgodnili, że kurs wymiany ich walut będzie stały w stosunku do dolara amerykańskiego. Umowa została podpisana w hotelu Mount Washington w Bretton Woods, w stanie New Hampshire.
Portfel kryptowalutowy
Portfel internetowy, który służy jako środek dostępu do kryptowalut i tokenów na blockchainie. W przeciwieństwie do tradycyjnych portfeli nie przechowuje on walut jako takich, ale raczej pary kluczy cyfrowych (publiczny i prywatny). Klucz publiczny jest potrzebny do generowania adresów portfeli w celu otrzymywania płatności. Z kolei, klucze prywatne są wykorzystywane nie tylko do przesyłania kryptowalut, ale także do składania podpisów cyfrowych i weryfikacji transakcji. Istnieją trzy główne rodzaje portfeli: programowe, sprzętowe i papierowe.
Porzucone dziecko
Formacja odwrócenia trendu składająca się z trzech świec. Składa się on z długiego czarnego korpusu na końcu trendu spadkowego z Doji, po którym następuje długi biały korpus, który otwiera się powyżej wyżu Doji. Wystąpienie tej formacji w trendzie spadkowym sygnalizuje bycze odwrócenie trendu.
Poślizg
Różnica między oczekiwaną ceną realizacji a rzeczywistą ceną, po której zlecenie zostało zrealizowane. Dzieje się tak głównie w okresach dużej zmienności na rynkach. Może być ona dodatnia lub ujemna.
Pośrednie kwotowanie
Kurs wymiany pary walutowej, w której waluta bazowa oznacza walutę krajową, a waluta kwotowana oznacza walutę obcą.
Potrójna EMA
Została ona stworzona w celu wygładzenia wahań cen i zmniejszenia opóźnienia, które jest główną wadą innych metod obliczania średniej ruchomej. Mimo że oblicza ona trzy EMA, na wykresie pojawia się jako pojedyncza linia. Generowane sygnały są takie same jak w przypadku każdej innej średniej kroczącej.
Potrójne dno
Formacja wykresu analizy technicznej, która oznacza bycze odwrócenie trendu. Formuje się po znaczącym spadku, w którym trzy dołki, na mniej więcej tym samym poziomie, są przedzielone dwoma szczytami. Trzecia korekta wzrostowa zdoła naruszyć linię łączącą dwa kolejne wierzchołki, kończąc w ten sposób formację.
Potrójne przecięcie
Techniczna strategia transakcyjna, która łączy trzy średnie kroczące z różnych okresów. Stosuje się ją w celu ograniczenia fałszywych sygnałów kosztem zwiększenia opóźnienia. Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krocząca z krótkiego okresu przecina się powyżej dwóch pozostałych, a także średnia krocząca ze średniego okresu przecina się powyżej średniej z długiego okresu. Sygnał sprzedaży jest generowany, gdy średnia krocząca z krótkiego okresu przecina się poniżej dwóch pozostałych, a także średnia krocząca ze średniego okresu przecina się poniżej średniej z długiego okresu.
Potrójne szczyty
Formacja wykresu analizy technicznej, która oznacza niedźwiedzie odwrócenie trendu. Formuje się ona po znaczącym rajdzie, w którym trzy szczyty, na mniej więcej tym samym poziomie, są przedzielone dwoma dołkami. Trzecia korekta narusza linię łączącą dwa dna, kończąc w ten sposób formację.
Potwierdzenie
Metoda w analizie technicznej służąca do określania wiarygodności formacji na wykresie na podstawie ceny. Na przykład, wybicie w górę długiej świecy byczej będzie bardziej wiarygodne niż Doji.
Poziom depozytu zabezpieczającego
Współczynnik wyrażony w procentach pomiędzy kapitałem własnym a wykorzystanym depozytem zabezpieczającym dla otwartych pozycji. Im wyższy poziom depozytu zabezpieczającego, tym lepiej.
Poznaj pewną rzecz (Know Sure Thing - KST)
Opracowany przez Martina J. Pringa. Jest to oscylator momentum oparty na wskaźniku tempa zmian. Jest on obliczany jako suma czterech wygładzonych wskaźników zmian. Linia sygnału jest obliczana jako 9-okresowa prosta średnia krocząca KST. Dywergencja pomiędzy KST a ceną sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu w przeciwnym kierunku. Przecięcie linii zerowej w górę oznacza pozytywne momentum lub bycze nastroje. Z drugiej strony, przecięcie linii zerowej w dół oznacza negatywne momentum lub niedźwiedzie nastroje. Momentum wzrostowe rośnie, gdy KST jest ujemne i przecina linię sygnału. Podobnie, momentum spadkowe rośnie, gdy KST jest dodatni i przecina linię sygnału.
Poznaj swojego klienta (Know Your Client (KYC)
Zestaw wytycznych umożliwiających instytucjom finansowym zapobieganie nielegalnym transakcjom finansowym związanym z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i korupcją. Procedury te obejmują weryfikację tożsamości, działania finansowe klienta oraz potencjalne ryzyko, jakie się z nimi wiąże.
Pozwolenia na budowę
Miesięczny raport publikowany przez Census Bureau, określający liczbę pozwoleń na budowę nowych mieszkań.
Pozycja
Termin używany do określenia, kiedy trader otwiera transakcję kupna lub sprzedaży.
Pozycja długa
Odnosi się do pozycji kupna, gdy trader oczekuje, że cena instrumentu finansowego wzrośnie w przyszłości.
Pozycja overnight (przez noc)
Transakcja, długa lub krótka, która nie jest zamykana na koniec dnia, ale pozostaje otwarta do następnego dnia handlowego.
Pozycja zamknięta
Oznacza transakcję zakończoną, bez względu na zysk lub stratę.
Problemy wzrostu i spadku
Wskaźnik momentum rynku określający różnicę między rosnącymi i malejącymi akcjami na giełdzie nowojorskiej.
Produkt Krajowy Brutto (PKB)
Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest miarą całkowitej wartości towarów i usług wytworzonych przez dany kraj. Wzrost PKB jest oznaką wzrostu gospodarczego.
Profil rynku
Opracowany przez J. Petera Steilmayera i wprowadzony do użytku w 1984 r. przez społeczność traderów i traderów wskaźnik analizy technicznej, który pokazuje obszary przewartościowane, niedowartościowane i o wartości godziwej. Ponadto wskazuje, czy kontrolę sprawują traderzy krótkoterminowi czy długoterminowi.
Prognozy gospodarcze FOMC
Członkowie FOMC (Federalnego Komitetu Otwartego Rynku) przedstawiają swoje projekcje i prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji i stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Publikowane są cztery razy w roku.
Proof of Stake (POS)
Skrót od proof-of-stake, który jest alternatywną metodą potwierdzania transakcji w sieci blockchain. W tym modelu posiadacze natywnej kryptowaluty blokują część swoich udziałów w procesie znanym jako staking. W ten sposób stają się kandydatami do zatwierdzania transakcji w blockchainie, co nazywane jest także wydobywaniem. Chociaż górnicy są wybierani przez algorytm, to im więcej monet posiadacze mają na koncie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostaną wybrani. Jeśli zostaną wybrani do roli górników, w nagrodę mogą otrzymać więcej monet.
Proof of Work (POW)
Skrót od nazwy proof-of-work, czyli metody konsensusu służącej do weryfikacji transakcji w blokach. W tym modelu uczestniczące węzły rywalizują o to, kto pierwszy rozwiąże złożony problem matematyczny/kryptograficzny, aby "udowodnić swoją pracę" i zweryfikować transakcje. W zamian górnik, który jako pierwszy rozwiąże problem, otrzymuje nagrodę w postaci pewnej liczby natywnych kryptowalut i/lub opłat transakcyjnych.
Proporczyk
Pennant to formacja wykresu, która wskazuje na kontynuację trendu. Powstaje ona w przypadku długiego ruchu w górę lub w dół, po którym następuje konsolidacja z górnym i dolnym ograniczeniem, które można połączyć liniami ukośnymi. Długi ruch cenowy nazywany jest masztem flagowym. Gdy linie ukośne łączące górną i dolną granicę zbiegają się, utworzony wykres wygląda jak trójkąt symetryczny. Minimalna cena docelowa dla wybicia z Proporczyka jest równa projekcji masztu flagowego z punktu wybicia. "Zdrowe" wybicie proporczyka powinno nastąpić przy wysokim wolumenie.
Prosta średnia krocząca (SMA)
Wskaźnik dołączony do wykresu cenowego, którego głównym celem jest identyfikacja trendu. Można ją stosować do różnych ustawień cen: otwarcia, szczytu, dołka, zamknięcia, mediany, typowej i ważonej. Wzór na okres n ma postać: Prosta średnia krocząca = [Cena(n) + Cena(n-1) + Cena(n-2) + ... + Cena(1)] / n Okres obliczeniowy (tzn. n) można regulować, ale popularne wartości to 20, 50, 100 i 200. Oblicza się ją, sumując ceny zamknięcia pewnej liczby świec równej okresowi średniej ruchomej, a następnie dzieląc sumę przez ten sam okres. Iloraz ten nazywany jest średnią. Najstarsza cena jest usuwana z obliczeń, a ta sama formuła jest stosowana do kolejnych n cen.
Prostokąt
Formacja wykresu w analizie technicznej, w której ceny są przeciskane pomiędzy linią wsparcia i oporu. Wybicie będzie prawdopodobnie zgodne z kierunkiem panującego trendu, ponieważ prostokąt jest uważany za formację kontynuacji. Minimalna cena docelowa jest szacowana jako wysokość prostokąta poprowadzonego od punktu przełamania.
Protokół z posiedzenia FOMC
Pisemny raport publikowany około trzech tygodni po ostatnim posiedzeniu FOMC, służący do opisania ważnych środków polityki pieniężnej i decyzji w sprawie stóp procentowych podjętych przez komitet. Jest on sporządzany osiem razy w roku.
Prowizja
Opłata ponoszona przez tradera z tytułu transakcji dokonywanych za pośrednictwem brokera.
Przeciwwaluta (Waluta przeciwna)
Druga waluta w parze. Znana jest również jako waluta kwotowania.
Przejęcie
Oferta przejęcia kontroli nad firmą poprzez nabycie większościowego pakietu udziałów w firmie docelowej.
Przełamanie
Wyjście z formacji cenowej najlepiej przy dużym wolumenie, aby potwierdzić ważność sygnału.
Przełamanie (bycze)
Japońska formacja świecowa odwrócenia hossy składająca się z pięciu świec. Po długim czarnym korpusie na końcu trendu spadkowego następuje średniej wielkości czarny korpus, który obniża się. Ponieważ podaż jest większa od popytu, po dwóch kolejnych korpusach czarnych następują niższe zamknięcia. Ostatnia świeca to długi biały korpus, który wypełnia lukę między pierwszą i drugą świecą, sygnalizując koniec ruchu spadkowego i początek ruchu kierunkowego w górę.
Przełamanie (niedźwiedzie)
Japońska świecowa formacja niedźwiedziego odwrócenia trendu składająca się z pięciu świec. Po długim białym korpusie na końcu trendu wzrostowego następuje średniej wielkości biały korpus, który wybija się wyżej. Ponieważ popyt jest większy niż podaż, w ślad za nimi idą dwa kolejne białe korpusy, odnotowując wyższe zamknięcia. Ostatnia świeca to długi czarny korpus, który wypełnia lukę między pierwszą i drugą świecą, sygnalizując koniec ruchu wzrostowego i początek ruchu kierunkowego w dół.
Przelew bankowy
Przepływ środków pieniężnych od jednego podmiotu lub osoby fizycznej do drugiego za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności, takiego jak SWIFT, CHAPS czy Federal Reserve Wire Network, by wymienić tylko kilka z nich.
Przepływy pieniężne
Łączna kwota środków pieniężnych, które firma otrzymuje i wydaje w danym okresie.
Przychody ogółem
Całkowita wartość sprzedaży towarów i usług danej firmy.
Przyznane kredyty hipoteczne BBA
Liczba nowych kredytów mieszkaniowych zatwierdzonych przez Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów (BBA) w poprzednim kwartale.
Pula (BWP)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Botswany - Pula. "BW" to kod kraju, a "P" oznacza "Pula". Nominał Puli to 100 thebe.
Pułapka bycza
Fałszywy sygnał, że ustalony trend spadkowy uległ odwróceniu.
Pułapka niedźwiedzia
Fałszywy sygnał, który błędnie sygnalizuje, że ustanowiony trend wzrostowy ulega odwróceniu.
Pula stakingu
Gdy grupa osób łączy swoje zasoby (np. ETH) w celu zwiększenia szans na otrzymanie nagrody.
Pump and Dumb
Dzieje się tak, gdy grupa traderów wspólnie decyduje się na zakup określonej monety, tworząc popyt i podnosząc jej wartość, a następnie sprzedając ją po wyższej cenie.
Punkt
Punkt to najmniejszy przyrost kursu danego instrumentu.
Punkt bazowy
Wspólna jednostka stosowana do pomiaru zmian stóp procentowych i rentowności obligacji. 1 punkt bazowy równa się 0,01%.
Punkt i figura
Wykres cenowy przedstawiający podaż i popyt. Nie uwzględnia on czasu, tak jak wykresy świecowe, ale skupia się wyłącznie na ruchu cen. Wykres Punkt i Figura składa się z kolumn z literami X lub Os. Każdy znak X oznacza ruch ceny powyżej pewnej z góry określonej wielkości. Każda litera O oznacza podobny ruch w dół. Rozmiar ten nazywany jest rozmiarem pudełka. Głównym powodem korzystania z wykresów punktowych jest wykluczenie szumu, ponieważ żaden ruch ceny mniejszy niż rozmiar ramki nie jest przedstawiany na wykresie.
Punkty kontrolne
Metoda lub rodzaj modelowania podczas backtestingu EA na platformie MT4. Jest to przybliżone oszacowanie backtestingu EA na podstawie najbliższych ram czasowych.
Punkty Pivot
Wskaźniki techniczne używane do określania nastrojów na rynku na podstawie poprzednich wartości: Szczytu, Dołka, Otwarcia i Zamknięcia. Punkt Pivot jest obliczany w celu określenia potencjalnych obszarów wsparcia/oporu oraz potencjalnych punktów zwrotnych. Punkt Pivotamożna obliczyć za pomocą jednej z pięciu następujących metod: Standardowa, Fibonacciego, Camarilla, Woodies' i DeMark'a. Dzienny przedział czasowy jest preferowanym przedziałem czasowym do stosowania Punktów Pivot.
Wskaźnik cen producentów (PPI)
Indeks cenowy publikowany przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS), który pokazuje średnie zmiany w cenach otrzymywanych przez producentów krajowych. Jest to wskaźnik służący do śledzenia inflacji, który w przeciwieństwie do CPI mierzy inflację z punktu widzenia konsumenta. Wskaźnik PPI analizuje również zmiany cen z punktu widzenia producentów.
Q
Quetzal (GTQ)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Gwatemali - Quetzal. "GT" to kod kraju, a "Q" oznacza "Quetzal". Nominał Quetzala wynosi 100 centów.
R
Rachunek bieżący (w handlu)
Przepływ netto importu i eksportu towarów i usług w danym kraju, a także wszelkie transakcje transgraniczne z innymi krajami. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących jest uważana za korzystną dla waluty danego kraju.
Rajd
Silny ruch cen w górę.
Rajd Św. Mikołaja
Rynek akcji ma tendencję do silnych wzrostów w ostatnim tygodniu grudnia i w nowym roku, napędzanych ogólnym optymizmem traderów.
Rand (ZAR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Republiki Południowej Afryki - randa. "ZA" to kod kraju, a "R" to skrót od "Randa". Nominał Randa to 100 centów.
Raport Fed na temat polityki pieniężnej
Raport sporządzany przez Zarząd Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych, który jest przedstawiany Kongresowi co pół roku. Raport zawiera wskazówki dotyczące polityki monetarnej, rozwoju sytuacji gospodarczej oraz prognozy gospodarcze. Raportowi towarzyszy wystąpienie na żywo prezesa Zarządu Rezerwy Federalnej.
Raport roczny
Dokument przygotowywany przez większość spółek publicznych w celu poinformowania akcjonariuszy i innych zainteresowanych stron o ich działalności biznesowej i wynikach finansowych w minionym roku.
Rarity (Rzadkość)
Wynik rankingu określający, jak rzadko występuje NFT. Im większa rzadkość, tym większa wartość NFT.
Rating obligacji
Metoda oceny jakości i ryzyka niewykonania zobowiązania przez obligację. Oceny kredytowe przyznawane przez agencje ratingowe wahają się od AAA (bardzo małe prawdopodobieństwo niewywiązania się z zobowiązań) do D (w przypadku niewywiązania się z zobowiązań).
Realizacja
Ma miejsce, gdy na rynku zostaje zrealizowane zlecenie kupna lub sprzedaży.
Realizacja rynkowa
Zlecenie kupna lub sprzedaży, które zostanie zrealizowane po następnej dostępnej cenie.
Realizacja wymiany
Ustawienia realizacji zleceń dostępne na platformie MT5. Instrukcje handlowe są przesyłane do zewnętrznego systemu transakcyjnego/dostawcy płynności i realizowane po bieżących cenach rynkowych.
Realizacja zysków
Realizacja zysków to czynność polegająca na zamknięciu (w całości lub częściowo) otwartej pozycji w celu zaksięgowania zysków.
Realizacja zysków
Zlecenie zamknięcia całości lub części pozycji, gdy cena osiągnie z góry określony poziom.
Recesja
Spadek aktywności gospodarczej widoczny w postaci spadku PKB przez dwa kolejne kwartały.
Redukcja o połowę
Proces, w którym nagroda za wydobycie zostaje zredukowana do połowy. Ma to na celu kontrolowanie tempa emisji nowych monet i zapewnienie tendencji wzrostowej ich cen, dopóki utrzymuje się presja nabywcza.
Rekwotowanie (Ponowne kwotowanie)
Termin używany do opisania sytuacji, w której broker/rynek nie realizuje zlecenia tradera po określonej cenie. W związku z tym broker poda kolejną najlepszą dostępną cenę i zwróci się do tradera o potwierdzenie realizacji zlecenia. Prawdopodobieństwo wystąpienia rekwotowania jest większe podczas gwałtownych/szybkich ruchów cen.
Relative Vigor Index
Oscylator RVI mierzy siłę trendu, porównując cenę zamknięcia instrumentu z jego zakresem handlowym i wygładzając wynik za pomocą prostej średniej kroczącej o długości 10 okresów. Potencjalny sygnał kupna pojawia się, gdy wskaźnik RVI znajduje się w obszarze skrajnego wyprzedania i tworzy się pozytywna dywergencja. Podobnie, potencjalny sygnał sprzedaży pojawia się, gdy wskaźnik RVI znajduje się w obszarze skrajnego wykupienia i tworzy się negatywna dywergencja.
Rentowność
Dochód uzyskany z inwestycji w danym okresie (zazwyczaj roku), wyrażony w procentach. Rentowność = dochód / kwota inwestycji * 100.
Rentowność obligacji
Roczny dochód z inwestycji w obligacje, zwykle wyrażony jako procent od wartości nominalnej lub rynkowej obligacji.
Rial irański (IRR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Islamskiej Republiki Iranu - riala irańskiego. "IR" to kod kraju, a "R" oznacza "Rial". Nominał riala irańskiego to 100 dinar.
Rial jemeński (YER)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Jemenu - riala jemeńskiego. "YE" to kod kraju, a "R" oznacza "Riala". Nominał riala jemeńskiego to 100 filsów.
Rial omański (OMR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę Omanu - riala omańskiego. "OM" to kod kraju, a "R" oznacza "Riala omańskiego". Nominał riala omańskiego wynosi 1000 baisa.
Riel (KHR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Kambodży - Riela. "KH" to kod kraju, a "R" oznacza "Riel". Nominał riela kambodżańskiego to 100 sen.
Ringgit malezyjski (MYR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Malezji - ringgit malezyjski. "MY" to kod kraju, a "R" oznacza "Ringgit". Nominał ringgita malezyjskiego to 100 sen.
Ripple (XRP)
Jest to struktura płatnicza zbudowana na otwartym, zdecentralizowanym blockchainie XRP, która ułatwia dokonywanie płatności za pomocą rodzimej kryptowaluty Ripple. Jest ona popularna ze względu na szybsze i tańsze potwierdzanie transakcji.
Riyal katarski (QAR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Kataru - riyala katarskiego. "QA" to kod kraju, a "R" to skrót od "Riyala". Nominał riyal to 100 dirhamów.
Riyal saudyjski (SAR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Arabii Saudyjskiej - riyala saudyjskiego. "SA" to kod kraju, a "R" to skrót od "Riyala". Nominał riji saudyjskich wynosi 100 halal.
Robot transakcyjny Forex
Oprogramowanie transakcyjne, które może wykonywać polecenia handlowe automatycznie, bez jakiejkolwiek interwencji człowieka. Typowe zadania obejmują analizę, obliczenia, operacje handlowe (kupno/sprzedaż), a także zarządzanie transakcjami (Take Profit, Stopy Kroczące, Stop Loss itp.).
Ropa naftowa Brent
Rodzaj ropy naftowej, która jest słodka, lekka, zawiera 0,37% siarki i ma gęstość API 38,06. Jest ona uważana za jeden z najważniejszych punktów odniesienia przy ustalaniu cen ropy naftowej. Ropa Brent jest wydobywana z Morza Północnego.
Ropa naftowa Crude
Ropa naftowa to naturalna, nierafinowana ropa naftowa występująca w postaci ciekłej w formacjach geologicznych pod powierzchnią ziemi. Jej głównymi składnikami są węglowodory, związki organiczne oraz metale. Ropę naftową można poddać dalszej rafinacji, uzyskując z niej różne formy paliwa.
Rotacja sektorów
Model inwestycyjny dla akcji. Sektor to grupa podobnych akcji, a wiadomo, że w każdym cyklu koniunkturalnym gospodarki różne sektory osiągają inne wyniki. Podejście to ma na celu przeznaczenie większej ilości środków na sektory, które obecnie osiągają lepsze wyniki od pozostałych sektorów. Jest to inwestowanie aktywne, ponieważ wymaga okresowych korekt.
Round turn
Kupno i sprzedaż tej samej ilości aktywów.
Równanie Camarilla
Metoda obliczania punktu pivot opracowana przez Nicka Stotta w 1989 roku. Formuła określa punkt pivot oraz cztery potencjalne poziomy wsparcia i oporu na podstawie Szczytu, Dołka i Ceny Zamknięcia z poprzedniej sesji: R4 = Zamknięcie + (Szczyt - Dołek) * 1.1 / 2 R3 = Zamknięcie + (Szczyt - Dołek) * 1.1 / 4 R2 = Zamknięcie + (Szczyt - Dołek) * 1.1 / 6 R1 = Zamknięcie + (Szczyt - Dołek) * 1.1 / 12. PP = (Szczyt + Dołek + Zamknięcie) /3 S1 = Zamknięcie - (Szczyt - Dołek) * 1.1 / 12 S2= Zamknięcie - (Szczyt - Dołek) * 1.1 / 6 S3 = Zamknięcie - (Szczyt - Dołek) * 1.1 / 4 S4 = Zamknięcie - (Szczyt - Dołek) * 1.1 / 2
Równowaga sił (BoP)
Opracowany przez Dona Wordena wskaźnik analizy technicznej, który ocenia "jakość trendu" za pomocą następującego wzoru: Równowaga sił = (Kurs zamknięcia - Kurs otwarcia) / (Szczyt - Dołek) Przekroczenie poziomu powyżej zera oznacza akumulację, natomiast przekroczenie poziomu poniżej zera oznacza dystrybucję.
Rozliczenie gotówkowe
Metoda stosowana w niektórych kontraktach na instrumenty pochodne, w której warunki są wypełniane poprzez płatność gotówką zamiast fizycznej dostawy aktywów bazowych.
Rozliczenie (likwidacja)
Proces rozliczania transakcji handlowych. Jest to faktyczny moment przekazania instrumentu finansowego i środków pomiędzy kupującym a sprzedającym.
Rozliczenie (uregulowanie)
Przeniesienie własności papierów wartościowych na kupującego i środków pieniężnych na konto sprzedającego.
Rozmiar bloku
Liczba transakcji, które może przechowywać blok.
Rozszerzenie Fibonacciego
Ekspansja Fibonacciego to narzędzie techniczne, które jest wykreślane pomiędzy trzema punktami na wykresie cenowym. Punkt A to początek fali 1, punkt B to koniec fali 1, a punkt C to koniec fali 2. Narzędzie ekspansji Fibonacciego domyślnie wyświetla trzy linie na poziomach 61,8%, 100% i 161,8% długości fali 1 (tj. odległości między punktem A i punktem B). Linie te (tzn. ekspansje) są rysowane począwszy od końca fali 2 (tzn. punktu C). Działają one jako potencjalne poziomy oporu dla końca fali 3.
Rubel rosyjski (RUB)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Federacji Rosyjskiej - rubla rosyjskiego. "RU" to kod kraju, a "B" oznacza "rubla". Nominał rubla rosyjskiego wynosi 100 kopiejek.
Rufiyaa (MVR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Malediwów - Rufiyaa. "MV" to kod kraju, a "R" to skrót od "Rufiyaa". Nominał Rufiyaa wynosi 100 laari.
Rupia (IDR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Indonezji - rupię. "ID" to kod kraju, a "R" oznacza "rupię". Nominał rupii wynosi 100 sen.
Rupia indyjska (INR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Indii - rupię indyjską. "IN" to kod kraju, a "R" oznacza rupię. Nominał rupii indyjskiej wynosi 100 paisów.
Rupia lankijska (LKR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Sri Lanki - rupię lankijską. "LK" to kod kraju, a "R" oznacza rupię. Nominał rupii lankijskiej wynosi 100 centów.
Rupia Mauritiusu (MUR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Mauritiusa - rupię maurytyjską. "MU" to kod kraju, a "R" oznacza rupię. Nominał rupii maurytyjskiej wynosi 100 centów.
Rupia nepalska (NPR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Nepalu - rupię nepalską. "NP" to kod kraju, a "R" oznacza rupię nepalską. Nominał rupii nepalskiej wynosi 100 paisa.
Rupia pakistańska (PKR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Pakistanu - rupię pakistańską. "PK" to kod kraju, a "R" oznacza rupię. Nominał rupii wynosi 100 paisów.
Rupia seszelska (SCR)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Seszeli - rupię seszelską. "SC" to kod kraju, a "R" oznacza rupię. Nominał rupii seszelskiej wynosi 100 centów.
Rynek boczny
Gdy rynek tworzy kolejno równe szczyty i dna. Rynek ten jest również nazywany rynkiem z zakresem lub rynkiem bez trendu, ponieważ nie ma wyraźnego kierunku.
Rynek byka
Rynek z rosnącymi cenami.
Rynek kasowy (Rynki spot)
Rynek, na którym transakcje i dostawa aktywów są rozliczane natychmiast po zawarciu transakcji.
Rynek niedźwiedzia
Rynek ze spadającymi cenami.
Rynek regulowany
Jest to rynek nadzorowany i zarządzany przez organizację, zwykle organ rządowy, którego celem jest nadzorowanie działalności rynkowej, przede wszystkim określanie, kto może uzyskać dostęp do rynku i jakie opłaty powinny być pobierane.
Rynek zwyżkujący
Rynek, który wykazuje tendencję wzrostową, na co wskazuje seria następujących po sobie wyższych szczytów i niższych dołków.
Rynki wschodzące
Gospodarki, które mają podobne cechy jak gospodarki rozwinięte lub zaawansowane, ale nadal nie w pełni spełniają ich standardy.
Ryzyko
Poziom niepewności związany z inwestycją, który może prowadzić do negatywnego wyniku, takiego jak strata kapitału. Prawdopodobieństwo wystąpienia straty.
Ryzyko systemowe
Możliwość, że dane zdarzenie może wywołać "efekt domina", który może spowodować znaczną utratę zaufania do systemu finansowego, a nawet do całej gospodarki.
Ryzyko zagregowane
Całkowita kwota ekspozycji instytucji finansowej na określony negatywny wynik, np. ekspozycja pojedynczego tradera/tradera na rynek forex.
Rzeczywistość rozszerzona
W skrócie AR to interaktywna technologia 3D, która łączy widok elementów rzeczywistych z elementami wygenerowanymi komputerowo w czasie rzeczywistym. Rozszerzony widok jest możliwy dzięki zastosowaniu gogli AR lub kamery w smartfonie.
System Rezerwy Federalnej (Fed/The)
Założona w 1913 roku, jest centralnym bankiem Stanów Zjednoczonych Ameryki, w skład którego wchodzi 12 Banków Rezerwy Federalnej. Jej głównym celem jest utrzymywanie stabilności systemu finansowego, regulowanie i nadzorowanie systemu bankowego, a także kontrolowanie inflacji i poziomu kredytów w gospodarce poprzez oddziaływanie na stopy procentowe.
Wskaźnik siły względnej (RSI)
Wskaźnik siły względnej to oscylator momentum wykorzystywany do określania stanów wykupienia i wyprzedania na rynku. Jest to bardzo popularny wskaźnik opracowany przez Wellesa Wildera. Domyślną wartością dla wskaźnika RSI jest okres 14 z poziomem wykupienia powyżej 70 i poziomem wyprzedania poniżej 30. Jest to wskaźnik ograniczony, co oznacza, że jego wartości zawsze będą się mieścić w przedziale od 0 do 100.
Zwrot z inwestycji (ROI)
Kalkulacja stosowana do pomiaru sukcesu danej transakcji handlowej lub inwestycyjnej. ROI określa się poprzez pomiar zysku/straty w stosunku do kosztów.
S
Saldo
Kwota dostępnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku tradera, z wyłączeniem niezrealizowanych zysków lub strat oraz ewentualnych opłat za otwarte pozycje. Saldo nie ulega zmianie podczas otwartych transakcji.
Saldo handlu towarami
Bilans handlowy stanowi różnicę wartości pomiędzy importem a eksportem danego kraju lub regionu. Gdy eksport przewyższa import, mamy do czynienia z nadwyżką bilansową, a gdy import przewyższa eksport, mamy do czynienia z deficytem bilansowym.
Sandbox
Wirtualny świat 3D w metaverse, zbudowany na blockchainie Ethereum. Użytkownicy mogą kupować ziemię, grać w gry i zarabiać na swoich dziełach za pomocą NFT i kryptowaluty (SAND).
Satoshi
Odnosi się do najmniejszej mierzalnej jednostki bitcoina (BTC), odpowiadającej jednej stumilionowej części bitcoina lub 0,00000001 BTC.
Scalping
Strategia stosowana przez traderów, których głównym celem jest czerpanie korzyści z niewielkich ruchów cenowych.
Scalping na rynku Forex
Metoda handlu, w której trader stara się kupić i sprzedać parę walutową w bardzo krótkim odstępie czasu. Jest to próba osiągnięcia szybkiego zysku na rynku bez narażania się na ryzyko przez dłuższy okres.
Sell Stop
Zlecenie oczekujące na sprzedaż instrumentu finansowego po określonej cenie niższej od ceny bieżącej w oczekiwaniu na kontynuację spadku.
Sell Stop Limit
Zlecenie Sell Limit (Stop Limit) jest składane, gdy cena Bid spada do określonego poziomu cenowego poniżej bieżącej ceny rynkowej.
Sesja azjatycka
Godziny handlu na rynku Forex (nie oficjalne) obejmują okres od 23:00 (GMT) do 8:00 (GMT).
Sesje giełdowe
Na rynku walutowym wyróżnia się cztery główne sesje giełdowe: Europejska (7:00-16:00) Nowy Jork (12:00 - 20:00) Sydney (od 21:00 do 5:00 rano) Tokio (od 23:00 do 8:00)
Shiba Inu
Kryptowaluta "działająca" na Ethereum. Została ona opracowana w 2020 roku przez anonimową osobę lub grupę o pseudonimie "Ryoshi". Całkowita podaż Shiba Inu wynosi 1 kwadrylion SHIB. Przez wielu uważany jest za alternatywę dla Dogecoina.
Siacoin
Kryptowaluta opracowana w 2015 r., zasilająca zdecentralizowaną platformę przechowywania danych w chmurze.
Siatka
Właściwość wykresu dla platform transakcyjnych MT4 i MT5.
Siatka Ganna
Narzędzie analizy technicznej opracowane przez W. D. Ganna na podstawie jego przekonania, że linia 45 stopni reprezentuje trwały trend. Siatka składa się z wielu linii narysowanych pod kątem 45 stopni. Ceny powyżej wznoszącej się linii 45 stopni oznaczają kierunek wzrostowy na rynku. Ewentualne przyspieszenie może napotkać opór na wyższej linii 45 stopni. Podobnie, ceny notowane poniżej linii wzrostowej ostrzegają przed potencjalnym odwróceniem trendu w dół z potencjalnym wsparciem na niższej linii 45 stopni. To samo dotyczy linii malejących. Gdy ceny znajdują się poniżej linii 45 stopni, oznacza to kierunek spadkowy. Spadające ceny mogą znaleźć wsparcie na niższej linii 45 stopni. Ponadto, ceny notowane powyżej linii zniżkującej sygnalizują możliwość odwrócenia trendu w górę z potencjalnym oporem na wyższej linii 45 stopni.
Skala arytmetyczna
Skala cenowa z równomiernie oddalonymi od siebie przedziałami cenowymi.
Słupek w dół
Cena zamknięcia słupka jest niższa od poprzedniego zamknięcia.
Słupek w górę
Cena zamknięcia słupka jest wyższa od poprzedniego zamknięcia.
Słupek zewnętrzny
Formacja słupkowa, w której szczyt bieżącego słupka jest wyższy od szczytu poprzedniego, a dołek bieżącego słupka jest również niższy od dołka poprzedniego. Zazwyczaj oznacza ona turbulencje i nerwowość na rynkach, zwłaszcza w przypadku wiadomości o dużym znaczeniu.
Small cap
Firma o kapitalizacji rynkowej od 300 mln USD do 2 mld USD.
Solana
Sieć blockchain, której celem jest szybsze wykonywanie zleceń i niższy koszt ich realizacji. Jest on wykorzystywany głównie do inteligentnych kontraktów, co odróżnia ją od bitcoina i upodabnia do Ethereum. SOL (kryptowaluta Solana) może być używana do dokonywania płatności w sieci Solana.
Solidity
Obiektowy język programowania wykorzystywany do pisania i wdrażania inteligentnych kontraktów na blockchainach - głównie na Ethereum. Jest on oparty na językach C++, Python i JavaScript.
Sol (PEN)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę krajową Peru - sol. "PE" to kod kraju, a "N" oznacza "Sol". Nominał monety Sol to 100 centimos.
Somoni (TJS)
Kod alfabetyczny oznaczający walutę narodową Tadżykistanu - somoni. TJ" to kod kraju, a "S" oznacza "Somoni". Nominał Somoni wynosi 100 diramów.
Spadająca gwiazda
Spadająca gwiazda to jednoliniowa japońska formacja świecowa. Jest to niedźwiedzia formacja, która zazwyczaj tworzy się na końcu trendu wzrostowego lub w pobliżu obszaru oporu. Sesja rozpoczyna się zgodnie z dominującym trendem wzrostowym, osiągając nowe maksimum. Jednak przed końcem tego okresu na rynku pojawiają się sprzedający, zmuszając byczą świecę do zamknięcia się w pobliżu ceny otwarcia. Spadająca gwiazda ma długi górny cień i mały korpus z niewielkim lub żadnym dolnym cieniem.
Spadające trzy metody
Japońska formacja świecowa, która wskazuje na kontynuację istniejącego trendu niedźwiedziego. Tworzy się w trendzie spadkowym, w którym obecność długiej czarnej świecy potwierdza intencje sprzedających do obniżenia cen. Trzy kolejne małe świece, które znajdują się w korpusie długiej czarnej świecy, oznaczają przerwę na rynku. Następująca po niej długa czarna świeca sygnalizuje wznowienie utrwalonego trendu spadkowego.
Spadający nóż
Wyrażenie odnoszące się do gwałtownego spadku ceny lub wartości aktywów.