naga logo

ประสบผลสำเร็จมากขึ้นด้วย
ระดับ VIP ของ NAGA

IRON
BRONZE
SILVER
ยอดนิยม 🔥
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
การฝากเงินขั้นต่ำ
$250.00
$2,500.00
$5,000.00
$25,000.00
$50,000.00
$100,000.00
สเปรด
สเปรดระดับ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
สเปรดระดับ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
สเปรดระดับ Silver (เช่น EURUSD 1.2)
สเปรดระดับ Gold (เช่น 0.9 สำหรับ EURUSD)
สเปรดระดับ Diamond (เช่น 0.7 สำหรับ EURUSD)
สเปรดระดับ VIP (เช่น 0.7 สำหรับ EURUSD)
คัดลอกตราสารทั้งหมดแบบพรีเมียม
รับ $0.12 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.15 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.18 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.22 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.27 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.32 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
คัดลอกบัญชีการเทรด NGC แบบพรีเมียม
รับ $0.22 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.26 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.32 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.42 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.55 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.65 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
คัดลอกคู่ FX ระดับพรีเมียม
รับ $0.50 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.60 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.70 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.80 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $1.00 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $1.20 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
Copy Premium Popular Assets
รับ $0.50 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.60 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.70 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.80 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $1.00 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $1.20 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
แดชบอร์ด PI
-
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
$5
$4
$3
$2
$1
$0
สัญญาณ / บทวิจัย
5 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
5 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
10 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
15 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
20 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA แบบไม่จำกัด
การสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บได้แบบไม่จำกัด
การติวแบบตัวต่อตัว
-
-
2 ต่อเดือน
4 ต่อเดือน
7 ต่อเดือน
แบบไม่จำกัด
Ebooks
ใช่
ใช่
ใช่
EBOOKS ระดับพรีเมียม
EBOOKS ระดับพรีเมียม
EBOOKS ระดับพรีเมียม
การแจ้งเตือนการเทรด
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
เข้าถึงการแข่งขันระดับพรีเมียม
-
-
-
ใช่
ใช่
ใช่
การเพิ่มการรับรู้โปรไฟล์ของ NAGA
-
-
-
-
ใช่
ใช่
การฝากเงินขั้นต่ำ
IRON
$250.00
BRONZE
$2,500.00
SILVER
$5,000.00
GOLD
$25,000.00
DIAMOND
$50,000.00
CRYSTAL
$100,000.00
สเปรด
IRON
สเปรดระดับ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
BRONZE
สเปรดระดับ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
SILVER
สเปรดระดับ Silver (เช่น EURUSD 1.2)
GOLD
สเปรดระดับ Gold (เช่น 0.9 สำหรับ EURUSD)
DIAMOND
สเปรดระดับ Diamond (เช่น 0.7 สำหรับ EURUSD)
CRYSTAL
สเปรดระดับ VIP (เช่น 0.7 สำหรับ EURUSD)
คัดลอกตราสารทั้งหมดแบบพรีเมียม
IRON
รับ $0.12 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
BRONZE
รับ $0.15 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
SILVER
รับ $0.18 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
GOLD
รับ $0.22 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
DIAMOND
รับ $0.27 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
CRYSTAL
รับ $0.32 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
คัดลอกบัญชีการเทรด NGC แบบพรีเมียม
IRON
รับ $0.22 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
BRONZE
รับ $0.26 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
SILVER
รับ $0.32 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
GOLD
รับ $0.42 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
DIAMOND
รับ $0.55 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
CRYSTAL
รับ $0.65 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
คัดลอกคู่ FX ระดับพรีเมียม
IRON
รับ $0.50 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
BRONZE
รับ $0.60 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
SILVER
รับ $0.70 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
GOLD
รับ $0.80 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
DIAMOND
รับ $1.00 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
CRYSTAL
รับ $1.20 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
Copy Premium Popular Assets
IRON
รับ $0.50 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
BRONZE
รับ $0.60 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
SILVER
รับ $0.70 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
GOLD
รับ $0.80 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
DIAMOND
รับ $1.00 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
CRYSTAL
รับ $1.20 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
แดชบอร์ด PI
IRON
-
BRONZE
ใช่
SILVER
ใช่
GOLD
ใช่
DIAMOND
ใช่
CRYSTAL
ใช่
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
IRON
$5
BRONZE
$4
SILVER
$3
GOLD
$2
DIAMOND
$1
CRYSTAL
$0
สัญญาณ / บทวิจัย
IRON
5 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
BRONZE
5 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
SILVER
10 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
GOLD
15 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
DIAMOND
20 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
CRYSTAL
สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA แบบไม่จำกัด
การสัมมนาผ่านเว็บ
IRON
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
BRONZE
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
SILVER
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
GOLD
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
DIAMOND
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
CRYSTAL
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บได้แบบไม่จำกัด
การติวแบบตัวต่อตัว
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
2 ต่อเดือน
GOLD
4 ต่อเดือน
DIAMOND
7 ต่อเดือน
CRYSTAL
แบบไม่จำกัด
Ebooks
IRON
ใช่
BRONZE
ใช่
SILVER
ใช่
GOLD
EBOOKS ระดับพรีเมียม
DIAMOND
EBOOKS ระดับพรีเมียม
CRYSTAL
EBOOKS ระดับพรีเมียม
การแจ้งเตือนการเทรด
IRON
ใช่
BRONZE
ใช่
SILVER
ใช่
GOLD
ใช่
DIAMOND
ใช่
CRYSTAL
ใช่
เข้าถึงการแข่งขันระดับพรีเมียม
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
-
GOLD
ใช่
DIAMOND
ใช่
CRYSTAL
ใช่
* Popular assets include the most traded financial instruments such as Bitcoin, Ethereum, Gold, Silver, DAX, Nasdaq, Crude oil, Brent and Dow Jones.
เข้าร่วมกับ NAGA และเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ระดับ VIP ของผู้ใช้!
ตรวจสอบระดับของคุณ

ระบบระดับ VIP ของผู้ใช้ ที่ NAGA ดำเนินการอย่างไร

1
สร้างบัญชี NAGA ของคุณ
2
ดำเนินการตาม ข้อกำหนดพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุระดับผู้ใช้ Iron VIP
3
หาทางก้าวไปสู่ระดับ Crystal VIP เพื่อรับประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุด
4
ฝากเงินเพื่อก้าวไปยังสถานะขั้นสูงของระดับผู้ใช้ VIP ของคุณ ตรวจสอบจำนวนเงินฝากที่จำเป็นสำหรับแต่ละระดับ ที่นี่
เริ่มดำเนินการ

จะไปถึง ระดับ VIP Userที่สูงขึ้นได้อย่างไร

เราขออธิบายให้คุณทราบว่าระบบระดับผู้ใช้ VIP ของเราดำเนินการอย่างไรสำหรับเทรดเดอร์ NAGA ทุกราย
ในสูตรด้านล่าง เราพยายามอธิบายให้คุณทราบว่าคุณจะไปถึงระดับ Diamond Trader ได้อย่างไรด้วยการฝากเงินเพียง 50% จากจำนวนที่กำหนดและการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ
ฝากเงิน +$25,000
แตะระดับ Gold
ทำกำไร +$25,000 จากการเทรดที่ NAGA
แตะระดับ Diamond
โปรดทราบ: ระดับผู้ใช้ VIP ของคุณขึ้นอยู่กับเงินฝากสุทธิและอาจถูกลดระดับลงเมื่อคุณดำเนินการถอนเงิน อย่างไรก็ตาม หากคุณขาดทุนในขณะทำการเทรด จะไม่ส่งผลเสียต่อระดับของคุณ
เริ่มดำเนินการ
ข้อกำหนดระดับ VIP ขั้นสูง
เงินฝากขั้นต่ำสุทธิ
Iron
$250
Bronze
$2,500
Silver
$5,000
Gold
$25,000
Diamond
$50,000
Crystal
$100,000
เริ่มดำเนินการ

สุดยอดแอปสำหรับการลงทุนของคุณ:

หุ้น Forex ดัชนีและ ETF เพลิดเพลินไปกับเทรดหุ้นกับ NAGA เทรดฟอเร็กซ์หรือดัชนีด้วยการดำเนินการแบบเรียลไทม์ ลงทุนใน ETF...เรียนรู้เพิ่มเติม
การศึกษาฟรี เรามีผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนคุณฟรี ลงทะเบียน ฝากเงิน และเพลิดเพลินไปกับการสนับสนุนจากผู้จัดการบัญชีของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนรู้เพิ่มเติม
คัลอกการเทรด ติดตามและคัดลอกเทรดเดอร์ชั้นนำของเราที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์การเทรด เลือกจากเทรดเดอร์หลายพันรายที่ NAGAเรียนรู้เพิ่มเติม
ลอง Autocopy
ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคตได้

เทรดกับโบรกเกอร์ ของจริง, ใช้งานง่าย และมั่นคง

Stay on top of the market with our high-speed order processing and fast order execution. Focus on what's important while we make sure your orders are executed lightning fast.
เปิดบัญชีเทรด - ฟรี
การส่งคำสั่งซื้อขายแบบเรียลไทม์
เน้นลูกค้า
สินทรัพย์และตลาดที่ซื้อขายได้มากกว่า 950 รายการ
เงินของคุณปลอดภัยและไว้วางใจได้
ค่าธรรมเนียมต่ำและการกำหนดราคาที่โปร่งใส

เริ่มซื้อขายใน 4 ขั้นตอน

check icon

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนกับ NAGA ฟรีและรับบัญชีการเทรดแบบทดลองได้ทันที พร้อมเงินทดสอบ $10,000 เพื่อทดลองใช้แพลตฟอร์ม

ลงทะเบียน
check icon

ยืนยัน

กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การเทรดของคุณ และส่งหลักฐานยืนยันตัวตนและหลักฐานแสดงที่พำนักอาศัยของคุณมาให้เรา

check icon

ฝากเงิน

ดำเนินการฝากเงินด้วยวิธีการใดก็ได้จากรายการของเรา

check icon

เทรด

เปิดและปิดการเทรดด้วยตัวคุณเองหรือเพียงแค่คัดลอกเทรดเดอร์รายอื่นโดยอัตโนมัติ

ผลิตภัณฑ์ & เครื่องมือ
ติดตาม
work logo

Copyright © 2022 – สงวนลิขสิทธิ์

NAGA เป็นเครื่องหมายการค้าของ NAGA Group AG ซึ่งเป็นบริษัท FinTech สัญชาติเยอรมันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

NAGA Group AG เป็นบริษัทโฮลดิ้งของบริษัทต่างๆ อาทิ NAGA GLOBAL LLC, NAGA MARKETS EUROPE LTD, NAGA Technology GmbH, NAGA Pay GmbH และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ NAGAX Europe OÜ

คำเตือนความเสี่ยง: อนุพันธ์เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อยจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงสูญเสียเงินเมื่อดำเนินการเทรดอนุพันธ์กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของอนุพันธ์หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

การเทรดกับ NAGA Trader โดยติดตามและ/หรือคัดลอกหรือทำซ้ำการเทรดของเทรดเดอร์รายอื่นมีระดับความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะติดตามและ/หรือคัดลอกหรือทำซ้ำเทรดเดอร์ที่มีผลการดำเนินงานอันดับต้นๆ ก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงที่คุณอาจติดตาม/คัดลอกการตัดสินใจเทรดของเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์/ไม่ใช่ระดับมืออาชีพ หรือเทรดเดอร์ที่มีวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจสูงสุด หรือสถานะทางการเงินอาจแตกต่างจากของคุณ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน คุณควรอาศัยการประเมินถึงบุคคลที่ทำการตัดสินใจเทรดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดด้วยตนเอง

ประเทศที่ถูกจำกัด: NAGA Group AG ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในบางประเทศ เช่น อัฟกานิสถาน, แอลเบเนีย, อเมริกันซามัว, ออสเตรเลีย, บาร์เบโดส, เบลเยียม, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, บูร์กินาฟาโซ, กัมพูชา, แคนาดา (รวมถึงควิเบก), หมู่เกาะเคย์แมน, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, ยิบรอลตาร์, กวม, เฮติ, อิหร่าน, อิรัก, ไอล์ออฟแมน, อิสราเอล, จาเมกา, จอร์แดน, สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย, มาลี, โมนาโก, โมร็อกโก, เมียนมา, นิการากัว, ฟิลิปปินส์, สหพันธรัฐรัสเซีย, ซานมารีโน, เซเนกัล, เซอร์เบีย, โซมาเลีย, ซูดานใต้, ศรีลังกา, สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย, ตรินิแดดและโตเบโก, ตูนิเซีย, ตุรกี, ยูกันดา, ยูเครน, สหราชอาณาจักร, หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา, หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา, สหรัฐอเมริกา, วานูอาตู, เยเมน, ซิมบับเว

Member of NAGA Group AG that is publicly listed in Frankfurt Stock Exchange.
close icon
ในการใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณยอมรับนโยบายคุกกี้ของเรา