การลงทุน
เทรดแบบคัดลอก
เครื่องมือและการศึกษา
บริษัท
TH
เข้าระบบ

ประสบผลสำเร็จมากขึ้นด้วย
NAGA VIP ระดับต่างๆ

IRON
BRONZE
SILVER
ยอดนิยม 🔥
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
เงินฝากขั้นต่ำ
$250.00
$2,500.00
$5,000.00
$25,000.00
$50,000.00
$100,000.00
สเปรด
สเปรดแบบ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
สเปรดแบบ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
สเปรดแบบ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
สเปรดแบบ Standard (เช่น EURUSD 1.2)
สเปรดแบบ Platinum (เช่น 0.9 สำหรับ EURUSD)
สเปรดแบบ VIP (เช่น 0.7 สำหรับ EURUSD)
โบนัสการคัดลอกของตราสารทั้งหมด
รับ $0.12 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.15 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.18 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.22 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.27 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.32 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
โบนัสการคัดลอกของบัญชีการเทรด NGC
รับ $0.22 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.26 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.32 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.42 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.55 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.65 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
โบนัสการคัดลอก FX คู่ต่างๆ
รับ $0.50 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.60 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.70 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $0.80 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $1.00 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
รับ $1.20 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
แดชบอร์ด PI
-
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
การลดค่าคอมมิชชัน
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,20%)
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,20%)
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,20%)
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,10%)
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,10%)
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,10%)
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
$5
$4
$3
$2
$1
$0
การเทรดหุ้นฟรี
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
สัญญาณ / บทวิจัย
5 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
5 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
10 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
15 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
20 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
20 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
การสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
การติวแบบตัวต่อตัว
-
-
2 ต่อเดือน
4 ต่อเดือน
8 ต่อเดือน
ไม่จำกัด
Ebooks
ใช่
ใช่
ใช่
Ebooks ระดับพรีเมียม
Ebooks ระดับพรีเมียม
Ebooks ระดับพรีเมียม
การแจ้งเตือนการเทรด
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
เข้าถึงการแข่งขันระดับพรีเมียม
-
-
-
ใช่
ใช่
ใช่
เพิ่มการรับรู้โปรไฟล์ของ NAGA
-
-
-
-
ใช่
ใช่
เงินฝากขั้นต่ำ
IRON
$250.00
BRONZE
$2,500.00
SILVER
$5,000.00
GOLD
$25,000.00
DIAMOND
$50,000.00
CRYSTAL
$100,000.00
สเปรด
IRON
สเปรดแบบ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
BRONZE
สเปรดแบบ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
SILVER
สเปรดแบบ Standard (เช่น EURUSD 1.7)
GOLD
สเปรดแบบ Standard (เช่น EURUSD 1.2)
DIAMOND
สเปรดแบบ Platinum (เช่น 0.9 สำหรับ EURUSD)
CRYSTAL
สเปรดแบบ VIP (เช่น 0.7 สำหรับ EURUSD)
โบนัสการคัดลอกของตราสารทั้งหมด
IRON
รับ $0.12 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
BRONZE
รับ $0.15 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
SILVER
รับ $0.18 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
GOLD
รับ $0.22 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
DIAMOND
รับ $0.27 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
CRYSTAL
รับ $0.32 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
โบนัสการคัดลอกของบัญชีการเทรด NGC
IRON
รับ $0.22 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
BRONZE
รับ $0.26 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
SILVER
รับ $0.32 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
GOLD
รับ $0.42 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
DIAMOND
รับ $0.55 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
CRYSTAL
รับ $0.65 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
โบนัสการคัดลอก FX คู่ต่างๆ
IRON
รับ $0.50 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
BRONZE
รับ $0.60 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
SILVER
รับ $0.70 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
GOLD
รับ $0.80 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
DIAMOND
รับ $1.00 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
CRYSTAL
รับ $1.20 ต่อการเทรดที่ถูกคัดลอก
แดชบอร์ด PI
IRON
-
BRONZE
ใช่
SILVER
ใช่
GOLD
ใช่
DIAMOND
ใช่
CRYSTAL
ใช่
การลดค่าคอมมิชชัน
IRON
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,20%)
BRONZE
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,20%)
SILVER
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,20%)
GOLD
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,10%)
DIAMOND
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,10%)
CRYSTAL
ค่าคอมมิชชันที่ลดลงสำหรับ CFD หุ้น (0,10%)
ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน
IRON
$5
BRONZE
$4
SILVER
$3
GOLD
$2
DIAMOND
$1
CRYSTAL
$0
การเทรดหุ้นฟรี
IRON
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
BRONZE
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
SILVER
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
GOLD
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
DIAMOND
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
CRYSTAL
การเทรดหุ้นจริง 0% (ลูกค้ายุโรป)
สัญญาณ / บทวิจัย
IRON
5 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
BRONZE
5 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
SILVER
10 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
GOLD
15 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
DIAMOND
20 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
CRYSTAL
20 สัญญาณการเทรดรายวันจาก NAGA
การสัมมนาผ่านเว็บ
IRON
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
BRONZE
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
SILVER
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
GOLD
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
DIAMOND
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
CRYSTAL
เข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บ
การติวแบบตัวต่อตัว
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
2 ต่อเดือน
GOLD
4 ต่อเดือน
DIAMOND
8 ต่อเดือน
CRYSTAL
ไม่จำกัด
Ebooks
IRON
ใช่
BRONZE
ใช่
SILVER
ใช่
GOLD
Ebooks ระดับพรีเมียม
DIAMOND
Ebooks ระดับพรีเมียม
CRYSTAL
Ebooks ระดับพรีเมียม
การแจ้งเตือนการเทรด
IRON
ใช่
BRONZE
ใช่
SILVER
ใช่
GOLD
ใช่
DIAMOND
ใช่
CRYSTAL
ใช่
เข้าถึงการแข่งขันระดับพรีเมียม
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
-
GOLD
ใช่
DIAMOND
ใช่
CRYSTAL
ใช่
เข้าร่วม NAGA และรับสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ทุกครั้งที่คุณไปถึงระดับผู้ใช้ VIP ระดับใหม่ ยิ่งคุณได้รับผลประโยชน์จากการเทรดมากเท่าใด โอกาสที่คุณจะกลายมาเป็น NAGA Influencer ก็ยิ่งสูงขึ้นและรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษได้มากยิ่งขึ้น
ตรวจสอบระดับของคุณ

เรียนรู้ระบบการดำเนินการของระดับ VIP User ที่ NAGA

1
สร้างบัญชี NAGA ของคุณ
2
ปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐาน เพื่อให้บรรลุระดับผู้ใช้ Iron VIP
3
ก้าวไปสู่ระดับ Crystal VIP เพื่อรับประสบการณ์การเทรดที่ดีที่สุด
4
ฝากเงินเพื่อไปถึงสถานะขั้นสูงของระดับผู้ใช้ VIP ของคุณ ตรวจสอบจำนวนเงินฝากที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละระดับ ที่นี่
เริ่มดำเนินการ

จะไปถึง ระดับ VIP Userที่สูงขึ้นได้อย่างไร

เราขออธิบายให้คุณทราบเกี่ยวกับระบบการดำเนินการของระดับผู้ใช้ VIP ของเราสำหรับเทรดเดอร์ของ NAGA ทุกราย
ในสูตรด้านล่าง เราพยายามอธิบายให้คุณทราบว่าคุณจะไปถึงระดับ Diamond Trader ได้อย่างไรโดยการฝากเงินเพียง 50% จากจำนวนที่กำหนดไว้และการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ
ฝากเงินมากกว่า 25,000
ถึงระดับ Gold แล้ว
กำไรจากการเทรดที่ NAGA มากกว่า $25,000
ถึงระดับ Diamond แล้ว
โปรดทราบ: ระดับผู้ใช้ VIP ของคุณขึ้นอยู่กับเงินฝากสุทธิและอาจถูกลดระดับลงเมื่อคุณดำเนินการถอนเงิน อย่างไรก็ตาม หากคุณขาดทุนในขณะทำการเทรด จะไม่ส่งผลเสียต่อระดับของคุณ
เริ่มดำเนินการ
ข้อกำหนดระดับ VIP ขั้นสูง
เงินฝากสุทธิขั้นต่ำ
Iron
$250
Bronze
$2,500
Silver
$5,000
Gold
$25,000
Diamond
$50,000
Crystal
$100,000
เริ่มดำเนินการ

สุดยอดแอปสำหรับการลงทุนของคุณ:

หุ้น Forex ดัชนีและ ETF เลือกไฟล์เรียนรู้เพิ่มเติม
การศึกษาฟรี เรามีผู้จัดการบัญชีส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนคุณฟรี ลงทะเบียน ฝากเงิน และเพลิดเพลินไปกับการสนับสนุนจากผู้จัดการบัญชีของคุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนรู้เพิ่มเติม
คัลอกการเทรด ติดตามและคัดลอกเทรดเดอร์ชั้นนำของเราที่เชี่ยวชาญกลยุทธ์การเทรด เลือกจากเทรดเดอร์หลายพันรายที่ NAGAเรียนรู้เพิ่มเติม
ลอง Autocopy
ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคตได้

เทรดกับโบรกเกอร์ ของจริง, ใช้งานง่าย และมั่นคง

เลือกไฟล์
เปิดบัญชีเทรด - ฟรี
การส่งคำสั่งซื้อขายแบบเรียลไทม์
โบรกเกอร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหภาพยุโรปและได้รับใบอนุญาต
เน้นลูกค้า
สินทรัพย์และตลาดที่ซื้อขายได้มากกว่า 950 รายการ
เงินของคุณปลอดภัยและไว้วางใจได้
ค่าธรรมเนียมต่ำและการกำหนดราคาที่โปร่งใส

เริ่มซื้อขายใน 4 ขั้นตอน

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนกับ NAGA ฟรีและรับบัญชีการเทรดแบบทดลองได้ทันที พร้อมเงินทดสอบ $10,000 เพื่อทดลองใช้แพลตฟอร์ม

ลงทะเบียน

ยืนยัน

เลือกไฟล์

ฝากเงิน

ดำเนินการฝากเงินด้วยวิธีการใดก็ได้จากรายการของเรา

เทรด

เปิดและปิดการเทรดด้วยตัวคุณเองหรือเพียงแค่คัดลอกเทรดเดอร์รายอื่นโดยอัตโนมัติ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายคุกกี้ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้เป็นของ NAGA Group AG และดำเนินการโดย NAGA Global LLC ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ในฐานะบริษัทจำกัด (1189 LLC 2021) และเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินการภายใน NAGA Group

เครื่องหมายการค้า NAGA ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของ NAGA Group ได้แก่

  • NAGA Global (SV) LLC มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ First Floor, First St. Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, VC0100, Saint Vincent & the Grenadines
  • NAGA Global (CY) Ltd โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Eurosure Tower, 3rdFloor, 2112 Nicosia, Cyprus
  • NAGA Markets Europe Ltd ได้รับอนุญาตและกำกับดูแลโดย Cyprus Securities and Exchange Commission (ใบอนุญาตเลขที่ 204/13) โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Cyprus
  • NAGA Technology GmbH โดยมีที่อยู่จดทะเบียนที่ Neustadter Neuer, Weg 22, 20459 Hamburg

ความรับผิดชอบในการซื้อขาย: คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินได้หรือไม่ ผลงานในอดีตของสมาชิกใน NAGA ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพในอนาคตของเขาที่สามารถวัดผลของเขาได้ เนื้อหาบนแพลตฟอร์มการซื้อขายวงสังคมของ NAGA สร้างขึ้นโดยสมาชิกในคอมมูนิตี้และไม่มีคำแนะนำหรือคำแนะนำโดยหรือในนามของ NAGA

การซื้อขายกับ NAGA Trader โดยติดตามและ / หรือคัดลอกหรือสร้างแบบการซื้อขายของนักเทรดรายอื่นมีความเสี่ยงสูงแม้ว่าจะติดตามและ / หรือคัดลอกหรือสร้างแบบตัวอย่างนักเทรดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงที่คุณอาจติดตาม / คัดลอกการตัดสินใจซื้อขายของนักเทรดที่ไม่มีประสบการณ์ / ไม่เป็นมืออาชีพหรือนักเทรดที่มีวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจสูงสุดหรือสถานะทางการเงินอาจแตกต่างจากของคุณ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนคุณควรพึ่งพาการประเมินของคุณเองเกี่ยวกับบุคคลที่ทำการตัดสินใจซื้อขายและเงื่อนไขของเอกสารทางกฎหมายทั้งหมด

ภูมิภาคที่ถูกจำกัด : NAGA Global Limited ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้พำนักอาศัยในบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อิสราเอล และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน