ลงทุนซื้อขายในตลาดได้ตามความต้องการ

ไม่ว่าจะเป็น CFD ไปจนถึงหุ้นฟอร์เร็กซ์หรือฮาร์ดแวร์สำหรับเกมมิ่ง ระบบ NAGA Trader ก็สามารถรองรับธุรกรรมและทุกประเภทสินค้าและบริการได้ทุกประเภท

เวลาทำการตลาดและค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

ฟอร์เร็กซ์
 • ฟอร์เร็กซ์
 • สกุลเงินดิจิทัล
 • ดัชนี
 • หุ้น CFDs
 • สินค้าอุปโภคบริโภค
 • สัญญาซื้อขายสินค้าอ้างอิง (Futures)
 • กองทุน ETFs
 • เกมมิ่ง
 • ดอกเบี้ยของ CFDs
ฟอร์เร็กซ์
สกุลเงินดิจิทัล
ดัชนี
หุ้น CFDs
สินค้าอุปโภคบริโภค
สัญญาซื้อขายสินค้าอ้างอิง (Futures)
กองทุน ETFs
เกมมิ่ง
ดอกเบี้ยของ CFDs
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
*** ฮาล์ฟเทิร์น Half-turn (ปิดหรือเปิดการเทรด)
****
มูลค่าที่กำหนด (€) บวกภาษี
0 - 2 500 0.25 €
2 500 - 5 000 0.50 €
5 000 - 10 000 1 €
10 000 - 50 000 5 €
50 000 - 100 000 10 €
100 000 - 500 000 50 €
500 000 - 1 000 000 100 €
> 1 000 000 200 €
ภาษีจะถูกเรียกเก็บเมื่อเปิดและปิดออเดอร์การเทรดทั้งหมดของหุ้นอิตาลีตามมูลค่าที่ระบุ
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
วันในการเก็บค่าธรรมเนียมของการถือออเดอร์ข้ามคืน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะความคล่องของตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
*** ฮาล์ฟเทิร์น Half-turn (ปิดหรือเปิดการเทรด)
ความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFD ของฮาร์ดแวร์เกมมิ่ง
ข้อควรระวังที่คุณควรทราบก่อนที่จะทำการซื้อขาย CFD ฮาร์ดแวร์เกมมิ่งมีดังต่อไปนี้:
1. การซื้อขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่นอกเหนือจากกรอบการกำกับดูแลของทวีปยุโรปและขอบเขตของกิจกรรมการทำธุรกรรมที่บริษัท ได้รับการควบคุมภายใต้การกำกับดูแลของตลาดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments Directive ('MiFID'))
2. ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่และอาจทำให้เทรดเดอร์มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด
3. มูลค่าของเกมมิ่งอาจมีความผันผวนมาก (เช่น มีราคาแตกต่างกันสูง) และอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเงินทุนเป็นจำนวนมากได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ
4. ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความซับซ้อน ความเสี่ยงสูง และมีความผันผวนมาก จึงอาจเหมาะกับนักบงทุนเพียงบางกลุ่มเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงควรพิจารณาและตัดสินใจซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางเท่านั้น รวมถึงความเข้าใจเข้าใจลักษณะเฉพาะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย
5. การซื้อขายในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ครอบคลุมการปกป้องสิทธิของคุณภายใต้กองทุนค่าตอบแทนนักลงทุน (ICF)
6. คุณไม่มีสิทธิ์ร้องเรียน / ฟ้องร้องกับข้อพิพาทใด ๆ แก่บริษัท ต่อผู้ตรวจการทางการเงินของสาธารณรัฐไซปรัสหากเกิดความผิดพลาดหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้ของคุณ
7. คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณได้รับแจ้งจากบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้ และคุณได้ทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ เมื่อทำการตัดสินใจลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายฮาร์ดแวร์เกมมิ่งภายใต้สัญญา CFD
* ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นหรือภาษีการถือข้ามคืน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

การฝากเงิน
 • การฝากเงิน
 • การถอนเงิน
 • บัตร NAGA และบัญชี IBAN
การฝากเงิน
การถอนเงิน
บัตร NAGA และบัญชี IBAN
* สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดทราบว่า ธนาคารตัวกลางและธนาคารต้นทางในการโอนเงินอาจคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนั้นจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีเทรดของคุณอาจต่ำกว่าจำนวนเงินที่โอนมา
* สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดทราบว่า ธนาคารตัวกลางและธนาคารต้นทางในการโอนเงินอาจคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดังนั้นจำนวนเงินที่ฝากเข้าบัญชีเทรดของคุณอาจต่ำกว่าจำนวนเงินที่โอนมา
* การทำธุรกรรมในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ EUR นั้นจำนวนเงินที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน
** การใช้งาน NAGA Card และ IBAN อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
*** ค่าธรรมเนียมบัญชี, การถอน และวงเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้
**** หารท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข [ควบคุมโดย Prepaid Financial Services Ltd (Wireaccount)]
เว็บไซต์นี้ใช้จะบันทึกการใช้งานคุกกี้ของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานสูงสุดขณะใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติม
ตกลง
เปิดบัญชีเทรดฟรี
เปิดบัญชี