Đạt được nhiều hơn với
cấp độ người dùng VIP của NAGA

IRON
BRONZE
SILVER
Phổ biến nhất 🔥
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Tiền nạp tối thiểu
$250,00
$2.500,00
$5.000,00
$25.000,00
$50.000,00
$100.000,00
Chênh lệch giá
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
Chênh lệch giá Silver (VD: 1,2 đối với EURUSD)
Chênh lệch giá Gold (VD: 0,9 đối với EURUSD)
Chênh lệch giá Diamond (VD: 0,7 đối với EURUSD)
Chênh lệch giá VIP (VD: 0,7 đối với EURUSD)
Tiền thưởng sao chép tất cả công cụ
Nhận $0,12 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,15 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,18 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,27 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
Tiền thưởng sao chép các CẶP FX
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Copy Premium Popular Assets
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Bảng điều khiển PI
-
Phí rút tiền
$5
$4
$3
$2
$1
$0
Tín hiệu / Nghiên cứu
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
10 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
15 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
20 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
Tín hiệu giao dịch hàng ngày không giới hạn từ NAGA
Hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Truy cập hội thảo trực tuyến
Access to exclusive VIP webinars
Truy cập hội thảo trực tuyến không giới hạn
Hướng dẫn một kèm một
-
-
-
1
2 lần mỗi tháng
4 lần mỗi tháng
Sách điện tử
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Cảnh báo giao dịch
Truy cập các cuộc thi cao cấp
-
-
-
Gia tăng mức độ nhận diện của hồ sơ NAGA
-
-
-
-
Tiền nạp tối thiểu
IRON
$250,00
BRONZE
$2.500,00
SILVER
$5.000,00
GOLD
$25.000,00
DIAMOND
$50.000,00
CRYSTAL
$100.000,00
Chênh lệch giá
IRON
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
BRONZE
Chênh lệch giá tiêu chuẩn (VD: EURUSD 1,7)
SILVER
Chênh lệch giá Silver (VD: 1,2 đối với EURUSD)
GOLD
Chênh lệch giá Gold (VD: 0,9 đối với EURUSD)
DIAMOND
Chênh lệch giá Diamond (VD: 0,7 đối với EURUSD)
CRYSTAL
Chênh lệch giá VIP (VD: 0,7 đối với EURUSD)
Tiền thưởng sao chép tất cả công cụ
IRON
Nhận $0,12 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,15 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,18 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,22 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $0,27 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $0,32 cho mỗi giao dịch được sao chép
Tiền thưởng sao chép các CẶP FX
IRON
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Copy Premium Popular Assets
IRON
Nhận $0,50 cho mỗi giao dịch được sao chép
BRONZE
Nhận $0,60 cho mỗi giao dịch được sao chép
SILVER
Nhận $0,70 cho mỗi giao dịch được sao chép
GOLD
Nhận $0,80 cho mỗi giao dịch được sao chép
DIAMOND
Nhận $1,00 cho mỗi giao dịch được sao chép
CRYSTAL
Nhận $1,20 cho mỗi giao dịch được sao chép
Bảng điều khiển PI
IRON
-
BRONZE
SILVER
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Phí rút tiền
IRON
$5
BRONZE
$4
SILVER
$3
GOLD
$2
DIAMOND
$1
CRYSTAL
$0
Tín hiệu / Nghiên cứu
IRON
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
BRONZE
5 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
SILVER
10 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
GOLD
15 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
DIAMOND
20 tín hiệu giao dịch NAGA mỗi ngày
CRYSTAL
Tín hiệu giao dịch hàng ngày không giới hạn từ NAGA
Hội thảo trực tuyến
IRON
Truy cập hội thảo trực tuyến
BRONZE
Truy cập hội thảo trực tuyến
SILVER
Truy cập hội thảo trực tuyến
GOLD
Truy cập hội thảo trực tuyến
DIAMOND
Access to exclusive VIP webinars
CRYSTAL
Truy cập hội thảo trực tuyến không giới hạn
Hướng dẫn một kèm một
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
-
GOLD
1
DIAMOND
2 lần mỗi tháng
CRYSTAL
4 lần mỗi tháng
Sách điện tử
IRON
BRONZE
SILVER
GOLD
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
DIAMOND
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
CRYSTAL
SÁCH ĐIỆN TỬ CAO CẤP
Cảnh báo giao dịch
IRON
BRONZE
SILVER
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
Truy cập các cuộc thi cao cấp
IRON
-
BRONZE
-
SILVER
-
GOLD
DIAMOND
CRYSTAL
* Popular assets include the most traded financial instruments such as Bitcoin, Ethereum, Gold, Silver, DAX, Nasdaq, Crude oil, Brent and Dow Jones.
Tham gia NAGA và tận hưởng trải nghiệm cấp độ người dùng VIP!
Xem cấp độ của bạn

Hệ thống cấp độ người dùng VIP hoạt động như thế nào tại NAGA?

1
Tạo tài khoản NAGA của bạn
2
Thực hiện các yêu cầu cơ bản để đạt cấp độ người dùng VIP Iron
3
Đạt tới cấp độ VIP Crystal để nhận được trải nghiệm giao dịch tốt nhất
4
Nạp tiền để đạt trạng thái nâng cao của cấp độ người dùng VIP. Xem yêu cầu số tiền nạp cho mỗi cấp độ tại đây.
Bắt đầu

Cách để đạt cấp độ người dùng VIP cao hơn như thế nào?

Chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách hệ thống cấp độ người dùng VIP hoạt động đối với mỗi nhà giao dịch NAGA.
Trong công thức dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn cách để đạt cấp độ nhà giao dịch Diamond bằng cách nạp chỉ 50% số tiền yêu cầu và trở thành nhà giao dịch thành công
+$25.000 đã được nạp
Đạt cấp độ Gold
+$25.000 lợi nhuận từ giao dịch tại NAGA
Đạt cấp độ Diamond
Xin lưu ý: cấp độ người dùng VIP của bạn tùy thuộc vào số tiền nạp ròng và có thể bị hạ xuống nếu bạn rút tiền. Tuy nhiên, nếu bạn thua lỗ khi giao dịch, điều này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến cấp độ của bạn.
Bắt đầu
Yêu cầu cấp độ VIP nâng cao
Tiền nạp ròng tối thiểu
Iron
$250
Bronze
$2.500
Silver
$5.000
Gold
$25.000
Diamond
$50.000
Crystal
$100.000
Bắt đầu

Siêu ứng dụng cho đầu tư:

Cổ phiếu thật, Forex, CFD đối với chỉ số, CFD đối với cổ phiếu & CFD đối với ETF. Tận hưởng giao dịch cổ phiếu với NAGA. Giao dịch Forex hoặc chỉ số với tính năng khớp lệnh theo thời gian thực. Đầu tư vào ETF... Tìm hiểu thêm
Đào tạo miễn phí. Chúng tôi chỉ định một quản lý tài khoản cá nhân để hỗ trợ bạn. Đăng ký, nạp tiền và bạn có thể tận hưởng dịch vụ hỗ trợ miễn phí từ quản lý tài khoản cá nhân. Tìm hiểu thêm
Sao chép giao dịch. Theo dõi và sao chép các nhà giao dịch hàng đầu của chúng tôi, những người đã thành thạo các chiến lược giao dịch của mình. Lựa chọn từ hàng nghìn nhà giao dịch tại NAGA. Tìm hiểu thêm
Trải nghiệm Sao chép tự động
Hiệu suất trong quá khứ không quyết định các kết quả trong tương lai.

Hãy đồng hành với một sàn giao dịch chân thực, đơn giản và đáng tin cậy

Luôn dẫn đầu thị trường với khả năng xử lý và khớp lệnh siêu tốc của chúng tôi. Bạn hãy tập trung vào những việc quan trọng khác còn chúng tôi sẽ đảm bảo các lệnh của bạn được thực hiện tức thì.
Tạo tài khoản miễn phí
Khớp lệnh theo thời gian thực
Khách hàng là trung tâm
Hơn 950 tài sản & thị trường giao dịch
Vốn đầu tư của bạn được giữ an toàn và bảo mật
Chi phí thấp và báo giá minh bạch

Bắt đầu giao dịch sau 4 bước

check icon

Đăng ký

Đăng ký NAGA miễn phí và nhận ngay tài khoản giao dịch demo với $10.000 vốn mô phỏng để sử dụng thử nền tảng.

Đăng ký
check icon

Xác minh

Trả lời bộ câu hỏi trắc nghiệm về kinh nghiệm giao dịch của bạn và gửi chúng tôi tài liệu chứng minh danh tính và nơi cư trú.

check icon

Nạp tiền

Nạp tiền thông qua bất kỳ phương thức thanh toán nào có trong danh sách của chúng tôi.

check icon

Giao dịch

Chủ động mở và đóng giao dịch hoặc đơn giản là sao chép tự động nhà giao dịch khác.

Need Help? Visit our Help Section

Bản quyền © 2024 – Mọi quyền được bảo lưu.

NAGA is a trademark of The NAGA Group AG, a German based FinTech company publicly listed on the Frankfurt Stock Exchange | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

The website is owned by The NAGA Group AG and operated by NAGA Capital Ltd which is authorised and regulated by the Financial Services Authority Seychelles (FSA) under licence No. SD026. The registered address of CT House, Office 9A, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles.
Tel: +2482574498

The group also includes NAGA Global (CY) Ltd, with registered address at Nikokreontos 2, NICE DREAM, 6th floor, Flat/Office 601, 1066, Nicosia, Cyprus. NAGA Global (CY) Ltd is wholly owned by The NAGA Group AG.

RISK WARNING: Derivatives are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how derivatives work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. This is not investment advice. Trading with NAGA Trader by following and/or copying or replicating the trades of other traders involves high levels of risks, even when following and/or copying or replicating the Lead Traders. Such risks include the risk that you may be following/copying the trading decisions of possibly inexperienced/unprofessional traders, or traders whose ultimate purpose or intention, or financial status may differ from yours. Before making an investment decision, you should rely on your own assessment of the person making the trading decisions and the terms of all the legal documentation.

Restricted countries: NAGA Capital Ltd does not provide services for the residents of certain countries, such as Afghanistan, Albania, American Samoa, Anguilla, Australia, Austria, Barbados, Belarus, Belgium, Bermuda, British Indian Ocean Territory, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Cayman Islands, Central African Republic, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Congo, The Democratic Republic of the, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Falkland Islands (Malvinas), Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Guam, Haiti, Heard Island and McDonald Islands, Hungary, Iceland, Iran, Islamic Republic of, Ireland, Isle of Man, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jersey, Korea, Democratic People's Republic of, Latvia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Mali, Malta, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Norfolk Island, Norway, Palestinian Territory, Occupied, Pitcairn, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha, San Marino, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Georgia and the South Sandwich Islands, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, United Kingdom and any other countries where the citizens have British proof of identity (i.e. British Virgin Island, Gibraltar, Isle of Man etc.), United States, U.S. Minor Islands, Vanuatu, Virgin Islands, British, Virgin Islands, U.S., Yemen, and Zimbabwe.