Đầu tư vào bất cứ điều gì bạn đam mê

Từ CFD trên Forex đến mặt hàng trò chơi, bạn có thể giao dịch những tài sản mạnh mẽ nhất trên hành tinh

Giờ Thị trường và Phí Giao dịch

Forex
 • Forex
 • Tiền điện tử
 • Chỉ số
 • CFD trên Cổ phiếu
 • Hàng hóa
 • Hợp đồng kỳ hạn
 • Quỹ ETF
 • Trò chơi
 • CFD Lãi suất
Forex
Tiền điện tử
Chỉ số
CFD trên Cổ phiếu
Hàng hóa
Hợp đồng kỳ hạn
Quỹ ETF
Trò chơi
CFD Lãi suất
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu Ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
*** Đảo ngược chiều hướng (mở cửa hoặc đóng cửa)
****
Giá trị Danh nghĩa (EUR) Thuế được áp dụng
0 - 2 500 0.25 €
2 500 - 5 000 0.50 €
5 000 - 10 000 1 €
10 000 - 50 000 5 €
50 000 - 100 000 10 €
100 000 - 500 000 50 €
500 000 - 1 000 000 100 €
> 1 000 000 200 €
Thuế sẽ được tính khi mở và đóng tất cả các vị thế đối với cổ phiếu của Italia dựa trên giá trị danh nghĩa.
* Yêu cầu Ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể trải nghiệm trong giờ thị trường mở. Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
*** Ngày chuyển hạn chỉ dành cho mục đích chỉ định và có thể thay đổi do thanh khoản thấp hoặc thay đổi không lường trước của các sàn giao dịch.
* Yêu cầu Ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở. Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
*** Đảo ngược chiều hướng (mở cửa hoặc đóng cửa).
Rủi ro & Chính sách Liên quan đến Giao dịch CFD trên mặt hàng Trò chơi
Trước khi giao dịch CFD trên các mặt hàng Trò chơi, bạn cần lưu ý những điều sau:
1. Việc giao dịch các sản phẩm này không được bảo hiểm theo bất kỳ khuôn khổ pháp lý nào của Châu Âu và nằm ngoài phạm vi hoạt động được quản lý của Công ty theo Chỉ thị về Thị trường các Công cụ tài chính (‘MiFID’).
2. Những sản phẩm như vậy rất phức tạp và có rủi ro cao, và do đó chúng có nguy cơ mất tất cả vốn đầu tư của bạn.
3. Giá trị của mặt hàng trò chơi có thể biến động lớn (nghĩa là chúng rất dễ biến động), và có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn.
4. Những sản phẩm này không phù hợp với mọi nhà đầu tư và vì lý do này bạn không nên giao dịch các sản phẩm đó, trừ khi bạn có kiến ​​thức và kinh nghiệm liên quan cần thiết và bạn hiểu đầy đủ các đặc điểm và rủi ro cụ thể liên quan đến chúng.
5. Việc giao dịch những sản phẩm này không cho phép bạn nhận được bất kỳ sự bảo vệ nào theo Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư (ICF).
6. Bạn không có quyền gửi bất kỳ khiếu nại/tranh chấp nào chống lại Công ty tới Thanh tra Tài chính của Cộng hoà Síp, trong trường hợp khiếu nại/tranh chấp liên quan đến giao dịch của bạn trong các sản phẩm này.
7. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng Công ty đã thông báo về các rủi ro cụ thể liên quan đến các công cụ này và bạn hiểu các rủi ro này và bạn sẽ xem xét các rủi ro này khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào liên quan đến giao dịch CFD trên mặt hàng Trò chơi.
* Sản phẩm này không bao gồm bất kỳ chi phí, phí hoa hồng hoặc phí qua đêm nào.

Các khoản phí khác

Nạp tiền
 • Nạp tiền
 • Rút tiền
 • Thẻ NAGA và Tài khoản IBAN
Nạp tiền
Rút tiền
Thẻ NAGA và Tài khoản IBAN
* Đối với các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, vui lòng lưu ý rằng phí bổ sung có thể được áp dụng từ các ngân hàng trung gian và người gửi, do đó số tiền nạp vào tài khoản giao dịch của bạn có thể thấp hơn số tiền được chuyển ban đầu.
* Đối với các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, vui lòng lưu ý rằng phí bổ sung có thể được áp dụng từ các ngân hàng trung gian và người gửi, do đó, số tiền đặt trên tài khoản ngân hàng cá nhân của bạn có thể thấp hơn số tiền được NAGA chuyển cho bạn
* Các giao dịch được thực hiện bằng các đồng tiền khác đồng EUR có thể chênh lệch tỷ giá hối đoái
** Các khoản phí bổ sung có thể được áp dụng Thẻ NAGA và ứng dụng IBAN
*** Phí, lệ phí và giới hạn có thể thay đổi hoặc được sửa đổi
**** Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra Điều khoản và Điều kiện [được điều chỉnh bởi Prepaid Financial Services Ltd (Wireaccount)]
Website này sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Bạn hiểu chứ!
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký