NAGA點差/條件

對於股票
點擊這裏
外匯貨幣對
點擊這裏
ETF(交易所交易基金)
點擊這裏
大宗商品
點擊這裏
950多種產品。
通過NAGA交易外匯、真實股票、
期貨、大宗商品、ETF和指數。開設NAGA賬戶並利用10,000美元測試資金試用該平臺。
開設賬戶 — 免費
⏳ 短短幾分鐘完成數字賬戶開設
主要貨幣對點差低
950多種金融產品
費用低,無隱性成本
實時價格圖表數據
實時執行
小數點位計價
NAGA向全部客戶提供低廉的市價點差,而不論他們的賬戶類型和交易規模。為了向全部客戶提供高效而具有吸引力的條件,我們一直在作出調整,使之適合全部市場的交易者。

是固定還是可變點差?

NAGA的操作與同業外匯市場相同,采用可變點差。因為固定點差通常高於可變點差,如果您開展固定點差交易,您將必須支付保險溢價。
很多時候,提供固定價差的外匯經紀商會在新聞公布前後實施交易限製——這會導致您的保險變得毫無價值。

小數點位計價

NAGA還提供小數點位計價,以便從各種流動性提供商獲得最佳價格。客戶甚至可以增加第5位數(小數)從最小的價格變動中獲益,而不是4位數的報價。
通過小數點位定價,你可以用更低的點差開展交易,盡可能享受最精準的報價。
需要幫忙?前往我們的幫助部分

Copyright © 2024 - 保留所有權利。

NAGA 是 NAGA Group AG 的商標,該公司是一家在法蘭克福證券交易所公開上市的德國金融科技公司 | WKN:A161NR | ISIN:DE000A161NR7。

該網站由 The NAGA Group AG 所有,由 NAGA Capital Ltd 運營,NAGA Capital Ltd 由塞舌爾金融服務管理局 (FSA) 授權並受其監管,許可證號為 SD026。註冊地址為 CT House, Office 9A, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles。
Tel: +2482574498

該集團還包括 NAGA Global (CY) Ltd,註冊地址為 Nikokreontos 2, NICE DREAM, 6th Floor, Flat/Office 601, 1066, Nicosia, Cyprus。 NAGA Global (CY) Ltd 由 NAGA Group AG 全資擁有。

風險警告:衍生工具是復雜的工具,由於杠桿作用而迅速損失資金的風險很高。 您應該考慮是否了解衍生品的工作原理以及是否有能力承擔損失資金的高風險。 這不是投資建議。 通過關註和/或復製或復製其他交易者的交易,即使在關註和/或復製或復製領先交易者時,與Naga Trader進行交易也涉及高風險。 這種風險包括您可能遵循/復製可能缺乏經驗/非專業交易者的交易決策的風險,或者最終目的或意圖或財務狀況的交易者可能與您的交易者不同。 在做出投資決定之前,您應該依靠自己對做出交易決策的人的評估以及所有法律文件的條款。

受限國家/地區:NAGA Capital Ltd 不為某些國家的居民提供服務,例如阿富汗、阿爾巴尼亞、美屬薩摩亞、安圭拉、澳大利亞、奧地利、巴巴多斯、白俄羅斯、比利時、百慕大、英屬印度洋領地、保加利亞、布基納法索、加拿大、開曼群島、中非共和國、聖誕島、科科斯(基林)群島、剛果、民主共和國、克羅地亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、愛沙尼亞、福克蘭群島(馬爾維納斯)、芬蘭、法國、德國、直布羅陀、希臘、關島、海地、赫德島和麥克唐納群島、匈牙利、冰島、伊朗伊斯蘭共和國、愛爾蘭、馬恩島、以色列、意大利、牙買加、日本、澤西島、韓國、民主人民共和國、拉脫維亞、阿拉伯利比亞民眾國、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬裏、馬耳他、蒙特塞拉特、莫桑比克、緬甸、荷蘭、新西蘭、諾福克島、挪威、巴勒斯坦領土、被占領、皮特凱恩、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯聯邦、聖赫勒拿、阿森松島和特裏斯坦達庫尼亞、聖馬力諾、塞內加爾、塞爾維亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞、索馬裏、南部格魯吉亞和南桑威奇群島、南蘇丹、西班牙、斯裏蘭卡、瑞典、瑞士、阿拉伯敘利亞共和國、特立尼達和多巴哥、突尼斯、特克斯和凱科斯群島、烏幹達、烏克蘭、英國以及公民擁有英國證明的任何其他國家身份(即英屬維爾京群島、直布羅陀、馬恩島等)、美國、美屬小群島、瓦努阿圖、維爾京群島、英國、維爾京群島、美國、也門和津巴布韋。