Zainwestuj w wszystko, w czym jesteś pasjonatem

Od kontraktów CFD na rynku Forex po gry - możesz handlować najpotężniejszymi aktywami na świecie

Godziny rynkowe i opłaty handlowe

Forex
 • Forex
 • Kryptowaluty
 • Indeksy
 • Akcje CFD
 • Surowce
 • Futures
 • ETFs
 • Gry
 • Odsetki od kontraktów CFD
Forex
Kryptowaluty
Indeksy
Akcje CFD
Surowce
Futures
ETFs
Gry
Odsetki od kontraktów CFD
* Wymagany depozyt zabezpieczający może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
  ** Spready mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Obowiązują tylko spready wewnątrz środowiska handlowego. Spready mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
* Wymagany depozyt zabezpieczający może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
* Wymagany depozyt zabezpieczający może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
** Spready mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Obowiązują tylko spready wewnątrz środowiska handlowego. Spready mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
* Wymagany depozyt zabezpieczający może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
** Spready mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Obowiązują tylko spready wewnątrz środowiska handlowego. Spready mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
*** Pół obrotu (otwarcie lub zamknięcie)
****
Wartość nominalna (€) Podatek
0 - 2 500 0.25 €
2 500 - 5 000 0.50 €
5 000 - 10 000 1 €
10 000 - 50 000 5 €
50 000 - 100 000 10 €
100 000 - 500 000 50 €
500 000 - 1 000 000 100 €
> 1 000 000 200 €
Podatek zostanie naliczony przy otwieraniu i zamykaniu wszystkich pozycji włoskich akcji na podstawie wartości nominalnej.
* Wymagany depozyt zabezpieczający może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
** Spready mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Obowiązują tylko spready wewnątrz środowiska handlowego. Spready mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
* Wymagany depozyt zabezpieczający może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
** Spready mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Obowiązują tylko spready wewnątrz środowiska handlowego. Spready mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
*** Daty rolloverów służą wyłącznie celom orientacyjnym i mogą ulec zmianie z powodu niskiej płynności lub nieprzewidzianych zmian przez giełdy
  * Wymagany depozyt zabezpieczający może ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
** Spready mogą wystąpić w godzinach otwartego rynku. Obowiązują tylko spready wewnątrz środowiska handlowego. Spready mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych.
*** Pół obrotu (otwarcie lub zamknięcie).
Ryzyka i polityka związana z handlem kontraktami CFD w grach
Przed handlowaniem kontraktami CFD na przedmiotach do gier należy pamiętać o następujących kwestiach:
1. Handel tymi produktami nie jest objęty żadnymi europejskimi ramami regulacyjnymi i wykracza poza zakres regulowanych przez Spółkę działań regulowanych dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID”).
2. Takie produkty są złożone i wiążą się z wysokim ryzykiem, a zatem wiążą się z wysokim ryzykiem utraty całego zainwestowanego kapitału.
3. Wartości przedmiotów do gier mogą ulegać dużym wahaniom (tj. Są bardzo zmienne) i mogą powodować znaczne straty w krótkim okresie czasu.
4. Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów i z tego powodu nie powinieneś handlować takimi produktami, chyba że posiadasz niezbędną odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz w pełni rozumiesz specyficzne cechy i ryzyka z nimi związane
 5. Handel tymi produktami nie zapewnia żadnej ochrony w ramach funduszu kompensacyjnego dla inwestorów (ICF)
6. Nie jesteś uprawniony do składania jakichkolwiek skarg przeciwko Spółce do Rzecznika Finansowego Republiki Cypryjskiej, w przypadku gdy takie skargi / spory dotyczą twojego handlu tymi produktami.
7. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że zostałeś poinformowany przez Spółkę o szczególnych ryzykach związanych z tymi instrumentami oraz że rozumiesz te ryzyka i że będziesz brać pod uwagę te ryzyka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących obrotu kontraktami CFD na przedmiotach do gier
* Ten produkt nie obejmuje żadnych kosztów, prowizji ani nocnych transakcji.

Inne koszta

Depozyty
 • Depozyty
 • Wypłaty
 • NAGA Card and IBAN Account
Depozyty
Wypłaty
NAGA Card and IBAN Account
* W przypadku przelewów bankowych należy pamiętać, że od banków pośredniczących i nadawców mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, dlatego kwota wpłacona na rachunek handlowy może być niższa niż początkowa kwota przelewu.
* W przypadku przelewów bankowych należy pamiętać, że od banków pośredniczących i nadawców mogą obowiązywać dodatkowe opłaty, dlatego kwota zaksięgowana na osobistym koncie bankowym może być niższa niż kwota przekazana przez NAGA
* Transakcje dokonywane w walutach innych niż EUR podlegają kursowi wymiany walut
** Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za karte NAGA i konto IBAN
*** Koszty, opłaty i limity mogą ulec zmianie lub pozostać niezmienione
**** W celu uzyskania dalszych informacji sprawdź Regulamin [ustalony przez Prepaid Financial Services Ltd (Wireaccount)]
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę naszej stronie. Ucz się więcej
Rozumiem!
Utwórz darmowe konto
Zarejestruj sie