Sách điện tử NAGA miễn phí giới thiệu về cuộc cách mạng chuỗi khối!

Những người sáng lập NAGA Group đã biến niềm đam mê của họ thành doanh nghiệp quốc tế lớn và hiện đang chia sẻ tất cả những nhận định sâu sắc và kết quả của họ với bạn trong cuốn sách đồng tác giả của họ: “Từ Đam mê đến Sự giàu có — Đường tắt của những Nhà Leo núi”
Tìm hiểu chính xác cách bạn có thể bắt đầu biến đam mê thành sự giàu có trong Thế giới NAGA với sách điện tử miễn phí của chúng tôi!
Tác giả:
Yasin Sebastian Qureshi (người trẻ nhất từng được cấp phép điều hành ngân hàng tại Châu Âu)
Benjamin Bilski (Forbes “30 dưới 30”)

Hưởng lợi từ kiến thức

Chúng tôi cung cấp lời giải thích cụ thể về các công cụ biến niềm đam mê thành sự giàu có — cho tất cả mọi người (không phải là “Sách trắng” mang tính lý thuyết).
Chơi, giao tiếp, phát triển, tận hưởng. Niềm đam mê của bạn thực sự có thể thúc đẩy sự giàu có của bạn, và sự giàu có của bạn có thể thúc đẩy niềm đam mê của bạn. Cuốn sách nhỏ đáng kể của chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách thức!

Phim tài liệu:
Thiết lập lại — Cuộc cách mạng Chuỗi khối

Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã làm rung chuyển thế giới. Nhờ công nghệ chuỗi khối, hệ thống không may này đã chứng kiến ​​sự thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ kể từ khi được tạo ra. Trong bộ phim này, các chuyên gia phác họa tương lai của hệ thống tài chính dựa trên công nghệ chuỗi khối.
Chúng tôi cũng muốn đề nghị bạn xem bộ phim miễn phí về chuỗi khối và cách mà nó đang cách mạng hóa thế giới.
Website này sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Bạn hiểu chứ!
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký