Cybo robot

Tự động hóa giao dịch của bạn với CYBO

Thiết lập CYBO, trợ lý giao dịch AI được trang bị với nhiều thông số để quản lý các khoản đầu tư của bạn.

Thiết lập CYBO

CYBO hoạt động như thế nào?

Công cụ Giao dịch Thông minh được trang bị khả năng quản lý rủi ro tích cực và được trang bị hàng loạt thông số và thuật toán giao dịch để nắm bắt các cơ hội giao dịch tốt nhất và giảm tỷ lệ lỗi.

  • Loại bỏ yếu tố giao dịch cảm tính & con người
  • Tạo chiến lược đầu tư cá nhân của bạn
  • Xác định vị trí và giao dịch các cơ hội tốt nhất cho bạn
Thử CYBO ở chế độ khách

Bắt đầu Giao dịch với CYBO

Thiết lập CYBO của bạn bằng cách trả lời một vài câu hỏi đơn giản về ưu tiên, thói quen giao dịch, các thị trường yêu thích và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Ngay lập tức, trợ lý giao dịch của bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch dựa trên thói quen giao dịch và thị trường yêu thích của bạn, không có cảm xúc.

  Cần giúp đỡ? Truy cập Phần trợ giúp của chúng tôi
Website này sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Bạn hiểu chứ!
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký