Quản lý & Cấp phép

NAGA Markets được quản lý và cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) & tất cả tiền của khách hàng được tách biệt với tiền của chính chúng tôi và được giữ bởi các ngân hàng quốc tế lớn.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC)
NAGA Markets được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (giấy phép số 204/13), cơ quan giám sát và quản lý cho các công ty dịch vụ đầu tư tại Cộng hòa Síp. CySEC là thành viên của Cơ quan quản lý Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA). NAGA Markets có giấy phép CySEC xuyên biên giới, cho phép cung cấp dịch vụ đầu tư và dịch vụ phụ trợ.

Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các quy định của EU và địa phương như Chỉ thị của EU về Thị trường các Công cụ Tài chính II ('MiFID II) , Quy định về Thị trường các Công cụ Tài chính ('MiFIR') và Luật về các Dịch vụ và Hoạt động Đầu tư và Luật Thị trường Được điều chỉnh năm 2017 của Cộng hòa Síp (Luật 87(I)/2017).
MiFID
MiFID II đã cập nhật và bổ sung cho Chỉ thị về Thị trường các Công cụ Tài chính ('MiFID') số 2004/39/EC, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/01/2018 với mục đích điều chỉnh thị trường của các công cụ tài chính và cung cấp dịch vụ đầu tư và các hoạt động trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA). Chỉ thị đã được thông qua tại Cộng hòa Síp qua Luật về các Dịch vụ và Hoạt động Đầu tư và Luật Thị trường Được điều chỉnh năm 2017 của Cộng hòa Síp (Luật 87(I)/2017).

Mục tiêu chính của MiFID II của Liên minh Châu Âu là: cải thiện mức độ hiệu quả, tăng tính minh bạch tài chính, thúc đẩy cạnh tranh và bảo vệ hiệu quả người tiêu dùng. Ngoài ra, MiFID II cũng cho phép các công ty đầu tư cung cấp đầu tư và dịch vụ phụ trợ trên lãnh thổ của nước thành viên và/hoặc nước thứ ba khác, miễn là các dịch vụ như vậy nằm trong phạm vi cho phép của công ty đầu tư.
Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư
NAGA Markets là thành viên của Quỹ Bồi thường cho Nhà đầu tư, mục tiêu là bảo đảm mọi khiếu nại của khách hàng được bảo hiểm đối với các thành viên của Quỹ và bồi thường cho khách hàng được bảo hiểm đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ sự cố của thành viên của Quỹ trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình mà nghĩa vụ đó phát sinh từ luật pháp, thỏa thuận khách hàng hoặc từ hành vi sai trái của thành viên Quỹ.
Khước từ Trách nhiệm Rủi ro
Website được sở hữu và điều hành bởi NAGA Markets Ltd. Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Ngoại hối (`Forex`) và Hợp đồng Chênh lệch (`CFD`), bao gồm CFD trên Tiền điện tử mang tính đầu cơ cao, tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho mọi nhà đầu tư. Bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ số vốn đầu tư của mình và, do đó, bạn không nên đầu cơ với số vốn mà bạn không đủ khả năng để mất.

Bạn nên lưu ý về mọi rủi ro liên quan đến giao dịch ký quỹ, và bạn được khuyến khích đọc toàn văn Tuyên bố Thông báo Rủi ro. NAGA Markets Ltd là công ty dịch vụ tài chính được quản lý, được ủy quyền thực hiện các hoạt động của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (`CySEC`) theo Giấy phép CIF Số 204/13. Khu vực pháp lý bị hạn chế: Chúng tôi không lập tài khoản cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định như Mỹ, Nhật Bản, Canađa, Bỉ, Cuba, Iran, Iraq, Syria và Bắc Triều Tiên.
  Cần giúp đỡ? Truy cập Phần trợ giúp của chúng tôi
Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký