NAGA Protector

Đảm bảo lợi nhuận và hạn chế thua lỗ khi giao dịch với NAGA. Thiết lập các giới hạn Chốt lời và Cắt lỗ miễn phí.

Đăng ký ngay
Đảm bảo lợi nhuận
Đừng bỏ lỡ mức giá hời nhất! Hãy thiết lập mức Chốt lời và giao dịch của bạn sẽ tự động đóng để đảm bảo lợi nhuận của bạn ở mức tối ưu.
Đảm bảo Cắt lỗ
Giảm tác động xấu của thị trường bằng cách thêm Dừng lỗ (stoploss) vào đơn đặt hàng của bạn. Bạn sẽ không phải chịu thêm tổn thất nếu giá biến động chống lại bạn.
Chọn chiến lược
Bộ công cụ NAGA Protector luôn sẵn sàng khi bạn cần! Hãy quản lý rủi ro và chọn chiến lược để triển khai.
Đăng ký ngay
Tập trung mở các giao dịch mới thay vì phải đóng các giao dịch hiện có
Không có NAGA Protector
Nếu không có NAGA Protector, bạn có thể phải mất nhiều thời gian để kiểm tra tất cả các vị trí mở của mình, cố gắng không bỏ lỡ giá “hời” và né tránh tổn thất lớn.
Kiếm tiền
Giám sát
và đóng giao dịch
Có NAGA Protector
Khi bật NAGA Protector, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để theo kịp thị trường khi biết rằng mức cắt lỗ và chốt lời đã được thiết lập.
Kiếm tiền
Trò chuyện
với nhà đầu tư
Đọc
tin tức
Tìm cơ hội
mới
Chọn tài sản
Truy cập mục Thị trường và chọn một trong những công cụ giao dịch khác nhau của chúng tôi mà bạn thích.
Đặt giới hạn
Bật NAGA Protector và đặt các giới hạn Chốt lời (xanh lá) và Cắt lỗ (đỏ) cho lệnh của bạn.
Mở giao dịch
Mở giao dịch và NAGA Protector sẽ tự động đóng giao dịch của bạn khi đáp ứng các điều kiện đã đặt ra.
Đăng ký ngay
Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký