Chênh lệch / Điều kiện NAGA
Đối với
Cổ phiếu CFD
Bấm Vào Đây
Cho Ngoại hối
cặp
Bấm Vào Đây
Cho
Tiền kĩ thuật số
Bấm Vào Đây
Cho chỉ số
Bấm Vào Đây
Cho ETFs
Bấm Vào Đây
Cho Tuong Lai (Futures)
Bấm Vào Đây
Cho
Hàng hóa
Bấm Vào Đây
Chênh lệch (spread ) thấp trên cặp chính
950+ instruments
Phí thấp,được thể hiện
Giá Khớp thực với số liệu
Tốc độ Thị trường
Giá pip thập phân

Tất cả người dùng NAGA thuộc bất kỳ loại tài khoản và quy mô giao dịch nào đều được hưởng mức chênh lệch thị trường thấp. Chúng tôi liên tục điều chỉnh mức chênh lệch của mình để luôn cung cấp cho tất cả khách hàng những điều kiện hấp dẫn nhất trên tất cả các thị trường.

Chênh lệch cố định hay thay đổi?

Mức chênh lệch được cung cấp trên nền tảng NAGA rất khác nhau, giống hệt như mức chênh lệch bạn nhận được trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng. Các chênh lệch biến đổi thường thấp hơn các mức cố định và vì lý do này, không có phí bảo hiểm.

Ngoài ra, trong một số sự kiện và tin tức nhất định, các nhà môi giới ngoại hối áp đặt các hạn chế giao dịch đối với chênh lệch giá cố định của họ. Khách hàng của NAGA, không bao giờ bị hạn chế giao dịch như vậy.

Giá Pip Thập Phân

Chúng tôi cung cấp giá pip phân đoạn cho tất cả các khách hàng của chúng tôi để có thể nhận được giá tốt nhất có sẵn từ các nhà cung cấp thanh khoản khác nhau của chúng tôi. Bằng cách này, tất cả các khách hàng của chúng tôi có thể được hưởng lợi từ một phần thập phân thứ 5, cho giá thay vì tiêu chuẩn hơn chỉ là một số thập phân 4. Điều này có nghĩa là các pips của chúng tôi được làm tròn lên hoặc xuống đến vị trí thập phân thứ 5 dẫn đến giá tốt hơn cho các nhà giao dịch của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký