Chính sách bảo mật

1. Giới thiệu

1.1.
NAGA GLOBAL LLC (sau đây được gọi là “Công ty,“ chúng tôi ”,“ của chúng tôi"), được thành lập theo luật của Saint Vincent và Grenadines với Đăng ký 1189 LLC 2021. Công ty được cấp quyền Công ty kinh doanh quốc tế theo Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn Chương 151 của Saint Vincent và Grenadines 2009 (sau đây gọi là “Luật”).
1.2.
Công ty tuân theo các quy định của Luật, được nêu trong Chính sách bảo mật (sau đây gọi là “Chính sách”) về cách Công ty thu thập, lưu giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng.
1.3.
Chính sách này áp dụng cho các khách hàng hiện tại và tiềm năng cũng như khách ghé thăm (các) trang web của Công ty.
1.4.
Công ty cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư đối với dữ liệu cá nhân của khách hàng mà Công ty có được trong quá trình mở tài khoản, bao gồm thông tin thu được khi khách hàng truy cập vào (các) trang web của Công ty.
1.5.
Chính sách này cùng với các điều khoản và điều kiện có trên trang web của chúng tôi, tại đây, và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập trong đó là cơ sở để Công ty xử lý mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, về bạn hoặc khi bạn liên lạc với chúng tôi qua email, điện thoại hoặc đường bưu điện.
1.6.
Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu đối với dữ liệu cá nhân của bạn và do đó chúng tôi chịu trách nhiệm quyết định cách chúng tôi lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân về bạn và chúng tôi phải thông báo cho bạn về thông tin trong Chính sách này. Vui lòng đọc kỹ Chính sách này để hiểu các công việc của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi xử lý dữ liệu đó.

2. Những thông tin gì về bạn mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng

2.1.
Công ty sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng theo các thông lệ về bảo vệ dữ liệu trên toàn thế giới. Công ty sẽ chỉ sử dụng, lưu trữ, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng theo Luật, Chính sách này và Điều khoản kinh doanh của Công ty.
2.2.
Đầu tiên, khách hàng phải hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến có tại (các) trang web của Công ty, đồng ý và gửi mẫu đơn này và cung cấp cho Công ty tất cả các tài liệu cần thiết để mở tài khoản với Công ty. Thông qua việc hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến, khách hàng sẽ được Công ty yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để chúng tôi đánh giá đơn đăng ký và tuân thủ các luật và quy định hiện hành về việc cung cấp dịch vụ tài chính. Khi bạn đăng ký tạo tài khoản, Công ty cần thu thập một số hoặc tất cả các thông tin chi tiết sau về bạn:
 1. Tên.
 2. Địa chỉ cư trú.
 3. Ngày sinh.
 4. Hóa đơn tiện ích.
 5. Địa chỉ email.
 6. Số điện thoại.
 7. Số tài liệu danh tính như hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc căn cước.
 8. Ảnh của bạn.
 9. Thông tin thẻ thanh toán (bao gồm thẻ tín dụng / ghi nợ và thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc thông tin tài chính cần thiết khác.
 10. Thông tin tài liệu của công ty trong trường hợp là một thực thể.
2.3.
Thông tin này sẽ được Công ty sử dụng để liên hệ với khách hàng nhằm cung cấp thông tin về các dịch vụ do Công ty cung cấp.
2.4.
Đôi khi, Công ty cũng có thể yêu cầu thêm thông tin để cải thiện dịch vụ của mình đối với Khách hàng.
2.5.
Khách hàng phải thông báo cho Công ty ngay lập tức nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin danh tính cá nhân của mình và/hoặc bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến Công ty trong việc cung cấp Dịch vụ tài chính cho khách hàng bằng cách gửi email tới service@naga.com.
2.6.
Bạn sẽ không thể đăng ký tạo tài khoản hoặc đặt mua các sản phẩm hoặc dịch vụ từ Công ty nếu không cung cấp thông tin này.
2.7.
Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vì mục đích bảo mật dữ liệu, Công ty sẽ cần thu thập dữ liệu cá nhân về bạn để xác minh danh tính trước khi chúng tôi tiết lộ cho bạn bất kỳ thông tin nào. Công ty sẽ không thể giải quyết thắc mắc của bạn trừ khi bạn cung cấp thông tin được yêu cầu. Công ty cũng có thể thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên lạc với chúng tôi, những dữ liệu này sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích giải quyết yêu cầu của bạn.

3. Sử dụng thông tin - mục đích và cơ sở pháp lý

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của bạn:
Trường hợp chúng tôi cần tham gia và/hoặc thực hiện Thỏa thuận với bạn. Ví dụ: để tạo tài khoản và cung cấp dịch vụ thanh toán cho bạn.
Trong những trường hợp hợp lý như một phần của hoạt động kinh doanh của chúng tôi và điều này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích, quyền hoặc tự do của bạn. Ví dụ: để cải thiện cách chúng tôi quản lý và xử lý các khoản thanh toán của bạn.
Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Ví dụ: để chuyển thông tin về những người có liên quan đến gian lận và tiến hành kiểm tra chống rửa tiền.
3.1.
Công ty có thể cần thông tin cá nhân của Khách hàng:
 1. Để xác minh danh tính của khách hàng.
 2. Để xử lý giao dịch của khách hàng.
 3. Để quản lý tài khoản mà khách hàng mở với Công ty.
 4. Để gửi cho khách hàng thông tin về các dịch vụ giao dịch.
 5. Để thông báo cho khách hàng về các sản phẩm mới của Công ty, dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với Công ty.
 6. Và để chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp của chúng tôi và các bên thứ ba khác như các tổ chức ngân hàng, bên hỗ trợ thanh toán và nhà quản lý thẻ chỉ khi được yêu cầu đối với các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng.
3.2.
Theo luật và quy định hiện hành, Công ty được yêu cầu lưu giữ hồ sơ chứa dữ liệu cá nhân của khách hàng, thông tin giao dịch, tài liệu mở tài khoản, thông tin liên lạc và bất kỳ thứ gì khác liên quan đến khách hàng.
Bảng dưới đây cung cấp thêm thông tin về những mục đích mà chúng tôi sử dụng dữ liệu về bạn, với các phương pháp thu thập tương ứng và cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào để sử dụng.
Mục đích
Cơ sở pháp lý của việc xử lý
Tạo và quản lý tài khoản của bạn
 • để áp dụng và tạo tài khoản của bạn;
 • để quản lý và kiểm soát tài khoản của bạn;
 • để lưu giữ thông tin hồ sơ tài khoản của bạn.
Để đảm bảo các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn trong việc cung cấp tài khoản và dịch vụ.
Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc vận hành và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định được áp dụng cho chúng tôi.
Tiến hành kiểm tra danh tính và gian lận
 • để tiến hành các kiểm tra bắt buộc đối với danh tính của bạn và giúp bạn sử dụng tài khoản và các dịch vụ được Công ty cung cấp.
Để đảm bảo các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn trong việc cung cấp tài khoản và dịch vụ.
Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc vận hành và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định được áp dụng cho chúng tôi.
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng tài khoản của bạn
 • để quản lý các giao dịch tài chính của bạn (VD: giao dịch, đầu tư, thanh toán, hoàn tiền, v.v.);
 • để cung cấp thông tin giao dịch của bạn;
 • để lưu giữ hồ sơ hoạt động giao dịch của bạn.
Để đảm bảo các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn trong việc cung cấp tài khoản và dịch vụ.
Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc vận hành và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định được áp dụng cho chúng tôi.
Giám sát việc sử dụng tài khoản của bạn để phát hiện hành vi gian lận
 • để phát hiện và ngăn chặn tội phạm tài chính;
 • để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quản lý của chúng tôi;
 • để quản lý rủi ro cho chúng tôi, bạn và những người dùng khác.
Để đảm bảo các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn trong việc cung cấp tài khoản và dịch vụ.
Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc vận hành và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định được áp dụng cho chúng tôi.
Liên lạc với bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ khách hàng
 • để điều tra khiếu nại hoặc câu hỏi của bạn;
 • để thông báo cho bạn những thông tin quan trọng hoặc thay đổi đối với điều khoản và điều kiện.
Để đảm bảo các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn trong việc cung cấp tài khoản và dịch vụ.
Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc vận hành và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định được áp dụng cho chúng tôi.
Chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba (như các tổ chức ngân hàng và nhà hỗ trợ thanh toán) nếu được yêu cầu
 • xem phần Tiết lộ thông tin của bạn để biết thêm thông tin.
Để đảm bảo các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi đối với bạn trong việc cung cấp tài khoản và dịch vụ.
Lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc vận hành và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi nhằm tuân thủ các quy định được áp dụng cho chúng tôi.
Thay đổi mục đích
Công ty sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích mà Công ty đã thu thập chúng.
3.3.
Tiết lộ thông tin
Theo Thỏa thuận, Công ty có quyền tiết lộ thông tin của khách hàng (bao gồm các hồ sơ và tài liệu có tính chất bảo mật, thông tin thẻ) trong một số trường hợp nhất định. Theo Thỏa thuận, thông tin của khách hàng có thể được tiết lộ:
 1. Khi pháp luật yêu cầu hoặc lệnh của tòa án có thẩm quyền.
 2. Cho các cơ quan liên quan điều tra hoặc phòng chống gian lận, rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.
 3. Cho Nhà môi giới để thực hiện các chỉ dẫn hoặc lệnh của khách hàng và cho các mục đích phụ trợ cho việc cung cấp dịch vụ của Công ty đến Khách hàng.
 4. Cho các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người tạo, duy trì hoặc xử lý cơ sở dữ liệu (điện tử hoặc không), cung cấp dịch vụ lưu trữ hồ sơ, dịch vụ gửi email, dịch vụ nhắn tin hoặc các dịch vụ tương tự nhằm hỗ trợ Công ty thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng thông tin của khách hàng hoặc liên hệ với khách hàng hoặc cải thiện việc cung cấp dịch vụ của Công ty hoặc các hoạt động theo Thỏa thuận.
 5. Cho một Kho lưu trữ thương mại hoặc tương tự.
 6. Khi Công ty cần để bào chữa hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của mình trước bất kỳ tòa án hoặc hội đồng xét xử hoặc trọng tài hoặc thanh tra viên hoặc cơ quan chính phủ, tùy từng trường hợp.
 7. Theo yêu cầu của khách hàng hoặc với sự đồng ý của khách hàng.
 8. Cho các công ty của Tập đoàn và nhân viên của Công ty để họ thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện Thỏa thuận hoặc để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả của nền tảng của Công ty, tính năng lệnh tự động và dữ liệu giao dịch.

4. Biện pháp bảo vệ

4.1.
Thông tin của khách hàng được lưu trữ trên các máy chủ được bảo mật. Công ty giới hạn quyền truy cập thông tin của khách hàng chỉ dành cho nhân viên hoặc đối tác cần biết thông tin để có thể thực hiện Thỏa thuận.
4.2.
Trong khi Công ty sẽ dùng mọi nỗ lực có thể để bảo vệ thông tin của khách hàng, khách hàng chấp nhận rằng việc sử dụng internet không hoàn toàn an toàn và vì lý do này, Công ty không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của mọi dữ liệu cá nhân được chuyển từ khách hàng hoặc đến khách hàng thông qua internet.
4.3.
Hệ thống theo dõi của trang web cũng có thể thu thập dữ liệu về các trang mà khách hàng đã truy cập, cách khách hàng khám phá trang web của Công ty, tần suất truy cập và bất kỳ hành động nào khác liên quan đến trang web đó. Thông tin mà Công ty thu được sử dụng để cải thiện nội dung của (các) trang web của mình và có thể được Công ty sử dụng để liên hệ với khách hàng bằng các phương thức phù hợp để cung cấp bất kỳ thông tin nào mà Công ty cho rằng có thể hữu ích đối với khách hàng.

5. Quyền của bạn

key 'privacyPolicy.rights.dataProtection (vi)' returned an object instead of string.
 • yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn (thường gọi là “yêu cầu truy cập chủ đề dữ liệu”). Việc này giúp bạn nhận được bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và để kiểm tra xem chúng tôi có đang xử lý nó theo đúng pháp luật hay không;
 • yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Việc này giúp bạn sửa bất kỳ thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn;
 • yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Việc này giúp bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân mà chúng tôi không có lý do chính đáng để tiếp tục xử lý. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn đã thực hiện quyền phản đối việc xử lý (xem bên dưới);
 • yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Việc này giúp bạn yêu cầu chúng tôi tạm dừng việc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn, ví dụ như nếu bạn muốn chúng tôi cài đặt tính chính xác của dữ liệu đó hoặc lý do xử lý dữ liệu đó; và
 • yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, ở định dạng có cấu trúc, thông dụng và có thể đọc được bằng máy và có quyền chuyển nó hoặc yêu cầu chúng tôi chuyển trực tiếp nó sang người kiểm soát khác.
 • phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và có điều gì về tình huống cụ thể của bạn khiến bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này. Bạn cũng có quyền phản đối nơi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.
5.1.
Để yêu cầu, khách hàng có thể liên hệ với Công ty, xác minh danh tính của mình và nêu rõ yêu cầu. Khách hàng có thể được yêu cầu hoàn thành và ký vào Biểu mẫu yêu cầu chủ đề dữ liệu (Biểu mẫu) sẽ được cung cấp cho Công ty và sẽ giúp Công ty xác định bạn là khách hàng. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cụ thể giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và tiến hành theo yêu cầu của bạn. Công ty có quyền thu phí quản lý nếu yêu cầu được coi là vô căn cứ hoặc quá đáng. Công ty có thể từ chối thực hiện yêu cầu trong những trường hợp như vậy.
5.2.
Nếu bạn không hài lòng về cách dữ liệu cá nhân của mình được sử dụng, vui lòng liên hệ với Công ty qua email service@naga.com.

6. Sửa đổi trong tương lai

6.1.
Công ty có quyền đánh giá và chỉnh sửa Chính sách này theo thời gian vì bất kỳ lý do gì và thông báo cho khách hàng về bất kỳ sửa đổi nào bằng cách đăng tải phiên bản cập nhật của Chính sách này trên (các) trang web của Công ty hoặc thông báo trước 15 ngày cho khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên xem xét Chính sách và các sửa đổi trong đó. Việc sử dụng trang web của Công ty sau đó sẽ cấu thành việc khách hàng chấp nhận các sửa đổi trong Chính sách của Công ty.

7. Yêu cầu

7.1.
Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách của Công ty, vui lòng liên hệ với Công ty qua email Bộ phận hỗ trợ khách hàng tại service@naga.com.

Bản quyền © 2023 – Mọi quyền được bảo lưu.

NAGA là thương hiệu của NAGA Group AG, một công ty FinTech của Đức được niêm yết công khai trên Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Tất cả những nhãn hiệu xuất hiện trên trang web này đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

NAGA Group AG là tập đoàn gồm nhiều công ty như NAGA GLOBAL LLC, NAGA MARKETS EUROPE LTD, NAGA Technology GmbH, NAGA Pay GmbH và có mối liên hệ gần gũi với NAGAX Europe OÜ.

 • NAGA Global (SV) LLC, with a registered address at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897.
 • NAGA Global (CY) Ltd, with registered address at Eurosure Tower, 3rdFloor, 2112 Nicosia, Cyprus.
 • NAGA Markets Europe Ltd, authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence No. 204/13), with registered address at Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Cyprus.
 • NAGA Capital Ltd, authorised and regulated by the Financial Services Authority Seychelles (License No. SD 026), with a registered address at CT House, Office 9A, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles.
 • NAGA Technology GmbH with registered address at Neustadter Neuer, Weg 22, 20459 Hamburg.

CẢNH BÁO RỦI RO: Phái sinh là những công cụ phức tạp và đi kèm rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. Một tỷ lệ lớn tài khoản nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch phái sinh với nhà cung cấp này. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách hoạt động của phái sinh hay không và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hay không.

Giao dịch với nền tảng NAGA Trader bằng cách đầu tư theo và/hoặc sao chép giao dịch của các nhà giao dịch khác đi kèm mức độ rủi ro cao, ngay cả khi việc đầu tư theo và/hoặc sao chép các nhà giao dịch có hiệu suất tốt nhất. Những rủi ro này bao gồm việc bạn có thể đầu tư theo/sao chép các quyết định giao dịch của các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm/không chuyên nghiệp hoặc các nhà giao dịch có mục đích hoặc ý định cuối cùng hay tình trạng tài chính có thể khác với bạn. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, bạn nên dựa vào đánh giá của chính mình về người ra quyết định giao dịch và các điều khoản của tất cả các tài liệu pháp lý.

Restricted countries: NAGA Group AG does not provide services for the residents of certain countries, such as Afghanistan, Albania, American Samoa, Anguilla, Australia, Barbados, Belgium, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Burkina Faso, Cambodia, Canada (including Quebec), Cayman Islands, Central African Republic, Congo, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Falkland Islands, Gibraltar, Guam, Haiti, Iran, Iraq, Isle of Man, Israel, Japan, Jamaica, Jordan, Libyan Arab Jamahiriya, Mali, Monaco, Montserrat, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Philippines, Pitcairn Island, Puerto Rico, Russian Federation, San Marino, Senegal, Serbia, Somalia, South Georgia and the South Islands, South Sudan, Sri Lanka, St. Helena, St. Helena dependencies (Ascension Island, Tristan da Cunha), Syrian Arab Republic, Tanzania, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, United Kingdom, US Minor Islands, US Virgin Islands, USA, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.

Member of NAGA Group AG that is publicly listed in Frankfurt Stock Exchange.
close icon