Đầu tư vào bất cứ điều gì bạn đam mê

Từ CFD trên Forex đến Hợp đồng kỳ hạn, bạn có thể giao dịch những tài sản mạnh mẽ nhất trên hành tinh

Giờ Thị trường và Phí Giao dịch
Forex
 • Forex
 • Tiền điện tử
 • Chỉ số
 • CFD trên Cổ phiếu
 • Hàng hóa
 • Hợp đồng kỳ hạn
 • Quỹ ETF
Forex
Tiền điện tử
Chỉ số
CFD trên Cổ phiếu
Hàng hóa
Hợp đồng kỳ hạn
Quỹ ETF
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu Ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
****
Giá trị Danh nghĩa (EUR) Thuế được áp dụng
0 - 2 500 0.25 €
2 500 - 5 000 0.50 €
5 000 - 10 000 1 €
10 000 - 50 000 5 €
50 000 - 100 000 10 €
100 000 - 500 000 50 €
500 000 - 1 000 000 100 €
> 1 000 000 200 €
Thuế sẽ được tính khi mở và đóng tất cả các vị thế đối với cổ phiếu của Italia dựa trên giá trị danh nghĩa.
* Yêu cầu Ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể trải nghiệm trong giờ thị trường mở. Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
* Yêu cầu ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
*** Ngày chuyển hạn chỉ dành cho mục đích chỉ định và có thể thay đổi do thanh khoản thấp hoặc thay đổi không lường trước của các sàn giao dịch.
* Yêu cầu Ký quỹ có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
** Chênh lệch mà bạn có thể gặp phải trong giờ thị trường mở. Chỉ có chênh lệch bên trong môi trường giao dịch là ràng buộc. Chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
*** Đảo ngược chiều hướng (mở cửa hoặc đóng cửa).
Các khoản phí khác
Nạp tiền
 • Nạp tiền
 • Rút tiền
 • Thẻ NAGA và Tài khoản IBAN
 • Phí sao chép giao dịch
Nạp tiền
Rút tiền
Thẻ NAGA và Tài khoản IBAN
Biểu phí sao chép
* Đối với các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, vui lòng lưu ý rằng phí bổ sung có thể được áp dụng từ các ngân hàng trung gian và người gửi, do đó số tiền nạp vào tài khoản giao dịch của bạn có thể thấp hơn số tiền được chuyển ban đầu.
* Đối với các giao dịch chuyển khoản ngân hàng, vui lòng lưu ý rằng phí bổ sung có thể được áp dụng từ các ngân hàng trung gian và người gửi, do đó số tiền nạp vào tài khoản giao dịch của bạn có thể thấp hơn số tiền được chuyển ban đầu.
* Các giao dịch được thực hiện bằng các đồng tiền khác đồng EUR có thể chênh lệch tỷ giá hối đoái
** Các khoản phí bổ sung có thể được áp dụng Thẻ NAGA và ứng dụng IBAN
*** Phí, lệ phí và giới hạn có thể thay đổi hoặc được sửa đổi
**** Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra Điều khoản và Điều kiện [được điều chỉnh bởi Prepaid Financial Services Ltd (Wireaccount)]
Phí giao dịch sao chép áp dụng cho các vị trí sao chép đã đóng (số tiền tương đương sẽ được tính theo tiền tệ cơ sở của tài khoản).  
Biểu phí sao chép
Ví dụ
Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký