Đạt được nhiều hơn với NAGA Achievements

Gia nhập NAGA Achievements và nhận thưởng mỗi lần bạn đạt cấp độ mới. Bạn càng giao dịch nhiều, cơ hội trở thành Người ảnh hưởng của NAGA càng cao và càng kiếm được các khoản thưởng thậm chí độc đáo hơn
Bắt đầu

Rewards

Iron Trader
Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
Diamond Trader
Crystal Trader
Spread
Iron Trader
Standard Spreads (e.g. EURUSD 1.7)
Bronze Trader
Standard Spreads (e.g. EURUSD 1.7)
Silver Trader
Standard Spreads (e.g. EURUSD 1.7)
Gold Trader
Premium Spreads (e.g. EURUSD 1.2)
Diamond Trader
Platinum Spreads (e.g. 0.9 on EURUSD)
Crystal Trader
VIP Spreads (e.g. 0.7 on EURUSD)
Copy Bonus
Iron Trader
Earn $0.10 per copied trade
Bronze Trader
Earn $0.12 per copied trade
Silver Trader
Earn $0.15 per copied trade
Gold Trader
Earn $0.20 per copied trade
Diamond Trader
Earn $0.25 per copied trade
Crystal Trader
Earn $0.30 per copied trade
Commission Reduction
Iron Trader
Reduced Commission on Stock CFDs (0,20%)
Bronze Trader
Reduced Commission on Stock CFDs (0,20%)
Silver Trader
Reduced Commission on Stock CFDs (0,20%)
Gold Trader
Reduced Commission on Stock CFDs (0,10%)
Diamond Trader
Reduced Commission on Stock CFDs (0,10%)
Crystal Trader
Reduced Commission on Stock CFDs (0,10%)
Free Stock trading
Iron Trader
0% Real-Stock Trading (European Clients)
Bronze Trader
0% Real-Stock Trading (European Clients)
Silver Trader
0% Real-Stock Trading (European Clients)
Gold Trader
0% Real-Stock Trading (European Clients)
Diamond Trader
0% Real-Stock Trading (European Clients)
Crystal Trader
0% Real-Stock Trading (European Clients)
SIgnals / Research
Iron Trader
-
Bronze Trader
Daily NAGA Trading Signals
Silver Trader
Daily NAGA Trading Signals
Gold Trader
Daily NAGA Trading Signals and Dedicated Analysis reports
Diamond Trader
Daily NAGA Trading Signals and Advanced Analysis reports
Crystal Trader
Daily NAGA Trading Signals and Institutional research
CYBO/Portfolios
Iron Trader
-
Bronze Trader
-
Silver Trader
Access
Gold Trader
Access
Diamond Trader
Access
Crystal Trader
Access
Webinars
Iron Trader
-
Bronze Trader
Access to Webinars
Silver Trader
Access to Webinars
Gold Trader
Access to Webinars
Diamond Trader
Access to Webinars
Crystal Trader
Access to Webinars
NAGA CARD Subscription
Iron Trader
-
Bronze Trader
-
Silver Trader
-
Gold Trader
-
Diamond Trader
NAGA CARD FREE (NO Subscription Cost)
Crystal Trader
NAGA CARD FREE (NO Subscription Cost)
NAGA CARD Transfers
Iron Trader
-
Bronze Trader
-
Silver Trader
-
Gold Trader
NAGA CARD 1000 INSTANT WITHDRAWAL DAILY
Diamond Trader
NAGA CARD 2000 INSTANT WITHDRAWAL DAILY
Crystal Trader
NAGA CARD 4000 INSTANT WITHDRAWAL DAILY
NGC
Iron Trader
5
Bronze Trader
50
Silver Trader
225
Gold Trader
600
Diamond Trader
1500
Crystal Trader
5000
* Minimum Deposit in EUR or USD equivalent

** Rewards in NGCs to familiarize yourself with cryptocurrencies & blockchain. This is offered by a third-party within The NAGA Group AG.

*** Commissions apply

Basic Level Requirements

Iron Trader Upgrade to live, upload documents & get verified Upload your first profile picture Post your first status

Advanced Level Requirements

Iron Trader
Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
Diamond Trader
Crystal Trader
Minimum deposit
Iron Trader
€250
Bronze Trader
€2,500
Silver Trader
€5,000
Gold Trader
€25,000
Diamond Trader
€50,000
Crystal Trader
€100,000
  Cần giúp đỡ? Truy cập Phần trợ giúp của chúng tôi
Website này sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Bạn hiểu chứ!
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký