Đạt được nhiều hơn với NAGA Achievements
Gia nhập NAGA Achievements và nhận thưởng mỗi lần bạn đạt cấp độ mới. Bạn càng giao dịch nhiều, cơ hội trở thành Người ảnh hưởng của NAGA càng cao và càng kiếm được các khoản thưởng thậm chí độc đáo hơn
Bắt đầu
Thưởng
Nhà giao dịch Sắt
Nhà giao dịch Đồng
Nhà giao dịch Bạc
Nhà giao dịch Vàng
Nhà giao dịch Kim cương
Nhà giao dịch Pha lê
Chênh lệch
Nhà giao dịch Sắt
Chênh lệch Tiêu chuẩn (ví dụ EURUSD 2.5)
Nhà giao dịch Đồng
Chênh lệch Tiêu chuẩn (ví dụ EURUSD 2.3)
Nhà giao dịch Bạc
Chênh lệch Tiêu chuẩn (ví dụ EURUSD 1.9)
Nhà giao dịch Vàng
Chênh lệch Tiêu chuẩn (ví dụ EURUSD 1.7)
Nhà giao dịch Kim cương
Chênh lệch Bạch kim (chẳng hạn 0.9 trên EURUSD)
Nhà giao dịch Pha lê
Chênh lệch VIP (chẳng hạn 0.7 trên EURUSD)
Thưởng Sao chép
Nhà giao dịch Sắt
Kiếm được 0,10 USD trên mỗi giao dịch được sao chép
Nhà giao dịch Đồng
Kiếm được 0,12 USD trên mỗi giao dịch được sao chép
Nhà giao dịch Bạc
Kiếm được 0,15 USD trên mỗi giao dịch được sao chép
Nhà giao dịch Vàng
Kiếm được 0,20 USD trên mỗi giao dịch được sao chép
Nhà giao dịch Kim cương
Kiếm được 0,25 USD trên mỗi giao dịch được sao chép
Nhà giao dịch Pha lê
Kiếm được 0,30 USD trên mỗi giao dịch được sao chép
Giảm Hoa hồng
Nhà giao dịch Sắt
Hoa hồng Giảm đối với CFD trên Cổ phiếu (0,20%)
Nhà giao dịch Đồng
Hoa hồng Giảm đối với CFD trên Cổ phiếu (0,20%)
Nhà giao dịch Bạc
Hoa hồng Giảm đối với CFD trên Cổ phiếu (0,20%)
Nhà giao dịch Vàng
Hoa hồng Giảm đối với CFD trên Cổ phiếu (0,10%)
Nhà giao dịch Kim cương
Hoa hồng Giảm đối với CFD trên Cổ phiếu (0,10%)
Nhà giao dịch Pha lê
Hoa hồng Giảm đối với CFD trên Cổ phiếu (0,10%)
Giao dịch Cổ phiếu miễn phí
Nhà giao dịch Sắt
Giao dịch Cổ phiếu Thực 0% (Khách hàng Châu Âu)
Nhà giao dịch Đồng
Giao dịch Cổ phiếu Thực 0% (Khách hàng Châu Âu)
Nhà giao dịch Bạc
Giao dịch Cổ phiếu Thực 0% (Khách hàng Châu Âu)
Nhà giao dịch Vàng
Giao dịch Cổ phiếu Thực 0% (Khách hàng Châu Âu)
Nhà giao dịch Kim cương
Giao dịch Cổ phiếu Thực 0% (Khách hàng Châu Âu)
Nhà giao dịch Pha lê
Giao dịch Cổ phiếu Thực 0% (Khách hàng Châu Âu)
Tín hiệu / Nghiên cứu
Nhà giao dịch Sắt
-
Nhà giao dịch Đồng
Tín hiệu Giao dịch Hàng ngày của NAGA
Nhà giao dịch Bạc
Tín hiệu Giao dịch Hàng ngày của NAGA
Nhà giao dịch Vàng
Tín hiệu Giao dịch Hàng ngày của NAGA
Nhà giao dịch Kim cương
Tín hiệu Giao dịch Hàng ngày của NAGA
Nhà giao dịch Pha lê
Tín hiệu Giao dịch Hàng ngày của NAGA
Hội thảo qua web
Nhà giao dịch Sắt
-
Nhà giao dịch Đồng
Truy cập Hội thảo qua web
Nhà giao dịch Bạc
Truy cập Hội thảo qua web
Nhà giao dịch Vàng
Truy cập Hội thảo qua web
Nhà giao dịch Kim cương
Truy cập Hội thảo qua web
Nhà giao dịch Pha lê
Truy cập Hội thảo qua web
Đăng ký THẺ NAGA
Nhà giao dịch Sắt
THẺ NAGA MIỄN PHÍ (KHÔNG mất Phí Đăng ký)
Nhà giao dịch Đồng
THẺ NAGA MIỄN PHÍ (KHÔNG mất Phí Đăng ký)
Nhà giao dịch Bạc
THẺ NAGA MIỄN PHÍ (KHÔNG mất Phí Đăng ký)
Nhà giao dịch Vàng
THẺ NAGA MIỄN PHÍ (KHÔNG mất Phí Đăng ký)
Nhà giao dịch Kim cương
THẺ NAGA MIỄN PHÍ (KHÔNG mất Phí Đăng ký)
Nhà giao dịch Pha lê
THẺ NAGA MIỄN PHÍ (KHÔNG mất Phí Đăng ký)
Chuyển tiền qua THẺ NAGA
Nhà giao dịch Sắt
-
Nhà giao dịch Đồng
-
Nhà giao dịch Bạc
-
Nhà giao dịch Vàng
RÚT NGAY 1000 HÀNG NGÀY QUA THẺ NAGA
Nhà giao dịch Kim cương
RÚT NGAY 2000 HÀNG NGÀY QUA THẺ NAGA
Nhà giao dịch Pha lê
RÚT NGAY 4000 HÀNG NGÀY QUA THẺ NAGA
* Tiền nạp tối thiểu bằng USD (hoặc số tiền tương đương bằng EUR/GBP/PLN)

** Hoa hồng được áp dụng
Yêu cầu Mức Cơ bản
Iron Trader Nâng cấp lên tài khoản Live, tải lên giấy tờ & được xác minh Tải lên ảnh hồ sơ đầu tiên của bạn Đăng trạng thái đầu tiên của bạn
Yêu cầu Mức Nâng cao
Nhà giao dịch Sắt
Nhà giao dịch Đồng
Nhà giao dịch Bạc
Nhà giao dịch Vàng
Nhà giao dịch Kim cương
Nhà giao dịch Pha lê
Tiền nạp ròng tối thiểu
Nhà giao dịch Sắt
$250
Nhà giao dịch Đồng
$2,500
Nhà giao dịch Bạc
$5,000
Nhà giao dịch Vàng
$25,000
Nhà giao dịch Kim cương
$50,000
Nhà giao dịch Pha lê
$100,000
Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký