để đưươc sao chép và tăng thu nhập

Bắt đầu
Có một cách kiếm tiền truyền thống từ giao dịch, đó là bằng cách đóng giao dịch trên nút xanhvà sau đó, chọn cách thức giao dịch xã hội mới, bằng cách được sao chép hoặc tự động sao chép.␣
Hàng ngàn nhà giao dịch trên NAGA có thể hưởng lợi từ hoạt động giao dịch thành công của bạn. Và bạn sẽ có thu nhập bổ sung trênnhững gì bạn giao dịch!
Past performance is not an indicator of future performance.
Hoa hồng tăng, thu nhập tăng!
Becoming a bigger trader can potentially give you bigger commissions! However, always take into consideration the risks involved with trading!
Mở Tài khoản
Past performance is not an indicator of future performance.
Trở thành một người giao dịch hàng đầu␣
Your success rate can take you higher on the NAGA Top Traders list and be shown to more people. The higher you are on the list, the more chances you have to get Auto-Copied.
Bắt đầu
Past performance is not an indicator of future performance.
đôi bên cùng có lợi và tốt cho tất cả!
They emulate your trading success, and you earn commissions from every person that Auto-Copies you.
Làm thế nào bạn vào được ?
You just need to meet the requirements:
Ít nhất là một nhà giao dịch IRON
Mở một lệnh giao dịch và giữ nó lâu hơn
hơn 5 phút
Hãy cho họ lý do để
theo bạn
trờ thành một người có ảnh hưởng  
trong tài khoản ngân hàng của bạn!
Phát triển mạng lưới của bạn và từ đó cơ hội của bạn sẽ được sao chép.␣
Đơn giản
  • Tương tác với những người dùng khác  
  • Chia sẻ những hiểu biết của bạn với họ␣  
  • cho họ lý do để theo bạn␣
Bạn càng tương tác với cộng đồng giao dịch, bạn càng phát triển. Và từ đó bạn càng có nhiều cơ hội được sao chép  
Bắt đầu
Past performance is not an indicator of future performance.
Sử dụng NAGA Messenger
NAGA Messenger là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc với những người theo dõi bạn. Bạn có thể tạo các nhóm trò chuyện và chia sẻ quan điểm và phân tích giao dịch của mình. Chỉ định các công cụ cho nhóm và giúp các thành viên trong nhóm mở giao dịch trực tiếp thông qua trình nhắn tin!
Bắt đầu
Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký