Đạt được nhiều hơn với NAGA Achievements

Gia nhập NAGA Achievements và nhận thưởng mỗi lần bạn đạt cấp độ mới. Bạn càng giao dịch nhiều, cơ hội trở thành Người ảnh hưởng của NAGA càng cao và càng kiếm được các khoản thưởng thậm chí độc đáo hơn
Bắt đầu
Rewards
* Minimum Deposit in EUR or USD equivalent

** Commissions apply
Basic Level Requirements
Iron Trader Open a live NAGA Trader account & get verified Close 5 Demo trades on NAGA Trader Copy 5 Demo trades on NAGA Trader Open a real NAGA Stocks account via MY NAGA Complete your profile: upload avatar & fill in bio
Advanced Level Requirements
Nhà giao dịch Sắt
Nhà giao dịch Đồng
Nhà giao dịch Bạc
Nhà giao dịch Vàng
Nhà giao dịch Kim cương
Nhà giao dịch Pha lê
Tiền nạp ròng tối thiểu
Nhà giao dịch Sắt
$250
Nhà giao dịch Đồng
$2,500
Nhà giao dịch Bạc
$5,000
Nhà giao dịch Vàng
$25,000
Nhà giao dịch Kim cương
$50,000
Nhà giao dịch Pha lê
$100,000
Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký