Đạt được nhiều hơn với NAGA Achievements

Gia nhập NAGA Achievements và nhận thưởng mỗi lần bạn đạt cấp độ mới. Bạn càng giao dịch nhiều, cơ hội trở thành Người ảnh hưởng của NAGA càng cao và càng kiếm được các khoản thưởng thậm chí độc đáo hơn
Bắt đầu

Rewards

Iron Trader
Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
Diamond Trader
Crystal Trader
Base Currency
Iron Trader
USD / EUR / NGC
Bronze Trader
USD / EUR / NGC
Silver Trader
USD / EUR / NGC
Gold Trader
USD / EUR / NGC
Diamond Trader
USD / EUR / NGC
Crystal Trader
USD / EUR / NGC
Instruments
Iron Trader
All
Bronze Trader
All
Silver Trader
All
Gold Trader
All
Diamond Trader
All
Crystal Trader
All
NAGA Academy
Iron Trader
Limited
Bronze Trader
Limited
Silver Trader
Limited
Gold Trader
Full Access
Diamond Trader
Full Access
Crystal Trader
Full Access
Multilingual Webinars
Iron Trader
true
Bronze Trader
true
Silver Trader
true
Gold Trader
true
Diamond Trader
true
Crystal Trader
true
Daily Videos
Iron Trader
true
Bronze Trader
true
Silver Trader
true
Gold Trader
true
Diamond Trader
true
Crystal Trader
true
Technical Analysis Reports
Iron Trader
Bronze Trader
true
Silver Trader
true
Gold Trader
true
Diamond Trader
true
Crystal Trader
true
Personal Coaching, Trading Strategies
Iron Trader
Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
true
Diamond Trader
true
Crystal Trader
true
NGCs to your account**
Iron Trader
5
Bronze Trader
50
Silver Trader
225
Gold Trader
600
Diamond Trader
1500
Crystal Trader
5000
50% Lower Commissions on Stocks
Iron Trader
Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
true
Diamond Trader
true
Crystal Trader
true
Lower Spreads on Major Symbols
Iron Trader
Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
Diamond Trader
true
Crystal Trader
true
Raw Spreads on Major Symbols***
Iron Trader
Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
Diamond Trader
Crystal Trader
true
* Minimum Deposit in EUR or USD equivalent

** Rewards in NGCs to familiarize yourself with cryptocurrencies & blockchain. This is offered by a third-party within The NAGA Group AG.

*** Commissions apply

Basic Level Requirements

Iron Trader Open a live NAGA Trader account & get verified Close 5 Demo trades on NAGA Trader Copy 5 Demo trades on NAGA Trader Open a real NAGA Stocks account via MY NAGA Complete your profile: upload avatar & fill in bio

Advanced Level Requirements

Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
Diamond Trader
Crystal Trader
Minimum deposit
Bronze Trader
€1,000
Silver Trader
€5,000
Gold Trader
€20,000
Diamond Trader
€50,000
Crystal Trader
€100,000
Open trades
Bronze Trader
10
Silver Trader
50
Gold Trader
100
Diamond Trader
250
Crystal Trader
500
Copy trading
Bronze Trader
10
Silver Trader
20
Gold Trader
30
Diamond Trader
50
Crystal Trader
100
Follow traders
Bronze Trader
5
Silver Trader
10
Gold Trader
20
Diamond Trader
30
Crystal Trader
40
Profitable trades
Bronze Trader
true
Silver Trader
5
Gold Trader
10
Diamond Trader
20
Crystal Trader
30
  Cần giúp đỡ? Truy cập Phần trợ giúp của chúng tôi
Website này sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Bạn hiểu chứ!
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký