Đạt được nhiều hơn với NAGA Achievements

Gia nhập NAGA Achievements và nhận thưởng mỗi lần bạn đạt cấp độ mới. Bạn càng giao dịch nhiều, cơ hội trở thành Người ảnh hưởng của NAGA càng cao và càng kiếm được các khoản thưởng thậm chí độc đáo hơn
Bắt đầu

Rewards

* Minimum Deposit in EUR or USD equivalent

** Rewards in NGCs to familiarize yourself with cryptocurrencies & blockchain. This is offered by a third-party within The NAGA Group AG.

*** Commissions apply

Basic Level Requirements

Iron Trader Open a live NAGA Trader account & get verified Close 5 Demo trades on NAGA Trader Copy 5 Demo trades on NAGA Trader Open a real NAGA Stocks account via MY NAGA Complete your profile: upload avatar & fill in bio

Advanced Level Requirements

Iron Trader
Bronze Trader
Silver Trader
Gold Trader
Diamond Trader
Crystal Trader
Minimum deposit
Iron Trader
€250
Bronze Trader
€2,500
Silver Trader
€5,000
Gold Trader
€25,000
Diamond Trader
€50,000
Crystal Trader
€100,000
  Cần giúp đỡ? Truy cập Phần trợ giúp của chúng tôi
Website này sử dụng cookie nhằm đảm bảo rằng bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên website của chúng tôi. Tìm hiểu thêm
Bạn hiểu chứ!
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký