naga logo

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

1.1.
NAGA GLOBAL LLC (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "พวกเรา", "ของเรา") จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ โดยมีเลขจดทะเบียน 1189 LLC 2021 บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็น International Business Company ภายใต้พระราชบัญญัติ Limited Liability Companies มาตรา 151 ของ Saint Vincent and the Grenadines 2009 (ในที่นี้เรียกว่า "กฎหมาย")
1.2.
บริษัท ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ได้ระบุคร่าวๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ในที่นี้เรียกว่า "นโยบาย") ว่าบริษัทรวบรวม รักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างไร
1.3.
นโยบายนี้ปรับใช้กับลูกค้าปัจจุบันและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ตลอดจนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
1.4.
บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งได้รับมาในระหว่างกระบวนการเปิดบัญชี รวมถึงข้อมูลที่ได้รับระหว่างที่ลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท
1.5.
นโยบายนี้ ควบคู่ไปกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ที่นี่ รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่อ้างถึงในนั้น กำหนดหลักการที่ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรารวบรวมจากคุณและเกี่ยวกับคุณ หรือเมื่อคุณสื่อสารกับเราทางอีเมล โทรศัพท์ หรือไปรษณีย์จะถูกดำเนินการโดยบริษัท
1.6.
เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และด้วยเหตุนี้ เราจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจว่าเราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณอย่างไร และเราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบถึงข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว

2. ข้อมูลใดที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและเราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

2.1.
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามหลักปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลทั่วโลก บริษัทจะใช้ จัดเก็บ ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามกฎหมาย นโยบายนี้ และข้อกำหนดทางธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
2.2.
ก่อนอื่น ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ยอมรับและส่งแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ให้กับบริษัท และจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้กับบริษัทในการเปิดบัญชีกับบริษัท ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทโดยการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน เพื่อให้เราสามารถประเมินใบสมัครของลูกค้าและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ซึ่งควบคุมการให้บริการทางการเงิน เมื่อคุณขอสร้างบัญชี บริษัทจำเป็นต้องรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณบางส่วนหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:
 1. ชื่อ
 2. ที่อยู่อาศัย
 3. วันเดือนปีเกิด
 4. ใบแจ้งค่าสาธารณูปโภค
 5. ที่อยู่อีเมล
 6. หมายเลขโทรศัพท์
 7. หมายเลขเอกสารประจำตัว เช่น หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 8. รูปถ่ายของตัวคุณเอง
 9. รายละเอียดบัตรชำระเงิน (รวมถึงรายละเอียดบัตรเครดิต/บัตรเดบิตและบัญชีธนาคาร และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่จำเป็นอื่นๆ)
 10. รายละเอียดเอกสารของบริษัทในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
2.3.
บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดต่อลูกค้าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่บริษัทเสนอให้
2.4.
ในบางครั้งบริษัทอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงบริการให้กับลูกค้า
2.5.
ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสำหรับการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าโดยส่งอีเมลมาที่ service@naga.com
2.6.
คุณจะไม่สามารถสมัครเพื่อสร้างบัญชีหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบริษัทโดยไม่ให้ข้อมูลนี้
2.7.
เมื่อคุณติดต่อเรา บริษัทจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลใดๆ แก่คุณเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทจะไม่สามารถจัดการกับการสอบถามของคุณเว้นแต่คุณจะให้ข้อมูลที่ร้องขอ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะให้เราเมื่อคุณสื่อสารกับเรา แต่จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการกับการสอบถามของคุณเท่านั้น

3. การใช้ข้อมูล — วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมาย

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในที่ที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว เราจะใช้ข้อมูลของคุณดังต่อไปนี้เท่านั้น:
ในกรณีที่จำเป็นสำหรับเราที่จะต้องเข้าสู่และ/หรือทำข้อตกลงกับคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อสร้างบัญชีและให้บริการชำระเงินแก่คุณ
ในกรณีที่อาจคาดหมายอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของเรา และไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประโยชน์ สิทธิ หรือเสรีภาพของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อปรับปรุงวิธีที่เราจัดการและประมวลผลการชำระเงินของคุณ
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา ตัวอย่างเช่น เพื่อส่งต่อรายละเอียดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและดำเนินการตรวจสอบป้องกันการฟอกเงิน
3.1.
บริษัทอาจต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า:
 1. เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า
 2. เพื่อดำเนินธุรกรรมของลูกค้า
 3. เพื่อจัดการบัญชีที่ลูกค้าถือไว้กับบริษัท
 4. เพื่อส่งข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริการธุรกรรมให้กับลูกค้า
 5. เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท บริการ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับบริษัท
 6. และเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับซัพพลายเออร์ของเราและบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น สถาบันการเงิน ผู้อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน และผู้ดำเนินการบัตร เฉพาะเมื่อจำเป็นสำหรับการให้บริการลูกค้าเท่านั้น
3.2.
ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ บริษัทจำเป็นต้องเก็บบันทึกที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ข้อมูลการเทรด เอกสารการเปิดบัญชี การสื่อสารและสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เราใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ พร้อมด้วยวิธีการรวบรวมและพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเรายึดตามการใช้งาน
วัตถุประสงค์
หลักการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย
สร้างและจัดการบัญชีของคุณ
 • เพื่อสมัครและสร้างบัญชีของคุณ
 • เพื่อบริหารและจัดการบัญชีของคุณ
 • เพื่อเก็บรักษาข้อมูลโปรไฟล์บัญชีของคุณ
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณในการให้บริการบัญชีและบริการ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ
ภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา
ดำเนินการตรวจสอบตัวตนและการฉ้อโกง
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวตนของคุณและทำให้คุณสามารถใช้บัญชีและบริการที่บริษัทจัดหาให้คุณได้
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณในการให้บริการบัญชีและบริการ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ
ภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา
อำนวยความสะดวกในการใช้บัญชีของคุณ
 • เพื่อจัดการธุรกรรมทางการเงินของคุณ (เช่น การซื้อขาย การลงทุน การชำระเงิน การคืนเงิน เป็นต้น)
 • เพื่อให้รายละเอียดการทำธุรกรรมของคุณ
 • เพื่อเก็บบันทึกกิจกรรมการทำธุรกรรมของคุณ
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณในการให้บริการบัญชีและบริการ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ
ภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา
ดูแลตรวจสอบการใช้บัญชีของคุณเพื่อตรวจจับพฤติกรรมฉ้อโกง
 • เพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของเรา
 • เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับเรา คุณ และผู้ใช้รายอื่นของเรา
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณในการให้บริการบัญชีและบริการ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ
ภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา
สื่อสารกับคุณและให้การสนับสนุนลูกค้าแก่คุณ
 • เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยของคุณ
 • เพื่อแจ้งให้คุณทราบข้อมูลสำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณ
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณในการให้บริการบัญชีและบริการ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ
ภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา
การแบ่งปันข้อมูลกับซัพพลายเออร์ของเราและบุคคลภายนอกอื่นๆ (เช่น สถาบันการเงิน ผู้อำนวยความสะดวกในการชำระเงิน) เมื่อจำเป็น
 • ดูในส่วนการเปิดเผยข้อมูลจากส่วนข้อมูลของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณในการให้บริการบัญชีและบริการ
ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการและปรับปรุงบริการของเราให้กับคุณ
ภาระผูกพันทางกฎหมายของเราในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กับเรา
เปลี่ยนวัตถุประสงค์
บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บรวบรวมเท่านั้น
3.3.
การเปิดเผยข้อมูล
ภายใต้ข้อตกลง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า (รวมถึงบันทึกและเอกสารที่เป็นความลับ รายละเอียดบัตร) ในบางสถานการณ์ ตามข้อตกลง ข้อมูลของลูกค้าอาจถูกเปิดเผย:
 1. ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาลจากศาลที่มีอำนาจ
 2. สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหรือป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
 3. สำหรับโบรกเกอร์เพื่อให้ดำเนินการตามคำสั่งหรือการสั่งการของลูกค้า และเพื่อวัตถุประสงค์เสริมในการให้บริการของบริษัทแก่ลูกค้า
 4. เพื่ออ้างอิงเครดิตและหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง ผู้ให้บริการตรวจสอบบุคคลที่สาม ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ สำหรับการตรวจสอบเครดิต การป้องกันการฉ้อโกง วัตถุประสงค์ในการป้องกันการฟอกเงิน การระบุตัวตนหรือการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของลูกค้า ในการทำเช่นนั้น พวกเขาอาจตรวจสอบรายละเอียดที่ลูกค้าให้มากับรายละเอียดใดๆ ในฐานข้อมูลใดๆ (สาธารณะหรืออย่างอื่น) ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้พวกเขาอาจใช้รายละเอียดของลูกค้าในอนาคตเพื่อช่วยเหลือบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตรวจสอบ โดยบริษัทจะเก็บบันทึกการค้นหาไว้
 5. สำหรับผู้ให้บริการรายอื่นที่สร้าง รักษา หรือประมวลผลฐานข้อมูล (ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ก็ตาม) เสนอบริการเก็บบันทึก บริการส่งอีเมล บริการส่งข้อความหรือที่คล้ายคลึงกันซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยบริษัทในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และใช้ข้อมูลของลูกค้า หรือติดต่อกับลูกค้าหรือปรับปรุงการให้บริการหรือกิจกรรมของบริษัทภายใต้ข้อตกลง
 6. สำหรับคลังข้อมูลทางการค้าหรือที่คล้ายคลึงกัน
 7. ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องปกป้องหรือใช้สิทธิ์ตามกฎหมายต่อศาลหรือบัลลังก์พิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการหรือผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี
 8. ตามคำขอของลูกค้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 9. สำหรับบริษัทในกลุ่มและพนักงานของบริษัทเพื่อให้พวกเขาปฏิบัติหน้าที่เพื่อสานต่อข้อตกลงสัญญาหรือเพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มของบริษัท คำสั่งอัตโนมัติ และฟังก์ชั่นข้อมูลการซื้อขาย

4. มาตรการป้องกัน

4.1.
ข้อมูลของลูกค้าถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย บริษัทจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าเฉพาะกับพนักงานหรือพาร์ทเนอร์ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อให้สามารถดำเนินการตามข้อตกลงได้
4.2.
แม้บริษัทจะใช้ความพยายามทั้งหมดอย่างสมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า ลูกค้าต้องรับทราบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยทั้งหมด และด้วยเหตุนี้บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ถ่ายโอนจากลูกค้าหรือไปยังลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต
4.3.
ระบบติดตามเว็บไซต์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าเพจที่ลูกค้าเข้าถึง วิธีที่ลูกค้าค้นพบเว็บไซต์ของบริษัท ความถี่ในการเยี่ยมชม และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่บริษัทได้รับมาจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ และบริษัทอาจนำไปใช้ในการติดต่อลูกค้าโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมสำหรับบริษัทในการให้ข้อมูลใดๆ แก่ลูกค้าที่บริษัทเชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

5. สิทธิของคุณ

key 'privacyPolicy.rights.dataProtection (th)' returned an object instead of string.
 • ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เรียกทั่วไปว่า "คำขอเข้าถึงของเจ้าของข้อมูล") สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ และเพื่อตรวจสอบว่าเรากำลังดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้ได้
 • ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรที่เราจะดำเนินการต่อไปออก นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ขอให้เราลบหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ใช้สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลออกด้วย (ดูด้านล่าง)
 • ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้เราพิสูจน์ความถูกต้องหรือเหตุผลที่ประมวลผลข้อมูลนั้น และ
 • ขอคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้กับเรา ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง รวมถึงสิทธิ์ในการถ่ายโอน หรือกำหนดให้เราถ่ายโอนโดยตรง ไปยังผู้ควบคุมรายอื่น
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาศัยผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย (หรือโดยบุคคลที่สาม) และมีสถานการณ์เฉพาะของคุณบางอย่างที่ทำให้คุณต้องการคัดค้านการประมวลผลด้วยเหตุผลนี้ นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง
5.1.
ในการยื่นคำขอ ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัท ยืนยันตัวตน และระบุคำขอได้ ลูกค้าอาจต้องกรอกและลงนามในแบบฟอร์มคำขอเข้าถึงของเจ้าของข้อมูลหรือ Data Subject Request Form (แบบฟอร์ม) ซึ่งจะมอบให้กับบริษัทและจะช่วยให้บริษัทสามารถระบุตัวคุณว่าเป็นลูกค้าได้ เราอาจขอข้อมูลเฉพาะเพื่อช่วยเราในการยืนยันตัวตนของคุณและดำเนินการตามคำขอของคุณตามนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการหากคำขอนั้นถือว่าไม่มีมูลหรือมากเกินไป บริษัทอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอในสถานการณ์ดังกล่าว
5.2.
หากคุณไม่พึงพอใจกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อบริษัททางอีเมลที่ service@naga.com

6. การแก้ไขในอนาคต

6.1.
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลใดๆ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการแก้ไขดังกล่าวโดยการโพสต์นโยบายฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือแจ้งล่วงหน้า 15 วันให้ลูกค้าทราบ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบนโยบายและการแก้ไขใดๆ อย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์ของบริษัทในภายหลังจะถือว่าลูกค้ายอมรับการแก้ไขใดๆ ในนโยบายของบริษัท

7. การสอบถาม

7.1.
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท โปรดติดต่อบริษัททางอีเมลมายังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ service@naga.com
ผลิตภัณฑ์ & เครื่องมือ
ติดตาม
work logo

Copyright © 2023 – สงวนลิขสิทธิ์

NAGA เป็นเครื่องหมายการค้าของ NAGA Group AG ซึ่งเป็นบริษัท FinTech สัญชาติเยอรมันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แฟรงก์เฟิร์ต | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

NAGA Group AG เป็นบริษัทโฮลดิ้งของบริษัทต่างๆ อาทิ NAGA GLOBAL LLC, NAGA MARKETS EUROPE LTD, NAGA Technology GmbH, NAGA Pay GmbH และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ NAGAX Europe OÜ

 • NAGA Global (SV) LLC, with a registered address at Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines, P.O. Box 2897.
 • NAGA Global (CY) Ltd, with registered address at Eurosure Tower, 3rdFloor, 2112 Nicosia, Cyprus.
 • NAGA Markets Europe Ltd, authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (Licence No. 204/13), with registered address at Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Cyprus.
 • NAGA Capital Ltd, authorised and regulated by the Financial Services Authority Seychelles (License No. SD 026), with a registered address at CT House, Office 9A, 2nd Floor, Providence, Mahe, Seychelles.
 • NAGA Technology GmbH with registered address at Neustadter Neuer, Weg 22, 20459 Hamburg.

คำเตือนความเสี่ยง: อนุพันธ์เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากเลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อยจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงสูญเสียเงินเมื่อดำเนินการเทรดอนุพันธ์กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของอนุพันธ์หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

การเทรดกับ NAGA Trader โดยติดตามและ/หรือคัดลอกหรือทำซ้ำการเทรดของเทรดเดอร์รายอื่นมีระดับความเสี่ยงสูง แม้ว่าจะติดตามและ/หรือคัดลอกหรือทำซ้ำเทรดเดอร์ที่มีผลการดำเนินงานอันดับต้นๆ ก็ตาม ความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงที่คุณอาจติดตาม/คัดลอกการตัดสินใจเทรดของเทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์/ไม่ใช่ระดับมืออาชีพ หรือเทรดเดอร์ที่มีวัตถุประสงค์หรือความตั้งใจสูงสุด หรือสถานะทางการเงินอาจแตกต่างจากของคุณ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน คุณควรอาศัยการประเมินถึงบุคคลที่ทำการตัดสินใจเทรดและข้อกำหนดของเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดด้วยตนเอง

Restricted countries: NAGA Group AG does not provide services for the residents of certain countries, such as Afghanistan, Albania, American Samoa, Anguilla, Australia, Barbados, Belgium, Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Burkina Faso, Cambodia, Canada (including Quebec), Cayman Islands, Central African Republic, Congo, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Falkland Islands, Gibraltar, Guam, Haiti, Iran, Iraq, Isle of Man, Israel, Japan, Jamaica, Jordan, Libyan Arab Jamahiriya, Mali, Monaco, Montserrat, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Philippines, Pitcairn Island, Puerto Rico, Russian Federation, San Marino, Senegal, Serbia, Somalia, South Georgia and the South Islands, South Sudan, Sri Lanka, St. Helena, St. Helena dependencies (Ascension Island, Tristan da Cunha), Syrian Arab Republic, Tanzania, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turks and Caicos Islands, Uganda, Ukraine, United Kingdom, US Minor Islands, US Virgin Islands, USA, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe.

Member of NAGA Group AG that is publicly listed in Frankfurt Stock Exchange.
close icon