ลงทุนซื้อขายในตลาดได้ตามความต้องการ

จาก CFDs บนฟอเร็กซ์ถึงการซื้อ ขายฟิวเจอร์ส ที่คุณสามารถลงทุนในแพลตฟอร์มที่ทรงพลังที่สุดในโลก

เวลาทำการตลาดและค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
ฟอร์เร็กซ์
 • ฟอร์เร็กซ์
 • สกุลเงินดิจิทัล
 • ดัชนี
 • หุ้น CFDs
 • สินค้าอุปโภคบริโภค
 • สัญญาซื้อขายสินค้าอ้างอิง (Futures)
 • กองทุน ETFs
 • ดอกเบี้ยของ CFDs
ฟอร์เร็กซ์
สกุลเงินดิจิทัล
ดัชนี
หุ้น CFDs
สินค้าอุปโภคบริโภค
สัญญาซื้อขายสินค้าอ้างอิง (Futures)
กองทุน ETFs
ดอกเบี้ยของ CFDs
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
****
มูลค่าที่กำหนด (€) บวกภาษี
0 - 2 500 0.25 €
2 500 - 5 000 0.50 €
5 000 - 10 000 1 €
10 000 - 50 000 5 €
50 000 - 100 000 10 €
100 000 - 500 000 50 €
500 000 - 1 000 000 100 €
> 1 000 000 200 €
ภาษีจะถูกเรียกเก็บเมื่อเปิดและปิดออเดอร์การเทรดทั้งหมดของหุ้นอิตาลีตามมูลค่าที่ระบุ
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
วันในการเก็บค่าธรรมเนียมของการถือออเดอร์ข้ามคืน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะความคล่องของตลาด
* ค่าหลักประกันขั้นต้น (Margin Requirement) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
** ระบบอาจรวมค่าธรรมเนียมในการเทรดในช่วงเวลาเปิดตลาด โดยค่าธรรมเนียมที่ตรงกับเงื่อนไขการเทรดเท่านั้นจะมีผลผูกพัน และค่าธรรมเนียมในการเทรดอาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด
*** ฮาล์ฟเทิร์น Half-turn (ปิดหรือเปิดการเทรด)
* ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่นหรือภาษีการถือข้ามคืน
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
การฝากเงิน
 • การฝากเงิน
 • การถอนเงิน
 • บัตร NAGA และบัญชี IBAN
 • ค่าธรรมเนียมการ Copy เทรด
การฝากเงิน
การถอนเงิน
บัตร NAGA และบัญชี IBAN
กำหนดเวลาของค่าธรรมเนียม Copy