Adatvédelmi szabályzat

1. Bevezetés

1.1.
NAGA GLOBAL LLC (a továbbiakban: „Társaság”, „mi”, „minket”, „miénk”), amelyet a Saint Vincent és Grenadine-szigetek törvényei szerint jegyezték be (1189 LLC 2021). A Társaságot a Saint Vincent és Grenadine-szigetek korlátolt felelősségű társaságokról szóló 2009. évi törvényének 151. fejezete szerinti nemzetközi üzleti társaságként engedélyezték (a továbbiakban: „törvény”).
1.2.
A Társaság a törvény rendelkezéseinek megfelelően az Adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: „Szabályzat”) ismerteti, hogy hogyan gyűjti, használja fel, őrzi meg, és hogyan közli az ügyfél személyes adatait.
1.3.
Ez a Szabályzat a meglévő és leendő ügyfelekre, valamint a Társaság webhelyének/webhelyeinek látogatóira vonatkozik.
1.4.
A Társaság elkötelezett az ügyfelek azon személyes adatinak védelme és tiszteletben tartása mellett, amelyekhez a Társaság a számlanyítási folyamat során jut hozzá, ideértve a Társaság webhelyén/webhelyein az ügyfél által tett látogatások során szerzett adatokat is.
1.5.
Ez a Szabályzat és a Felhasználási feltételeink megtekinthetők a webhelyünkön. Ezek és az ezekben említett minden egyéb dokumentum meghatározzák, hogy a Társaság milyen alapon kezeli az általunk Öntől és Önről, illetve akkor begyűjtött személyes adatokat, amikor Ön e-mailben, telefonon vagy postai úton kommunikál velünk.
1.6.
Mi vagyunk az Ön személyes adatainak adatkezelője, ezért a mi feladatunk, hogy eldöntsük, hogyan őrizzük meg és használjuk fel az Önre vonatkozó személyes adatokat, valamint kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt a jelen Szabályzatban foglalt információkról.

2. Milyen Önnel kapcsolatos adatokat gyűjtünk, és hogyan használjuk fel őket?

2.1.
A Társaság a világszerte alkalmazott adatvédelmi gyakorlatoknak megfelelően használja fel az ügyfél személyes adatait. A Társaság kizárólag a törvénynek, a jelen Szabályzatnak és a Társaság Felhasználási feltételeinek megfelelően használja fel, tárolja, dolgozza fel és kezeli az ügyfél személyes adatait.
2.2.
Az ügyfélnek először ki kell töltenie, el kell fogadnia és el kell küldenie a Társaságnak a Társaság webhelyén/webhelyein található online igénylési űrlapot és a Társaságnál történő számlanyitáshoz szükséges valamennyi dokumentumot. Az ügyfélnek az online igénylési űrlap kitöltésével személyes jellegű információkat kell megadnia a Társaságnak ahhoz, hogy kiértékelhessük az ügyfél igénylését, és megfeleljünk a pénzügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó hatályos törvényeknek és rendeleteknek. Amikor Ön számlanyitási kérelmet nyújt be, a Társaságnak be kell gyűjtenie Önről a következő adatok egy részét vagy mindegyikét:
 1. név;
 2. lakcím;
 3. születési idő;
 4. közüzemi számla;
 5. e-mail-cím;
 6. telefonszámok;
 7. a személyazonosító okmány, például személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány száma
 8. Önről készült fénykép;
 9. fizetési kártya adatai (többek között a hitelkártya/betéti kártya és bankszámla adatai és/vagy egyéb szükséges pénzügyi adatok);
 10. gazdálkodó egység esetében a vállalati dokumentumok adatai.
2.3.
Ezeket az adatokat a Társaság arra használja, hogy kapcsolatba lépjen az ügyféllel a Társaság által knált szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából.
2.4.
A Társaság alkalmanként további információkat is kérhet az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásainak javítása érdekében.
2.5.
Az ügyfél köteles haladéktalanul tájékoztatni a Társaságot a service@naga.com címre küldött e-mailben a személyazonosító adatai és/vagy bármely egyéb olyan adat megváltozása esetén, amely az ügyfélnek nyújtott pénzügyi szolgáltatások szempontjából releváns a Társaság számára.
2.6.
Az említett adatok megadása nélkül Ön nem nyújthat be számlanyitási kérelmet, illetve nem rendelheti meg a Társaság termékeit vagy szolgáltatásait.
2.7.
Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, a Társaságnak Önre vonatkozó személyes adatokat kell begyűjtenie az Ön személyazonosságának ellenőrzéséhez adatbiztonsági céllal, mielőtt bármilyen tájékoztatást nyújtana Önnek. A Társaság csak akkor tudja feldolgozni a kérelmét, ha rendelkezésre bocsátja a kért információkat. A Társaság az Ön által a velünk folytatott kommunkáció során megadott bármely egyéb személyes adatot is begyűjthet, azonban ezeket kizárólag a kérelme feldolgozása céljából használhatja fel.

3. Az adatok felhasználása – cél és jogalap

Személyes adatait abban az esetben használjuk fel, ha jogalapunk van arra. Kizárólag az alábbi esetekben használjuk fel az Ön adatait:
Amennyiben az szükséges számunkra ahhoz, hogy szerződést kössünk Önnel és/vagy a Szerződés teljesítéséhez.
Azokban az esetekben, ha az észszerűen elvárható az üzleti tevékenységünk keretében, és az nincs jelentős hatással az Ön érdekeire, jogaira és szabadságaira nézve. Például annak érdekében, hogy javítsuk az Ön kifizetéseinek kezelését és feldolgozását.
Jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében. Például a csalásban érintett személyek adatainak továbbítása és a pénzmosás elleni küzdelmet szolgáló ellenőrzések elvégzése céljából.
3.1.
A Társaságnak szüksége lehet az ügyfél személyes adataira az alábbiak céljából:
 1. Az ügyfél személyazonosságának ellenőrzése.
 2. Az ügyfél tranzakciójának feldolgozása.
 3. Az ügyfél Társaságnál vezetett számlájának kezelése.
 4. A tranzakciós szolgáltatásokkal kapcsolatos információk elküldése az ügyfélnek.
 5. Az ügyfél tájékoztatása a Társaság új termékeiről, szolgáltatásairól, valamint az ügyfél és a Társaság üzleti kapcsolatára vonatkozó bármely más tájékoztatás.
 6. Továbbá információk megosztása a beszállítóinkkal és harmadik felekkel, például banki intézményekkel, fizetést támogató szolgáltatókkal és kártyarendszer-üzemeltetőkkel, kizárólag akkor, ha az az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokhoz szükséges.
3.2.
A Társaságnak az alkalmazandó törvények és rendeletek alapján az ügyfél személyes adatait, kereskedési adatait, számlanyitáshoz használt okmányait, téjkoztatásait, valamint az ügyféllel kapcsolatos minden egyéb információt tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie.
Az alábbi táblázat további információkat tartalmaz az Önre vonatkozó adatok általunk történő felhasználásának céljaival, valamint az adatgyűjtési módszerekkel és a felhasználás jogalapjával kapcsolatban.
Cél
Az adatkezelés jogalapja
Számlája megnyitása és kezelése
 • saját számla igénylése és számlanyitás;
 • számlájának vezetése és kezelése;
 • számlája profiladatainak megőrzése.
Az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése a számla és a szolgáltatások biztosítása tekintetében.
Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink működtetéséhez és javításához fűződő jogos érdekeink.
A ránk vonatkozó szabályozások betartására irányuló jogi kötelezettségeink.
A személyazonosság ellenőrzése és a csalást kiszűrő vizsgálatok elvégzése
 • az előírt ellenőrzések elvégzése Ön személyazonosságával kapcsolatban, valamint a saját számlája használatának és a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele.
Az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése a számla és a szolgáltatások biztosítása tekintetében.
Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink működtetéséhez és javításához fűződő jogos érdekeink.
A ránk vonatkozó szabályozások betartására irányuló jogi kötelezettségeink.
Számlája használatának megkönnyítése
 • pénzügyi (pl. kereskedési, befektetési, fizetési, visszatérítési stb.) tranzakcióinak adminisztrációja;
 • tranzakciói adatainak rendelkezésre bocsátása;
 • tranzakciós tevékenységének nyilvántartása.
Az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése a számla és a szolgáltatások biztosítása tekintetében.
Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink működtetéséhez és javításához fűződő jogos érdekeink.
A ránk vonatkozó szabályozások betartására irányuló jogi kötelezettségeink.
Az Ön általi számlahasználat figyelemmel kísérése a csalárd magatartás felderítése érdekében
 • pánzügyi bűncselekmények felderítése és megelőzése;
 • jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítése;
 • a minket, Önt és más felhasználóinkat érintő kockázatok kezelése.
Az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése a számla és a szolgáltatások biztosítása tekintetében.
Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink működtetéséhez és javításához fűződő jogos érdekeink.
A ránk vonatkozó szabályozások betartására irányuló jogi kötelezettségeink.
Az Önnel folytatott kommunikáció és ügyfélszolgálat biztosítása az Ön számára
 • panaszának vagy kérdésének kivizsgálása;
 • az Ön tájékoztatása a fontos információkról vagy az Önre vonatkozó felhasználási feltételek módosulásáról.
Az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése a számla és a szolgáltatások biztosítása tekintetében.
Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink működtetéséhez és javításához fűződő jogos érdekeink.
A ránk vonatkozó szabályozások betartására irányuló jogi kötelezettségeink.
Adatok megosztása a beszállítókkal és egyéb harmadik felekkel (például banki intézményekkel, fizetést támogató szolgáltatókkal), amennyiben szükséges
 • további információért lásd az „Adatainak közlése” részt.
Az Ön felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése a számla és a szolgáltatások biztosítása tekintetében.
Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink működtetéséhez és javításához fűződő jogos érdekeink.
A ránk vonatkozó szabályozások betartására irányuló jogi kötelezettségeink.
A cél megváltozása
A Társaság kizárólag az általa végzett adatgyűjtés céljaira használja fel az Ön személyes adatait.
3.3.
Adatok közlése
A Társaságnak a Szerződés értelmében bizonyos körülmények esetén jogában áll közölni az ügyfél adatait (beleértve a bizalmas jellegű felvételeket és dokumentumokat is). A Szerződés szerint az ügyfelek adatai közölhetők:
 1. ha azt törvény vagy az illetékes bíróság által hozott bírósági határozat írja elő;
 2. az illetékes hatóságokkal csalás, pénzmosás vagy más illegális tevékenység kivizsgálása vagy megelőzése céljából;
 3. brókerekkel, hogy az ügyfelek utasításait vagy megbízásait teljesítsék, valamint a Társaság által az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó célból.
 4. hitelinformációs és csalásmegelőzési ügynökségekkel, harmadik fél hitelesítési szolgáltatókkal, bankokkal és egyéb pénzügyi intézményekkel hitelellenőrzés, csalásmegelőzés, pénzmosás elleni küzdelem, az ügyfél azonosítása vagy átvilágítása céljából. Ennek érdekében összevethetik az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat bármely olyan (nyilvános vagy egyéb) adatbázisban szereplő adatokkal, amelyekhez hozzáféréssel rendelkeznek. Az ügyfelek adatait a jövőben arra is felhasználhatják, hogy más vállalatoknak segítséget nyújtsanak ellenőrzés céljából. A Társaság megőrzi a keresésről készült bejegyzést;
 5. egyéb olyan szolgáltatókkal, amelyek (elektronikus vagy nem elektronikus) adatbázisokat hoznak létre, tartanak fenn vagy kezelnek, nyilvántartási, e-mail-továbbítási, üzenetküldési vagy hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek célja, hogy segítséget nyújtsanak a Társaság számára az ügyfelek adatainak gyűjtésében, tárolásában, kezelésében és felhasználásában, vagy az ügyféllel való kapcsolatfelvételben, illetve a Társaság általi szolgáltatásnyújtás vagy a Szerződés szerinti tevékenységek javításában;
 6. kereskedési adattár vagy hasonló számára;
 7. ha arra a Társaságnak szüksége van a törvényes jogainak – esettől függően – bármely bíróság, törvényszék, választottbíró vagy ombudsman vagy kormányhatóság előtti védelméhez vagy gyakorláshoz;
 8. az ügyfelek kérésére vagy hozzájárulásával;
 9. a csoporthoz tartozó vállalatok és a Társaság alkalmazottaival, hogy a Szerződés előmozdítása érdekében elláthassák feladataikat, illetve a Társaság platformjához, az automatikus megbízásokhoz és a kereskedési adatokhoz kapcsolódó funkciók hatékony működésének biztosítása céljából.

4. Védintézkedések

4.1.
Az ügyfelek adatait biztonságos szerveren tároljuk. A Társaság kizárólag azokra az alkalmazottakra vagy partnerekre korlátozza az ügyfelek adataihoz való hozzáférést, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy végre tudják hajtani a szerződést.
4.2.
Bár a Társaság minden észszerű intézkedést megtesz az ügyfelek adatainak védelme érdekében, az ügyfél tudomásul veszi, hogy az internethasználat nem teljesen biztonságos, ezért a Társaság nem tudja garantálni az ügyfél által vagy az ügyfélnek az interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát és integritását.
4.3.
A webhelykövető rendszerek is gyűjthetenek adatokat az ügyfél által látogatott oldalakra vonatkozóan, arról, hogy hogyan találta meg a Társaság webhelyét, és milyen gyakran keresi fel azt, valamint a webhellyel kapcsolatos bármely egyéb tevékenységről. A Társaság a birtokába jutott adatokat a webhelye(i) tartalmának javítására használja fel, továbbá felhasználhatja az ügyféllel való kapcsolatfelvételre a Társaság számára megfelelő eszközök segítségével, hogy olyan tájékoztatást nyújtson, amely a Társaság szerint hasznos lehet az ügyfél számára.

5. Az Ön jogai

key 'privacyPolicy.rights.dataProtection (hu)' returned an object instead of string.
 • hozzáférés kérése a személyes adataihoz (közismert nevén „érintetti hozzáférési kérelem”). Ez lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az általunk őrzött, Önre vonatkozó személyes adatokról, és ellenőrizze, hogy jogszerűen kezeljük-e őket;
 • helyesbítés kérése az általunk őrzött, Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban. Ez lehetővé teszi, hogy kérje az általunk őrzött, Önre vonatkozó hiányos vagy pontatlan adatok helyesbítését;
 • törlés kérése a személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérje tőlünk, amennyiben nincs megfelelő indokunk azok további kezelésére. Önnek joga van ahhoz is, hogy személyes adatainak törlését vagy eltávolítását kérje tőlünk, amennyiben Ön élt a adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogával (lásd alább);
 • az adatkezelés korlátozásának kérése a személyes adataira vonatkozóan. Ez lehetővé teszi, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének felfüggesztését kérje tőlünk, például ha azt szeretné, hogy megálapítsuk azok pontosságát, vagy az adatkezelés okát;
 • másolat kérése azokról a személyes adatairól, amelyeket strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban a rendelezésünkre bocsátott, valamint joga van az adatok továbbításához, vagy ahhoz, hogy kérje tőlünk az adatok másik adatkezelő számára történő közvetlen továbbítását;
 • tiltakozás az adatkezelés ellen a személyes adataira vonatkozóan, amennyiben mi jogos érdekre (vagy haramdik fél jogos érdekére) hivatkozunk, és az Ön egyedi helyzetét illetően olyan tényező merül fel, amely miatt Ön tiltakozni kíván az ezen az alapon történő adatkezelés ellen. Szintén jogában áll tiltakozni, amennyiben személyes adatainak kezelését direkt marketing céljából végezzük.
5.1.
Az ügyfél személyazonossága igazolásával és kérése részletes meghatározásával felveheti a kapcsolatot Társasággal a kérelem benyújtása céljából. Az ügyfelet megkérhetik arra, hogy töltse ki és írja alá az Érintetti kérelem űrlapját (az „űrlap”), amelyet a Társaságnak nyújt majd be, és amely lehetővé teszi, hogy a Társaság Önt mint ügyfelet azonosítsa. Személyazonossága igazolásához konkrét adatokat kérhetünk Öntől, és ennek megfelelően járunk el a kérelmét illetően. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs díjat számítson fel, ha a kérelmet megalapozatlannak vagy túlzónak ítéli. Ebben az esetben a Társaság megtagadhatja a kérelem teljesítését.
5.2.
Amennyiben elégedetlen a személyes adatai felhasználásának módjával, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Társasággal a service@naga.com. címre küldött e-mailben.

6. Jövőbeli módosítások

6.1.
A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatot időről időre bármilyen okból felülvizsgálja és módosítsa, valamint hogy ennek megfelelően minden ilyen módosításról tájékoztassa az ügyfelet a jelen Szabályzat aktualizált változatának a Társaság webhelyén/webhelyein való közzététele vagy az ügyfélnek 15 nappal korábban küldött értesítés útján. Az ügyfélnek rendszeresen át kell tekintenie a Szabályzatot és annak valamennyi módosítását. A Társaság webhelyének ezt követő használata azt jelenti, hogy az ügyfél elfogadja a Társaság szabályzatának bármely módosítását.

7. Kérdések

7.1.
A jelen Szabályzattal kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, kérjük, forduljon a Társasághoz az Ügyfélszolgálati részlegnek a service@naga.com címre küldött e-mailben.

Copyright © 2023 – Minden jog fenntartva.

A NAGA a NAGA Group AG, a Frankfurti Tőzsdén nyilvánosan jegyzett németországi FinTech vállalat védjegye | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Az ezen a weboldalon megjelenő védjegyek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

A NAGA Group AG különböző társaságokat, például a NAGA GLOBAL LLC-t, NAGA MARKETS EUROPE LTD-t, NAGA Technology GmbH-t, NAGA Pay GmbH-t magában foglaló holdingtársaság, és szoros kapcsolatban áll a NAGAX Europe OÜ-vel.

 • NAGA Global (SV) LLC, székhely: Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, Szent Vincent és a Grenadine-szigetek, Postafiók: 2897.
 • NAGA Global (CY) Ltd, székhely: Eurosure Tower, 3. emelet, 2112 Nicosia, Ciprus.
 • NAGA Markets Europe Ltd, a vállalat működését a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet engedélyezi és szabályozza (engedélyszám: 204/13), székhely: Ariadnis 7, Moutagiaka, 4531 Limassol, Ciprus.
 • NAGA Capital Ltd, a vállalat működését a Seychelle-szigeteki Pénzügyi Szolgáltatások Hatósága engedélyezi és szabályozza (engedélyszám: SD 026), székhely: CT House, 2. emelet, 9A iroda, Providence, Mahe, Seychelle-szigetek.
 • NAGA Technology GmbH, székhely: Neustadter Neuer, Weg 22, 20459 Hamburg.

KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS: a származékos termékek összetett instrumentumok, amelyek esetében a tőkeáttétel miatt fennáll a pénz gyors elvesztésének nagyfokú kockázata. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák jelentős részén pénzveszteség keletkezik a származékos termékekkel történő kereskedés során. Gondolja át, hogy érti-e a származékos ügyletek működését, és tudja-e vállalni a pénze elvesztésének nagyfokú kockázatát.

A NAGA Traderrel folytatott kereskedés más kereskedők ügyleteinek követésével és/vagy másolásával vagy replikálásával nagyfokú kockázattal jár, még akkor is, ha a legjobban teljesítő kereskedőket követi és/vagy másolja vagy replikálja. Az ilyen jellegű kockázatok magukban hordozzák annak kockázatát, hogy Ön esetleg tapasztalatlan/nem professzionális kereskedők ügyleteit követi/másolja, vagy azon kereskedők végső célja, szándéka vagy pénzügyi helyzete eltérhet az Önétől. Mielőtt befektetési döntést hozna, támaszkodjon a kereskedési döntéseket hozó személy saját értékelésére és az összes jogi dokumentáció feltételeire.

Korlátozott országok: A NAGA Group AG a következő országok állampolgárai számára nem nyújt szolgáltatásokat: Afganisztán, Albánia, Amerikai Szamoa, Anguilla, Ausztrália, Barbados, Belgium, Bermuda, Brit antarktiszi terület, Brit Indiai-óceáni Terület, Brit Virgin-szigetek, Burkina Faso, Kambodzsa, Kanada (Quebec is beleértve), Kajmán-szigetek, Közép-afrikai Köztársaság, Kongó, Észak-Korea, Kongói Demokratikus Köztársaság, Falkland-szigetek, Gibraltár, Guam, Haiti, Irán, Irak, Man-sziget, Izrael, Japán, Jamaica, Jordánia, Líbia, Mali, Monaco, Montserrat, Marokkó, Mozambik, Mianmar, Nicaragua, Fülöp-szigetek, Pitcairn-szigetek, Puerto Rico, Oroszország, San Marino, Szenegál, Szerbia, Szomalia, Déli-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek, Dél-Szudán, Sri Lanka, Szent Ilona, Szent Ilona-szigetek (Ascension-sziget, Tristan da Cunha), Szíria, Tanzánia, Trinidad és Tobago, Tunézia, Törökország, Turks- és Caicos-szigetek, Uganda, Ukrajna, Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok lakatlan külterületei, Amerikai Virgin-szigetek, Amerikai Egyesült Államok, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.

A Frankfurti Értéktőzsdén nyilvánosan jegyzett NAGA Group AG tagja.
close icon