Regulace a Licence

NAGA Markets je společnost regulovaná a licencovaná Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry (CySEC) a veškeré finance našich klientů jsou oddělené od našich vlastních a uschované ve velkých mezinárodních bankách.
Kyperská Komise pro Cenné Papíry (CySEC)
Společnost NAGA Markets je schválená a regulovaná Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry (číslo licence 204/13), dozorčím a regulačním orgánem pro firmy poskytující investiční služby na Kypru. CySEC je členem Evropského Orgánu pro Cenné Papíry a Trhy (ESMA). NAGA Markets je držitelem přeshraniční licence CySEC, jež ji opravňuje poskytovat investiční a související služby.

Zajišťujeme dodržování nařízení EU i místních předpisů, jako jsou například Evropská Směrnice o Trzích Finančních Nástrojů II (MiFID II), Nařízení o Trzích Finančních Nástrojů (MiFIR) a Kyperský Zákon o Investičních Službách a Činnostech a Regulovaných Trzích z roku 2017 (Zákon 87 (I)/2017).
MiFID
MiFID II prošla aktualizací a doplňuje Směrnici o Trzích Finančních Nástrojů (MiFID) 2004/39/EC. MiFID II vešla v účinnost 1.1.2018 s cílem regulovat trhy finančních nástrojů a poskytování investičních služeb a činností v rámci Evropského Hospodářského Prostoru (EHP). Nařízení bylo přijato na Kypru v podobě Kyperského Zákona o Investičních Službách a Činnostech a Regulovaných Trzích z roku 2017 (Zákon 87 (I)/2017).

Klíčovými cíli Směrnice Evropské Unie MiFID II jsou: zlepšení úrovně účinnosti, zvýšení finanční transparentnosti, podněcování konkurence a účinná ochrana spotřebitelů. MiFID II investičním firmám rovněž umožňuje poskytovat investiční a související služby na území jiného členského státu a/nebo třetí země, za předpokladu, že jsou takové služby pokryty oprávněním investiční firmy.
Kompenzační Fond pro Investory
NAGA Markets je členem Kompenzačního Fondu pro Investory, jehož cílem je zabezpečit veškeré nároky pokrytých klientů vůči členům Fondu a odškodnit pokryté klienty za všechny pohledávky vzniklé selháním člena Fondu při plnění jeho povinností, ať už tato povinnost vyplývá z právních předpisů, smlouvy s klientem nebo z pochybení na straně člena Fondu.
Vyloučení Odpovědnosti
Webovou stránku vlastní a provozuje společnost NAGA Markets LTD. Varování před Riziky: Obchodování s Cizími Měnami (‚Forex') a Kontrakty o Vyrovnání Rozdílů (‚CFD'), včetně CFD na Kryptoměny, je vysoce spekulativní, nese s sebou vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Můžeš utržit ztrátu některé části nebo celého svého investovaného kapitálu a proto bys neměl/a spekulovat s kapitálem, o který si nemůžeš dovolit přijít.

Měl/a by sis uvědomit všechna rizika spojená s obchodováním na marži a vyzýváme tě, aby sis přečetl/a celé znění našich Obecných Informací o Riziku. NAGA Markets Ltd je regulovaná firma poskytující finanční služby, jež je k provádění své činnosti oprávněná Kyperskou Komisí pro Cenné Papíry (‚CySEC') s Číslem Licence CIF 204/13. Omezené Jurisdikce: Nezakládáme účty obyvatelům určitých jurisdikcí, jako jsou USA, Japonsko, Kanada, Belgie, Kuba, Írán, Irák, Sýrie a Severní Korea.
Potřebujete pomoc? Navštivte naši Help sekci
Čtěte dál Méně
Vytvoř si bezplatný účet
Registrovat